دانلود رایگان


کار اموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه مشخصات فيزيكي 1مشخصات ريخته گري ذوب

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

مشخصات فيزيكي 1

مشخصات ريخته گري ذوب 2

تقسيم بندي آلياژها 3

آلياژسازها (Hardeners) 7

كنترل تركيب 10

برگشتي ها و قراضه ها 12

گاززدايي Degassing 17

اكسيژن زدايي 20

احياء كننده ها 21

فلاسك هاي گازي 23

تصويه : فيلتر كردن 25

جوانه زاها Grainrefiners 27

آلومينيوم مس 33

توليد آلياژ 36

آلومينيوم – سيليسيم 37

توليد آلياژ 38

ماهيچه 40

- قسمت ماهيچه سازي 42

- قسمت ريخته گري 43

-سالن ويبراسيون 45

-مراحل سنگ زني و تراشكاري 46

-تست عمليات حرارتي 46

-كوره aging 47

-قسمت كنترل 48

-مرحله شستشو 50
مشخصات فيزيكي

آلومينيم يكي از عناصر گروه سديم در جدول تناوبي است كهبا تعداد پروتون 13 و نوترون 14 طبقه بندي الكتروني آن به صورت زير مي باشد :

(1S2);(2S2)(2P6);(3S2)(3P1)

كه در نتيجه ميتوان علاوه بر ظرفيت 3 ، ظرفيت 1 را نيز در بعضي شرايط براي آلومينيم در نظر گرفت.

آلومينيم از يك نوع ايزوتوپ تشكيل شدهاست و جرم اتمي آن در اندازه گيري هاي فيزيكي 9901/26 و در اندازه گيري هايشيميايي 98/26 تعيين گرديده است . شعاع اتمي اين عنصر در 25 درجه سانتي گراد برابر42885/1 آنگسترم و شعاع يوني آن از طريق روش گلداسميت برابر A57/0 بدست آمده است كه در ساختمان FCC و بدون هيچ گونه تغيير شكل آلوتروپيكي متبلورمي شود .

مهمترين آلياژ هاي صنعتي و تجارتيآلومينيم عبارت از آلياژ هاي اين عنصر و عناصر دوره تناوبي سديم مانند منيزيم ،سيليسيم و عناصر دوره وابسته تناوب مانند مس و يا آلياژ هاي توام اين دو گروه است.

(Al-CuMgSi);(Al-CuMg);(Al-SiMg);(Al-Cu);(Al-Si);(Al-Mg)

سيليسيم و منيزيم با اعداد اتمي 14 و12همسايه هاي اصلي آلومينيم مي باشندو بسياري از كاربرد هاي تكنولوژيكي آلومينيم بر اساس چنين همسايگي استوار است .

ثابت كريستالي آلومينيم A0414/4 = a و مطابق شرايط فيزيكي قطر اتمي آن 8577/2 = dAl مي باشد . بديهي است حلاليت آلومينيم به نسبتزيادي به قطر اتمي بستگي دارد و مطابق آنچه در مباحث متالوژي فيزيكي بيان مي گردد ، اختلاف قطر اتم هاي حلال ومحلول نبايد از 15 % تجاوز نمايد ، در حالي كه شكل ساختماني و الكترون هاي مدارآخر نيز در اين حلاليت بي تاثير نيستند .

مشخصات ريخته گري و ذوب

آلومينيم و آلياژ هاي آن به دليل نقطهذوب كم و برخورداري از سياليت بالنسبه خوب و همچنين گسترش خواص مكانيكي و فيزيكيدر اثر آلياژ سازي و قبول پديده هاي عمليات حرارتي و عمليات مكانيكي ، در صنايعامروز از اهميت زيادي برخور دارند و روز به روز موارد مصرف اين آلياژ ها توسعه مييابد . عناصر مختلف مانند سيليسيم ، منيزيم و مس در خواص ريخته گري و مكانيكي اينعنصر شديداً تأثير مي گذارند و يك رشته آلياژ هاي صنعتي پديد مي آورند كه از مقاوتمكانيكي ، مقاوت به خورندگي و قابليت ماشين كاري بسيار مطلوب برخوردارند . قابليتجذب گاز و فعل و انفعالات شيميايي در حالت مذاب از اهم مطالبي است كه در ذوب وريخته گري آلومينيم مورد بحث قرار مي گيرد .

تقسيم بندي آلياژ ها

آلياژ هاي آلومينيم در اولين مرحله بهدو دسته تقسيم مي گردند :

الف ) آلياژ هاي نوردي (WroughtAlloys) كه قابليت پزيرش انواع و اقسام كارهاي مكانيكي ( نورد ، اكستروژنو فلز گري ) را دارند .

ب ) آلياژ هاي ريختگي (Casting Alloys) كه در شكل ريزي و ريخته گري هاي آلومينيم با گسترش بسيار مورداستفاده اند . آلياژ هاي نوردي كه در مباحث شكل دادن فلزات مورد مطالعه قرار ميگيرند از طريق يكي از روش هاي شمش ريزي (مداوم ، نيمه مداوم ، منفرد ) تهيه ميگردند و پس از قبول عمليات حرارتي لازم ، تحت تاثير يكي از زوش هاي عمليات مكانيكيبه شكل نهايي در مي آيند .

آلياژ هاي ريختگي آلومينيم كه مورد بحثاين پروژه نيز مي باشند از طرق مختلف ريخته گري ( ماسه اي ، پوسته اي ، فلزي و تحتفشار )شكل مي گيرنند و مستقيماً ويا بعد از عمليات حرارتي ( در صورت لزوم )در صنعت استفاده مي شوند .
ذوب فلزات


الیاژ


ریخته گری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار (فرد)

... در شرکت ذوب فلزات ایمن ... در شرکت ذوب فلزات ایمن کار ... آموزی در شرکت ذوب فلزات ...

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن ... شرکت ذوب فلزات ایمن کار ... آموزی در ...

دانلود کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار فرد

... ,دانلود کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار ... در شرکت ذوب فلزات ایمن کار ...

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار فرد

... ,دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار فرد ... کارآموزی در شرکت ذوب, ...

دانلود گزارش کارآموزی درکارخانه ذوب فلزات ایمن کار

... گزارش کارآموزی درکارخانه ذوب فلزات ایمن کار ... کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ... آموزی ...

دانلود گزارش کارآموزی درکارخانه ذوب فلزات ایمن کار

... ذوب فلزات ایمن کار ... شرکت ریخته گری دانلود گزارش کارآموزی ریخته گری کارآموزی ذوب ...

گزارش کارآموزی در کارخانه ذوب فلزات ایمن کار

گزارش کارآموزی در کارخانه ذوب فلزات ایمن کار دانلود ... کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ...

67. دانلود گزارش کاراموزی - karamozi4.blog.ir

کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ... ذوب فلزات ایمن کار ... کار آموزی در شرکت ...

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات یزد - گزارش کار ...

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ... گزارش کار کارگاه کوره های القایی تحت ...

دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کار,کارورزی

گزارش کار آموزی در شرکت ... کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ... درکارخانه ذوب فلزات ایمن کار

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات زندیه

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ... آموزی در ... شرکت ذوب فلزات ایمن کار ...

استخدام نیروی بهداشت و ایمنی کار در شرکت ذوب فلزات

... کار در شرکت ذوب فلزات یزد در شهر یزد ... سال سابقه کار در شرکت ذوب فلزات یزد ...

دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کار,کارورزی

گزارش کار آموزی در شرکت ... کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ... درکارخانه ذوب فلزات ایمن کار

گزارش کار کار آموزی در واحد ریخته گری ایران خودرو

کد kz-1234 - کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار ... کد kz-1312 - گزارش کار اموزی در مترو ...

دانلود گزارش كارآموزي دركارخانه ذوب فلزات

گزارش کار آموزی ، پروژه کار ... ذوب فلزات ایمنکار ... حسابداری شرکت ...

کارآموزی|کارورزی|گزارش کار - کارآموزی در شرکت ذوب فلزات

کارآموزی در شرکت ذوب فلزات زندیه. تاریخچه : این شرکت ریخته گری در سال ۱۳۶۸ آغاز به کار ...

دانلود گزارش کارآموزی - postgah.com

گزارش کار آموزی در شرکت ... کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ... درکارخانه ذوب فلزات ایمن کار

آرشیو سایت | دانلود کارآموزی

... گزارش کار آموزی در شرکت ... در شرکت ذوب فلزات ... ذوب فلزات ایمن کار ...

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی ، دانلود رایگان مقاله …

دانلود فایل در مورد کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار. ... اموزی در شرکت ذوب فلزات ...

گزارش کارهای آماده مواد و متالورژی - گزارش کارآموزی …

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات یزد. گزارش کار ذکر ... در شرکت ذوب فلزات ...

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی ، دانلود رایگان مقاله …

دانلود فایل در مورد کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار. ... اموزی در شرکت ذوب فلزات ...

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات | شبکه …

... دانلود گزارش کار در شرکت ذوب فلزات, ... گزارش کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ایمن کار ...

گزارش کارآموزی متالورژی، در شرکت ذوب فلزات

گزارش کارآموزی متالورژی در شرکت ذوب فلزات,دانلود گزارش كارآموزي,گزارش كارآموزي ...

استخدام نیروی بهداشت و ایمنی کار در شرکت ذوب فلزات

... ۲ سال سابقه کار در شرکت ذوب فلزات یزد در ... و ایمنی کار در شرکت ذوب فلزات یزد ...

دانلود گزارش کارآموزی - postgah.com

گزارش کار آموزی در شرکت ... کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ... درکارخانه ذوب فلزات ایمن کار

دانلود گزارش کار آموزی سردخانه تحت پوشش استان …

دانلود گزارش کار آموزی ... و در آخر کار قیر ... در شرکت ذوب فلزات ایمن کار ...

پروژه کامل گزارش کار ریخته گری +word :: پروژه گزارش کار ...

گزارش کار آموزی در کارخانه ریخته گری چدن شرکت ایران خودرو. ... شرکت ذوب فلزات +doc;

دانلود گزارش کارآموزی - nicbook.rozblog.com

گزارش کار آموزی در شرکت ... کارآموزی در شرکت ذوب فلزات ... درکارخانه ذوب فلزات ایمن کار

ذوب فلزات اکبری - وب سایت رسمی ذوب فلزات اکبری

برگزاری مسابقه دانش و پویش در غرفه ذوب فلزات ... را در دستور کار ... شرکت ذوب و فلزات ...

گزارش كارآموزی در اداره توزيع برق بخش بادرود | داک …

... در شرکت رنگ پودری سمند گزارش کار آموزی شرکت داده پردازی ایران گزارش کار آموزی شرکت ...

آموزش زبان انگلیسی مرحله

کامپیوتر 40. طرح برنامه نویسی منطقی و زبان برنامه نویسی prolog

کامپیوتر 41. فشرده سازی اطلاعات

کامپیوتر 43. مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

پاور پوینت ریتم در معماری

پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن

18 مورد از پرکاربرد ترین دیتیل های ساختمانی

کتاب ایران زمین

نقشه ی کامل پلان مسکونی دو طبقه

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر

عایق های پلیمری

کشت وتولید توت فرنگی

دانلود نرم افزار ویرایشگر اندروید

آموزش ساخت Apple ID نامحدود

برنامه 118 اندروید نسخه کامل شهرها

مقاله درباره آشنایی با بتن و کاربرد ش در شرایط محیطی و اقلیمی متفاوت و مصالح مناسب برای بکار بردن با آن

ژورنال لباس عروس

نظام تولید بهنگام ( کانبان) KANBAN

پروژه آماده سازه اداری 6طبقه

اولین برنامه اپدیت و دانلود نرم افزار کامپیوتر