دانلود رایگان


دانلود تحقیق اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس شوراي اسلامي) - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان مقاله: اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس شوراي اسلامي)قالب فایل: WORDتعداد صفحات: 64 صفحهفهرست مطالب:پيشگفتارانتخابات

دانلود رایگان عنوان مقاله: اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس شوراي اسلامي)
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 64 صفحه

فهرست مطالب:

پيشگفتار

انتخابات دموكراتيك

اصول ارزشي و ماهوي

- اصل آزادي سياسي

- اصل عدالت سياسي

- اصل برابري سياسي

- اصل عدم تبعيض

- اصل تضمين حقوق مدني و سياسي

- اصل نظارت همگاني

اصول كارآمدي و رويه اي

اصل منصفانه بودن انتخابات

- اصل شفافيت

- اصل پاسخگويي

- اصل دسترسي به اطلاعات

- اصل راي همگاني، عام و برابر

- اصل رقابتي بودن انتخابات

- اصل محض بودن راي

- اصل رقابتي بودن انتخابات

- اصل محض بودن راي

- اصل دوره اي بودن انتخابات

- اصل اختياري بودن انتخابات

- اصل اصيل بودن انتخابات

- اصل سلامت انتخابات

اصول تشكيلاتي و سازماني

- اصل تفكيك قوا

- اصل استقلال قضايي

- اصل كنترل قضايی

- اصل وجود نهادهاي مدني

- اصل وجود رسانه هاي آزاد و مستقل

- اصل وجود مديريت انتخاباتي مستقل و كارآمد

چهارچوب قانوني انتخابات در ايران

- قانون اساسي

- قانون انتخابات

- آيين نامه ها و بخش نامه ها

- دستورالعمل ها

- رويه ي قضايي

- اسناد و تعهدات بين المللي

- كدهاي رفتاري

انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت

نظام انتخابتي مجلس شوراي اسلامي

بررسي انتقادي نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي ايران

چكيده
منابع


* بخشی از ابتدای مقاله:

پيشگفتار

دراين نوشتار تلاش شده است ضمن تحليل اصول اساسي دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران به بررسي اين دو پرداخته شود. طرح سوال هايي چون؛ اصول دموكراسي كدامند و چگونه در جوامع ظهور مي يابند؛ نظام انتخاباتي ايران بر پايه ي كدام اصول بنا شده است: و آيا اين نظام با شاخص هاي دموكراسي همخواني دارد يا نه و تلاش براي يافتن پاسخ آنها محوريت بحث را تشكيل مي دهد با توجه به باز خورد اجتماعي قواعد ناهمگون نظام سياسي ايران- كه تحليل و توصيف و ارزيابي پديده ها به مراتب مشكل تر مي كند. موشكافي و روشن كردن زواياي تاريك و مبهم اين نظام ضروري مي نمايد. و از آنجايي كه نظام انتخابات به عنوان يكي از موثرترين ابزارهاي مردم سالاري شناخته شده است مفيد واقع شود.

اميداست كه اين نوشتار بتواند با نگاهي منطقي و غيرمغرضانه به ارائه ي تحليلي درست و واقع بينانه از واقعيات و پديده هاي مورد بحث نايل آيد.

انتخابات دموكراتيك

نقشبسيار زيادي در اتخاذ تصميم صلح آميز و ايجاد ثبات در جامعه ي سياسي را دارد تصدي قدرت سياسي بدون رضايت يا اراده ي آزاد مردم خارج از رويه هاي مردمي و دموكراتيك، بي ثباتي و تعارض منافع و مشكلات عديده اي براي اداره ينظام سياسي به وجود مي آورد.

انتخابات دموكراتيك، انتخاباتي است كه در يك فضاي دموكراتيك با رعايت حقوق و آزاديهاي سياسي شهروندان، برگزار شود. حكومت و نهادهاي انتخاباتي برآمده از چنين فضايي كه براساس رضايت و راي آزاد شهروندان باشد، داراي مشروعيت است پس انتخابات دموكراتيك مشروعيت بخش نظام سياسي است. البته انتخابات دموكراتيك صرفا مشروعيت بخش نيست بلكه داراي خصيصه ي رقابتي بودن نيز هست كه موجب مشاركت موثر و كارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق مي شود. همچنين مي توان به فراگير بودن و قطعي بودن انتخابات دموكراتيك اشاره كرد. فراگير بودن موجب حضور همه ي افراد واجد صلاحيت بدون توجه به فاكتورهاي تبعيض آميز مي گردد و قطعي بودن آن، پذيرش نتايج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات رابه همراه
مي آورد.

در نتيجه حكومت زماني مشروعيت دارد كه اولا با رضايت مردم طي انتخاباتي با خصيصه هاي فوق الذكر شكل گرفته و ثانيا پس از انتخاب شدن، عملي كننده ي نيازهاي مردم در چهارچوب قانون باشند. در حقيقت انتخابات دموكراتيك، « انتخاباتي است كه نهادها و مقامات انتخاباتي را ايجاد مي نمايد و منتخب مردم و پاسخگو در برابر راي دهندگان مي باشد» از اين نوع انتخابات گزينش هاي مردم واقعي است و راي آنها صرفا يكعمل تشريفاتي نيست بلكه شهروندان در حال مشاركت فعال در يك رويه ي تصميم گيري هستند كه تصميمات بعدي حكومت را شكل خواهند داد. از جمله ويژگي هاي انتخابات دموكراتيك. مشاركت فعال همگاني، وجود آزاديهاي سياسي، آزاد و منصفانه بودن آن، پذيرش نتيجه ي انتخابات و رعايت كليه ي اصول حاكم بر نظامدموكراتيك[1] است.
درجهت تبيين و تشريح انتخابات آزاد و منصفانه و دموكراتيك بايد به اصولي اشاره كنيم كه تثبيت و تقويت كننده ي نظام انتخابات دموكراتيك مي باشند هر چند ممكن است هر نظامي با هر محتوايي براي خود اصولي پايه اي براي اداره ي امور عمومي داشته باشد.


[1]منظور از اصول حاكم بر نظام دموكراتيك اصولي است كه متشكل از سه نوع: ارزشي و ماهوي، رويه اي و فرآيندي، سازماني و ساختاري است كه در پرتو آنها،تفكر دموكراتيك بهبود مي يابد و تضمين مي شود.


دموکراسی


نظام انتخاباتی


مجلس شورای اسلامی


انتخابات دموکراتیک


اصول تشکیلاتی و سازمانی


انتخابات در ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات ...

... و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس ... اصول دموکراسی و نظام ...

اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات ...

... اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس ... و نظام انتخاباتی ...

اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات ...

... اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس ... شوراي اسلامي) دانلود ...

تحقیق اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران | حرف …

... و نظام انتخاباتی ایران به ... تحقیق اصول دموکراسی و ... تحقیق انتخابات مجلس و ...

انتخابات دموکراتیک بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع …

... اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس شوراي ... نظام انتخاباتی ...

دانلود تحقیق انتخابات

دانلود تحقیق انتخابات ... دانلود تحقیق اصول دموکراسی و ... و نظام انتخاباتی ایران ...

دانلود مقاله اصل دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران - مگ ایران

اصل دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران. ... مجلس شوراي اسلامي ... و بستر انتخابات به ...

ایمنی در ساختمان - 0U0

اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس شوراي ... تحقیق پدر و ...

دانلود تحقیق درباره مقدمه ای بر زبان Ruby - 30570

دانلود تحقیق ... اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس شوراي ...

دانلود مقاله چشم انداز تاریخی پارلمان و دموکراسی در ایران

... ورود به مجلس ... تحقیق اصول دموکراسی و ... دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران به ...

دانلود مقاله چشم انداز تاریخی پارلمان و دموکراسی در ایران

... ورود به مجلس ... تحقیق اصول دموکراسی و ... دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران به ...

دانلود تحقیق درباره مقدمه ای بر زبان Ruby - 30570

دانلود تحقیق ... اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس شوراي ...

دانلود پایان نامه درباره نظام انتخاباتى در ايران

اصل دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران. ... تحقیق اصول دموکراسی و ... انتخابات مجلس شوراي ...

تحقیق انتخابات - 7918 - دانلود پروژه!

تحقیق اصول دموکراسی و نظام ... نظام انتخاباتی ایران ... تحقیق انتخابات مجلس و ...

ایمنی در ساختمان - 0U0

اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس شوراي ... تحقیق پدر و ...

حقوق عمومی - بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی مجلس در ایران ...

در خصوص انتخابات مجلس در ایران و ... نظام انتخاباتی ایران و ... مجلس شوراى اسلامى

پاورپوینت-طراحی مبلمان شهری و رعایت حقوق …

اصول دموکراسی و نظام ... اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ويژه انتخابات مجلس ...

تحقیق فرايند انتخابات » دانلود تحقیق ، پروژه …

... و تحقیق ها تنها به قیمت ... مجلس شوراي اسلامي در ... انتخابات, دانلود تحقیق ...

حقوق عمومی - نظام انتخاباتی فرانسه مقایسه تطبیقی نظام

... مردم و به صورت ... نظام انتخاباتی ایران و انگلیس ... انتخابات مجلس شوراي ...

تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران

دانلود تحقیق اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران (به ... انتخابات دانلود تحقیق در ...

آموزش 3d max

پاورپوینت کتاب بازاريابی و مديريت بازار پیام نور حسن الوداری

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت 2500 هكتار)

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت 4000 هكتار)

طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس وگاما

کتاب مالکیت معنوی ، ویژگی ها و کاربردها

طرح توجيهی - اقتصادی- مالی احداث واحد توليدی صنایع فلزی

طرح توجيهي جمع آوري شير به ظرفيت 8500 كيلوگرم در روز

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی

برنامه آموزش HTML

طرح توجیهی مجتمع ورزشی

ورزش

سیستم ترمزاتومبیل

_Hollow__320

پروژه متره و برآورد رشته معماری و عمران

گزارش کارآموزی در یک شرکت مرتبط با پروژه های الکترونیکی و PLC و کنترلی

power point توسعه روش های بازاریابی

بناهای تاریخی شوشتر درس شهر سازی ومعماری

نرم افزار متره

دانلود تحقیق "جامعه اطلاعاتی و دین"