دانلود رایگان


مقاله با ترجمه Complexityorsimplicity?Designingproductpicturesforadvertisingin online marketplaces - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله با ترجمه Complexity or simplicity ? Designing product pictures for advertising in online marketplaces پیچیدگی یا سادگی؟ طراحی محصول برای نمایش تبلیغات بازار آنلاینمقاله تبلیغات و برند جدید 2016

دانلود رایگان مقاله با ترجمه Complexity or simplicity ? Designing product pictures for advertising in
online marketplaces

پیچیدگی یا سادگی؟ طراحی محصول برای نمایش تبلیغات بازار آنلاین

مقاله تبلیغات و برند جدید 2016 با ترجمه فارسی
با ترجمه فارسی و تایپ انگلیسی در فایل ورد + فایل پی دی اف

این مقاله با نرم افزار ترجمه شده است ولی خیلی خوب ترجمه شده.


a b s t r a c t

In onlinemarketplaces, many sellers highlight product and service information directlywith in product pictures for advertising purposes. Such a strategy increasesthe visual complexity of the picture and provides more information to supportbuyers’ judgment. However, when othersellers adopt the same method, a givenpicture will not be conspicuous enough to be noticed .To address this issue ,the concept of complexity contrast isintroduced .No prior attention has been paid in literature to the interplay be- tween visual complexity and complexity contrast. This research proposes atheoretical model to explain the influences of visual complexity and complexitycontrast on buyers’ pleasantness in shopping, while perceptual and conceptualfluency act as mediators. Results from a lab experiment suggest an entangled effect of complexity contrast and visual complexity , indicating that buyersare influenced more by the conspicuousness of a product picture, rather thanthe information conveyed by a product picture when it is visually overwhelming.

چکیده

در بازار های آنلاین، بسیاری از فروشندگاناطلاعات محصول و خدمات را به طور مستقیم در تصاویر تولید شده برای اهداف تبلیغاتیبرجسته می کنند. چنیناستراتژی پیچیدگی بصری تصویر را افزایش می دهد و اطلاعات بیشتری را برای حصولاطمینان از تصمیم گیری خریداران فراهم می کند. بااین حال، هنگامی که سایر فروشندگان روش مشابهی را برآورده می کنند، یک تصویر مشخصشده به اندازه کافی قابل توجه نیست که بتوان آن را متوجه کرد. برای این موضوع، مفهومکنتراست پیچیدۀ معرفی شده است. در ادبیات، توجه قبلی در رابطه با ارتباط بین بصریپیچیدگی و پیچیدگیکنتراست. اینتحقیق یک مدل نظری را برای توضیح تأثیرات پیچیدگی تصویری و کنتراست پیچیدگی دردلپذیری خریداران در خرید ارائه می دهد، در حالی که روانشناسی ادراکی و مفهومی بهعنوان واسطه ها عمل می کند. نتایجیک آزمایش آزمایشگاهی نشان می دهد که اثر کنجکاوی کنتراست پیچیدگی و پیچیدگی بصرینشان می دهد که خریداران به وسیله آشکار شدن یک تصویر محصول، به جای اطلاعاتی کهاز طریق یک تصویر محصول منتقل می شود، زمانی که بصری غریب به اتفاق می شود، بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد.Complexity or simplicity


تبلیغات


برند


مقاله 2016 تبلیغات


مقاله جدید تبلیغات


مقاله با ترجمه تبلیغات و برند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش 3d max

پاورپوینت کتاب بازاريابی و مديريت بازار پیام نور حسن الوداری

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت 2500 هكتار)

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت 4000 هكتار)

طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس وگاما

کتاب مالکیت معنوی ، ویژگی ها و کاربردها

طرح توجيهی - اقتصادی- مالی احداث واحد توليدی صنایع فلزی

طرح توجيهي جمع آوري شير به ظرفيت 8500 كيلوگرم در روز

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی

برنامه آموزش HTML

طرح توجیهی مجتمع ورزشی

ورزش

سیستم ترمزاتومبیل

_Hollow__320

پروژه متره و برآورد رشته معماری و عمران

گزارش کارآموزی در یک شرکت مرتبط با پروژه های الکترونیکی و PLC و کنترلی

power point توسعه روش های بازاریابی

بناهای تاریخی شوشتر درس شهر سازی ومعماری

نرم افزار متره

دانلود تحقیق آماده "اعتماد به نفس و ورزش"