دانلود رایگان


گزارش کارآموزی مرکز تلفن مخابرات - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600گزارش کارآموزی در مرکز تلفن مخابرات 800x600فهرست مطالب                                                                       

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در مرکز تلفن مخابراتفهرست مطالب

 

                                                                                                                           

·       تاریخچه

·       قالب کلی شبکه مخابرات کشور

·       مخابرات وبخش های آن

·       آمار پیشرفت تلفن ثابت و موبایل در ایران

·       سا ختار مراکز تلفن

·       سالن MDF  

·       PCM  

·       اصول PCM  

·       سالن دستگاه 

·       سيستم  آلارم  و نمايش دهنده خرابي مراكز  ديجيتال

·       واحد تغذيه و نيروي مركز مخابرات

·       دستگاه تلفن

·       شارژينگ

تاریخچه :

 

 

اززمانی که انسان پا به روی کره خاکی نهاد ، همواره به ارتباط با دیگران نیاز داشتهاست و چون انسان موجودی اجتماعی است ، ارتباط لازمه حیات و تکامل او محسوب می شود.با نگاهی به گذشته می توان دریافت که مسئله ارتباطات ، هم از حیث گستردگی  و هم از جهت منابع سخت افزاری لازم  ، درهیچ  عصری به اندازه زمان کنونی نبوده است. تحولات  عصر حاضر را میتوان  انقلابی در ارتباطات  دانست . این انقلاببعد از اختراع برق و سپس اختراع تلفن به وقوع پیوست .  

تلفن بهمعنای  صحبت کردن از راه دوراز دو کلمه تلبه معنای دور و فون به معنای صوت تشکیل شده است.اولین تلفن توسط الکساندرگراهام بلانگلیسی معلم ناشنوایان اختراع شد.وی اولین ارتباط تلفنی دردنیا رادر سال با1876با همکاری واتسون برقرار کرد واولین جمله تلفن این بود :(پروردگار ما چهکارهای شگفتی دارد)

اولینارتباط تلفنی در ایران در سال 1256شمسی آغاز گردید ودر آن موقع صاحب امتیاز راهآهن تهران – ریبرای ارتباط بین دو ایستگاه تهران وری ونیز بین گاز شهری و واگن خانه سیم کشی نمودوارتباط تلفنی برای نخستین بار در ایران دایر شد.

اماامروزه صنعت مخابرات به قدری  پیچیده وگسترده شده است که جهان را به دهکده ایی کوچک تبدیل کرده است ، و هر کس از هر کجایدنیا می تواند با دیگران در هر کجا ارتباط صوتی و مکاتبه ایی و حتی تصویری  بلادرنگ داشته باشد . این پیشرفت ها به مددفناوری  الکترونیک آنالوگ و دیجیتال وصنایع مخابرات  پیشرفته و تلاش متخصصین ومهندسین مربوطه ، حاصل شده است .

در اینگزارش سعی شده است گوشه از این فناوری در محدوده ی یک مرکز تلفن محلی تشریح شود. 
سالن MDF  :

 

سالن MDF رابط بينكافوها و سيم كشي خارجي با سالن  دستگاه ميباشد .  .بعد از عبور از اتاق کابل ، کابلهای آتو اکا ی 100 یا 200 زوجی ، وارد سالن توزیع اصلی   MDF (Main Distribution Frame) يافريم توزيع اصلي می شوند .كابل هاي مركزي و ارتباط ورودي به مركز پس از عبور ازاتاق كابل وارد اين اتاق كه شامل دو نوع ترمينال در دو طرف مي باشد، مي شود. اين دو نوع ترمينالشامل ترمينال هاي افقي و عمودي مي باشد.