دانلود رایگان


دانلود تحقیق رشته برق مقایسه عملکرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیکهای آن - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان مقاله: مقایسه عملکرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیکهای آنقالب فایل: PDFتعداد صفحات: 8 صفحهفهرست مطالب:چكيده1- مقدمه2-

دانلود رایگان عنوان مقاله: مقایسه عملکرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیکهای آن
قالب فایل: PDF
تعداد صفحات: 8 صفحه

فهرست مطالب:
چكيده
1- مقدمه
2- سيستم حذف فعال نويز تك كاناله
3- سیستم ANC پیشخور تک کاناله
3-1- سیستم ANC پیشخور باند پهن تک کاناله
4- سیستم ANC پسخور وفقی تک کاناله
5- نتایج شبیه سازی
6- نتیجه گیری
7- مراجع

* چکیده:
بخش عمده اي از كاربردهاي ANC مربوط به حذف نويز صوتي در كانا لهاي باريك مي باش د، كه در چنين مواردي معمولا " از سيستم ANC تك كاناله استفاده مي شود .سيستمهاي ANC انواع مختلفي دارندو از الگوريتمهاي متنوعي استفاده مي كنند . در اين مقاله سيستمهاي ANC پيشخور باند پهن و پسخور تك كاناله كه از الگوريتم متداول FXLMS استفاده مي كنند، به اختصار شرح داده شده و با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري ميزان تضعيف ناشي از آنها بر روي يك نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن بررسي و مقايسه گرديده اس ت. در تضعيف نويزهاي باند باريك، سيستم ANC پسخورازعملكرد بهتري نسبت به سيستم ANC پيشخورباند پهن برخوردار مي باشد .سيستم پيشخور فقط قادر به تضعيف مؤلفه هاي فركانسي است كه در سيگنال مرجع آن وجود دارند،در حالي كه چنين محدوديتي در سيستم پسخور ديده نمي شود.نتايج شبيه سازي اين موضوع را به روشني نشان مي دهند.

* مقدمه:
امروزه با پيشرفت روزافزون صنعت و تكنولو ژي، توسعهء شهرهاو افزايش جمعيت، آلودگي صوتي به يكي از مشكلات جوامع بشري تبديل شده و نياز به حذف يا به نحوي تضعيف اصوات مزاحم به ويژه در محيطهاي صنعتي به خوبي احساس مي شود.
شيوهء مع مول كاهش نويز صوتي استفاده از روشهاي غير فعال و جاذبهاي صوتي ميباشد،كه اين روش در فركانسهاي پايين به علت طول موج بلند نويز صوتي قابل استفاده نيست. از اين رو به منظور تضعيف اصوات فركانس پايين از سيستمهاي ح ذف فعال نويز استفاده مي كنند، كه كارآيي آن نسبت به روشهاي غير فعال بسيار بيش تر است . در اين روش به بياني از جمع آثار استفاذه ميگردد؛ بدين ترتيب كه سيگنالي با دامنه مساوي و اختلاف فاز ۱۸۰ درجه نسبت به نويز اصلي ايجاد شده و باعث تضعيف نويز اصلي مي گردد. در بسياري از كاربردهاي ANC، هدف تضعيف نويز فركانس پايين در يك كانال باريك مي باشد .تا زماني كه فركانس نويز زير فركانس قطع كانال باشد، انتشار صوت به صورت يك بعدي بوده و مي توان ا ز سيستم تك كاناله براي حذف
چنين نويزي استفاده كرد.
به دليل خواص فيزيكي و آكوستيكي، هنگام انتشار نويز سينوسي در يك كانال ممكن است بر خي هارمونيكهاي آن نيز ايجاد گردند . اين هارمونيكها معمولا " در بالاي كانال وجود ندارند و ضمن انتشار نويز در كانال توليد مي شوند . اين مقاله نشان ميدهد كه در چنين شرايطي سيستم پسخور از عملكرد به مراتب بهتري نسبت به سيستم پيشخور برخوردار مي باشد.
در اين مقاله در بخش ۲ سيستم ANC تك كاناله و در بخشهاي ۳و ۴ سيستمهاي پيشخور و پسخور تك كاناله اي كه از الگوريتم متداول FXLMS استفاده مي كنند، به اختصار شرح داده مي شوند .در بخش ۵ نتايج شبيه سازي و مقايسه عملكرد دو سيستم مزبور در مقابل يك نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن ار ائه مي گردد و نهايتا " نتيجه گيري در بخش ۶ آورده شده است.

ANC


سیستمهای ANC


سيستم حذف فعال نويز تك كاناله


سیستم ANC پیشخور تک کاناله


سیستم ANC پسخور وفقی تک کاناله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداري پيمانكاري

برنامه نویسی به زبا ن سی برای میکرو

کتاب و حلل المسایل کاربرد ریاضیات و مدل سازی مهندسی شیمی(Rice &Do)

75 دیتیل ساختمانی ! همه نوع دیتیل

مجموعه آیکونهای مشکی

انیمیشن زیبای عاشقانه

آموزش الكترونيكي

خلاصه کتاب مشتری در جایگاه شریک

تحقیق آماده با موضوع مدیریت کیفیت جامع(TQM) نتیجه گیری،اخلاق سازمانی

تحقیق آماده با موضوع مدیریت نگرش

تحقیق آماده با موضوع جایگاه علم مدیریت

تقویم خورشیدی

دانلود تحقیق تبلیغات در عرصه بازار

دانلود تحقیق و کمک پایان نامه نقش و جايگاه اخلاق در قرآن

دانلود تحقیق روش های عمده در تبلیغات

تولید پارچه گرد بافت

تولید چرم

صد کتاب

پکیج ابزار بازاریابی ایمیلی بهمراه آموزش تصویری

بهینه سازی ساختار سایت برای موتورهای جستجو