دانلود رایگان


شكل گيري و شخصيت(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 128 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه در مورد شكل گيري و شخصيت(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 128 ص فهرست مطالبعنوانصفحهچکیده1مقدمه2بخش اول : کلیات و تعاریف6فصل اول : مفهوم شخصیت،

دانلود رایگان

پایان نامه در مورد شكل گيري و شخصيت(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 128 ص


فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
بخش اول : کلیات و تعاریف
6
فصل اول : مفهوم شخصیت، تعاریف، اجزای شخصیت و انواع آن
6
مبحث اول : تعریف شخصیت
6
1-1- تعریف لغوی شخصیت
6
1-2-تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت )
7
1-3- تعریف روان شناختی شخصیت
8
مبحث دوم : اجزای شخصیت
10
1- ساختار شخصیت
10
2- مراحل شکل گیری شخصیت
10
الف- مرحله دهانی
11
ب- مرحله مرزی (نشیمن گاهی )
11
ج- مرحله عضو جنسی
11
د- مرحله شهوی
12
عقده ادیپ
12
عقده الکترا
13
مبحث سوم : تئوری های مربوط به طبقه بندی شخصیت
15
گفتار اول : طبقه بندی شخصیت از روی خصوصیات جسمانی
15
1- طبقه بندی کرچمر
15
2- طبقه بندی شلدون
16
3- طبقه بندی هوتن
17
گفتار دوم : طبقه بندی شخصیت بر مبنای تعادل عضو مترشحه داخلی ووضع شیمیایی بدن
17
مبحث چهارم: شخصیت های غیرطبیعی و انواع آن
19
1-1- شخصیت اسکیزوئیدی
19
2-1- شخصیت سیکلوتیمی (دوره ای )
20
3-1- شخصیت هیستریکال
21
4-1- شخصیت وسواسی
21
5-1- شخصیت پارانوئیدی
22
6-1- شخصیت هیجانی و بی ثبات
22
7-1- شخصیت کژخو- ضد اجتماعی (پسیکوپات)
22
8-1- هم جنس بازی
23
9-1- خود ارضایی یا استمناء
23
10-1- بچه بازی
23
11-1- انحراف جنسی بت پرستی یا صنم پرستی
23
12-1- عقده نرگسی یا خود شیفتگی
23
13-1- سادیسم یا انحراف ديگر آ‍زاري
24
14-1- مازوفیسم یا انحراف آزاد دوستی
24
15-1- ساديسم و مازوخیسم
24
16-1- حیوان بازی
24
17-1- خود نمایی
24
18-1- چشم چرانی
24
19-1- پوشیدن لباس جنس مخالف
24
20-1- انحراف مرده بازی
25
21-1- انحراف میل به دزدی
25
22-1- انحراف آتش افروزی
25
23-1- انحراف هرزه درایی تلفنی
25
مسئولیت و نسبت آن در اختلاف شخصیت
25
فصل دوم : مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری
26
مبحث اول: تعریف پرونده شخصیت
26
مبحث دوم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت
27
مبحث سوم: پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی
31
مبحث چهارم : نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت
34
1- وضعیت جسمانی بزهکار
35
2- وضعیت اجتماعی
36
3- تاریخچه فردی
37
4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم
40
5- وضعیت روانی
40
مبحث پنجم : مراحل تشکیل پرونده شخصیت
411- ابسرا و اسیون قبل از دادرسی (مرحله تحقیق)
41
2- ابسراواسیون بعد از محکومیت
42
بخش دوم : لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار
44
فصل اول : لزوم شناسایی شخصیت بزهکار
44
مبحث اول : راههای شناخت شخصیت بزهکار
44
1- شناخت شخصیت در محیط آزاد
44
2- شناخت شخصیت در محیط بسته
45
مبحث دوم : شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرایند دادرسی
45
1- مرحله تحقیق
46
2- مرحله تعقیب
49
3- مرحله رسیدگی
50
مبحث سوم: اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران
51
1- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات
51
2- رابطه شخصیت بزهکار با آزادی مشروط
54
3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی
57
مبحث چهارم: شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در باز اجتماعی کردن آنان
58
1- رعایت اصول فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصت بزهکار
58
2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف)
61
بند اول – تخفیف مجازات
62
بند دوم – تشدید مجازات
63
3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران
65
فصل دوم : تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن
66
مبحث اول: ابسرواسیون و علمی کردن سیستم عدالت کیفری
66
مبحث دوم : دشواریهای موجود در اجرای طرح
69
1- دشواریهای قانونی
69
2- دشواریهای قضایی
70
3- دشواریهای اجرایی
71
نتیجه گیری و پیشنهادات
72
فهرست منابع و مآخذ
77


شكل گيري و شخصيت(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 128 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو لیزر

دانلود کتاب عصب شناسی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه خرسندی زناشویی

کتاب آموزش حرفه ای Word 2013

پرسشنامه خود بیمار انگاری

پرسشنامه استاندارد خودپنداره (کارل راجرز)

پروژه آماده مجتمع تجاری

مقاله سیستم های حرارتی و برودتی

پرسشنامه قدرت تخیل

حسابداری پیامکی آندروید

سیمان

پرسشنامه منبع استرس (شغل)

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی و همکاران (2001)

پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی

پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی

مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)

سلامت طبیعی,داروهای طبیعی

نیاز های انسان امروز از دکتر شریعتی

آموزش زبان انگلیسی مرحله

معمای انیشتین