دانلود رایگان


سوالات عملی کتاب طراحی گرافیک سیاه و سفیدهمراه با جواب آزمون ادواری ارشاد و کاردانش - دانلود رایگاندانلود رایگان بر اساس ماده 11شيوه نامه اجرايي اولين آزمون جامع و بيست و دومين آزمون ادواري استانداردهايمهارت آموزي در سال تحصيلي 96-1395 آزمونگر مجاز است در طرح سؤال آزمون

دانلود رایگان
بر اساس ماده 11شيوه نامه اجرايي اولين آزمون جامع و بيست و دومين آزمون ادواري استانداردهايمهارت آموزي در سال تحصيلي 96-1395 آزمونگر مجاز است در طرح سؤال آزمون عملي از مهارت آموزان از نمونه سوالاتارسالي دفترآموزش بهره گيرد. و چنانچه سطح سؤالات عملي آزمونگر از سطح سؤالات عمليارسال دفتر آموزش نازلتر و آسانتر نباشد آزمونگر مي تواند از سؤالات طراحي شده خوداستفاده نمايد.گرافیک سیاه و سفید

1. با استفاده از خطوط (منحنی و افقی ) با ضخامت های متفاوتحداقل 3 ضخامت در یک کادر 15.15 مفهوم آرامش را نشان دهید؟


2. با استفاده از خطوط (منحنی و افقی و مورب و عمودی ) باضخامت های متفاوت حداقل سه ضخامت در یک کادر 15.15حجم مجازی را نشان دهید؟


3. با استفاده از سطوح مربع، دایره، مثلث در چند کادر 10.10 بافت ایجاد کنید؟


4. در یک کادر10.10 با استفاده از خط و سطح و نقطه یک اثرنامتقارن ایجاد کنید؟


5. در یک کادر10.10 ریتم موجی را با استفاده از خط و سطح ایجاد کنید؟


6. در یک کادر10.10 ریتم متناوب را ایجاد کنید ؟


7. در یک کادر10.10 ریتم یکنواخت را ایجاد کنید ؟


8. در یک کادر10.10 ریتم تکاملی را ایجاد کنید؟


9. در یک کادر15.15 با استفاده از سطوح مهندسی و غیر مهندسی ونقاط و خطوط ترکیب بندی مناسب ایجاد کنید؟


10. دایره ای راترسیم کنید و با استفاده از ترام نقطه و ایجاد سایه روشن حجم مجازی ایجاد کنید؟


11. آرم برای یکموسسه چاپ و نشر طراحی کنید و در کادر 10.10با راپید اجرا کنید؟


12. آرم برای یکگالری هنری طراحی کنید و در کادر 10.10 با راپید اجرا کنید؟
13. در یک کادر 15.15 حجم با استفاده از تجمع و پراکندگی نقاط به وسیله ی راپید ریزش را نشان دهید.


14. استفاده از خطوط(منحنی و افقی) با ضخامت های متفاوت حداقل 3 ضخامت در یک کادر 15.15مفهوم آرامش را نشان دهید.


15. در یک کادر 10.10 با استفاده از خط و سطحو نقطه یک اثر نامتقارن ایجاد کنید؟


16. در یک کادر 10.10 ریتم موجی را بااستفاده از خط و سطح ایجاد کنید؟


17. در یک کادر 10.10 ریتم متناوب را ایجادکنید؟


18. در یک کادر 10.10 ریتم یکنواخت را ایجادکنید؟


19. دایره ای راترسیم کنید و با استفاده از ترام نقطه و ایجاد سایه روشن حجم مجازی ایجاد کنید


20. آرم برای یکموسسه چاپ و نشر طراحی کنید و در کادر 10.10 با راپید اجرا کنید


21. در یک کادر 15.15 با استفاده از نقاط حرکت را نشان دهید؟


22. در چند مرحله یکنقطه را در یک کادر جایگزین نمایید.بطوریکه بترتیب معانی زیر را القا کنند.

الف)حس سنگینی

ب)حس سبکی

ج)میل به سکون وآرامش

23. با توجه به توضیحات زیر ریتم مورد نظر را اجراکنید.24. در این نوع ریتمیک تصویر یا یک عنصر بصری از یک مرتبه وحالت خاص شروع شده وبه تدریج با تغییراتیبه ردیف یا حالت تازه تر می رسد.


25. بوسیله خطوطتحریک وعدم ایستایی را ترسیم کنید.


26. در یک کادر10*10 بوسیله خط ایجاد دوری و نزدیکی کنید.


27. شدیدترینکنتراست ته رنگ را ایجاد نمایید.


28. به وسیله مربع.مثلث. دایره دو ترکیب بندی مناسب بسازید.


29. با استفاده ازنقطه وخط به یک تعادل متقارن برسید.


30. یک ریتم متناوبرا اجرا کنید.


31. یک کادر برایوسعت دریا ترسیم نمایید.


32. با استفاده ازترکیب خط.نقطه و سطح یک حجم ایجاد کنید.
سوالات عملی کتاب طراحی گرافیک سیاه و سفیدهمراه با جواب آزمون ادواری ارشاد و کاردانش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب رستاخیز

خواص سیالات مک کین

تاریخ تمدن

ترفند فتوشاپ

طراحی فضاهای اموزشی

تاریخ مزدک

الفبا و جنایت

اطلاعات واتس اپ

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی اصول طراحی اماکن مذهبی

داستان تاریخی

مجموعه شعر و اشعار کودکانه

اموزش حسابداری صنعتی

فروش به روش توماج

از کورش تا پهلوی

مبانی نظری معماری ادبیات و معماری

فرهنگ لغات انگلیسی بازرگانی

محاسبه جریان های گردشی یاتاقان در ماشین هایی با سیستم درایو اینورتری

سرمایه گداری وارن بافت

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

نرم افزار طراحی تیر (کاربردی)