دانلود رایگان


اعتبار حکم قاضی - دانلود رایگاندانلود رایگان Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA چکیده : علم به معنای دانستن وآگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف است؛ لذا آگاهی وی به وقایع

دانلود رایگان چکیده :
علم به معنای دانستن وآگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف است؛ لذا آگاهی وی به وقایع وامور مبنای دعواست، چنانکه وی را قادر به صدور حکم نماید. ازآنجا که در نظامهایحقوقی، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوی را معین می کند، سؤال این است که آیا «علمقاضی» نیز در این شماراست؟
نظام آیین دادرسی مدنی درحقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری(18/8/1290) تاکنون چرخشی قابل توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیلدلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. معهذااین تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را بسان دعاوی کیفری سازد. در پروندههای کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط بهمطابقت آنها با علم قطعی قاضی است، لذا قضات نه تنها اختیار انجام هر گونه تحقیقدر جهت کشف واقع را دارند بلکه بر این امر مکلفند.
هر چند اعتبار علم قاضیبه عنوان دلیل اثبات دعوی، محل بحث و اختلاف فقهای امامیه بوده، اما مشهور قائل بهحجیت و اعتبار علم قاضی است.
در حقوق کشورهای غربی،قضات از اختیارات وسیع جهت کشف حقیقت برخوردارند، اما این به آن معنا نیست که قضاتاز حیث طرح موضوع و اقامه دلیل جانشین اصحاب دعوا گردند بلکه نقش ایشان نقشیتکمیلی است. کلیدواژه:
علم قاضی، حجیت، امورمدنی و کیفری، صدور حکم، حکم قاضی

علم به معنای دانستن وآگاهی انسان به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف می باشد؛ حالتی که در نتیجه سنجشقراین، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی بدست آمده است و با حصول آنهر گونه احتمال مخالف از بین می رود. در برابر علم، حالات دیگری نیز برای ذهن نسبتبه پدیده های اطراف متصور است؛ جهل به معنای عدم آگاهی از ماهیت یک شیء و هم بهمعنای ضعیف ترین احتمال از بین احتمالات مختلف، شک به معنای حالت ذهن نسبت بهاحتمالات مساوی و ظن به معنای احتمال قویتر در بین احتمالات مختلف با شدت و ضعفهایمتفاوت می باشد.
علم از یک سو دارایموضوعیت است یعنی فی نفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و بر طبق آن عمل می شود واز سوی دیگر امری است که می توان بر مبنای آن واقعیت پدیده های مورد نظر را کشفنمود؛ لذا گفته می شود که علم از حجیت برخوردار است و چنین حجیتی ذاتی بوده،اعتبار آن موکول به تصریح قانونگذار نمی باشد.
نکته قابل ذکر آنکه هر چندعلم قاضی برای او کاشف مطلق از واقع باشد، قانونگذار را مقید نمی کند، بلکه اینقانونگذار است که ادله اثبات دعوی را حسب مصالح و شرایط اجتماعی خویش معین مینماید. حال مسأله این است که در نظامهای حقوقی وضع به چه منوال است. آیا قاضی میتواند به علم خود عمل نموده و بر مبنای آن مبادرت به صدور حکم نماید یا آنکه روابطدر دنیای کنونی چنان پیچیده شده که قضات از چنین امکانی برخوردار نمی باشند.
این موضوع را در سه فصلبررسی می نماییم.
فصل اول اعتبار علم قاضی از نظر فقهی.
فصل دوم اعتبار علم قاضی از نظر قوانین کیفری و حقوقی ایران.
فصل سوم بررسی تطبیقی علم قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران.اعتبار علم قاضی از نظر فقهیاعتبار ،حکم، قاضی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اعتبار علم قاضی در صدور حکم - پايگاه حقوقی ویج ایران

آنجا که قاضی مجبور می شود علم خود را مخفی کند; مستندات رأی قاضی; بازدید از زندان ها ...

باشگاه اندیشه › اعتبار امر قضاوت شده

اسلام برای قاضی مأذون اعتبار فوق العاده قرار ... آن است که اعتبار حکم قاضی مأذون ...

بررسی فقهی اعتبار حکم قاضی غیر مجتهد در نظام …

موقعیت فعلی شما: معرفی پایان نامه بررسی فقهی اعتبار حکم قاضی غیر مجتهد در نظام جمهوری ...

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت - پايگاه حقوقی …

اعتبار علم قاضی در ... که بهترین و رایجترین مثال برای آن قاضی اجرا کننده حکم می ...

اعتبار علم قاضی در صدور حکم - پایگاه مجلات …

کلیدواژه ها : علم قاضی ، حجیت ، امور مدنی و کیفری ، صدور حکم ، حکم قاضی. کلید واژه های ...

علم قاضی - aftabir.com

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی. ۱) اعتبار و حجیت علم قاضی: ... حکم به علم مستلزم دوری از فسق ...

یک قاضی فدرال فرمان ترامپ را لغو کرد

اما باب فرگوسن، دادستان ایالت واشنگتن اعتبار حکم قاضی شهر سیاتل را تایید کرد و گفت ...

رفتار قاضی - blogylaw.com

سلام اگر قاضی با ... ماده ۲ـ تمامی‌قضاتی که به حکم رئیس ... ایشان به اعتبار اقرار ...

مطارح الانظار - قلمرو نفوذ حکم حاکم

قلمرو اعتبار حکم ... و گفتگو ندارد و ما هم قبلا درباره دلیل اعتبار حکم قاضی بحث ...

بررسی نقض حکم قاضی و تقاضای تجدید نظر از …

اعتبار علم قاضی وچالشهای پیش رو. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات ...

مفهوم علم قاضی - tebyan.net

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی. ... مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه ...

بایسته‌های فقه جزا - hajipour.org

جهت صحت حکم قاضی بر طبق علم شخصی وی ... - در صورتی که قائل به اعتبار حکم قاضی حتی در صورت ...

اعتبار علم قاضی در صدور حکم - پایگاه مجلات …

کلیدواژه ها : علم قاضی ، حجیت ، امور مدنی و کیفری ، صدور حکم ، حکم قاضی. کلید واژه های ...

علم قاضی - aftabir.com

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی. ۱) اعتبار و حجیت علم قاضی: ... حکم به علم مستلزم دوری از فسق ...

تغییر حکم قطعی در دادگاه هم عرض | سایت حقوقی …

... تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر ... موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد ...

تغییر حکم قطعی در دادگاه - حقوقدانان

... تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر ... موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد ...

اعتبار علم قاضی در حقوق ایران - جدیدترین اخبار و …

... قاضی، علم قاضی، اعتبار علم قاضی، علم، حکم، اعتبار ... در مورد جواز صدور حکم قاضی ...

اعتبار علم قاضی در صدور رأی | نکات حقوقی

اعتبار علم قاضی در صدور رأی منظور از علم قاضی رسیدن به مرحله یقین یا علم متعارف وعادی ...

حکم غیابی - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

اعتبار علم قاضی در صدور ... بین اعتبار ضامن با محکوم به، به تشخیص قاضی مجری حکم می ...

مطارح الانظار - خطای قاضی

نتیجه آن که در مبحث خطای قاضی، حتی اگر نیت شخص قاضی در صدور حکم ... قلمرو اعتبار حکم ...

اشارات و تنبیهات - اشتباه در حکم و اختلاف در …

اشارات و تنبیهات - اشتباه در حکم و اختلاف در استنباط - یادداشت های محمد جواد شریعت باقری

"دستور جلب" به چه صورت است؟ / تسريع رسيدگي …

قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن ...

م.ق247) مدت زمان اجرای احکام حقوقی و نحوه تأخیر در …

قاضی دادگستر ... اعتبار اسناد عادی نسبت اموال ... تقاضای اجرای حکم از قاضی دادگاه را ...

اعتبار علم قاضی در حقوق ایران - جدیدترین اخبار و …

... قاضی، علم قاضی، اعتبار علم قاضی، علم، حکم، اعتبار ... در مورد جواز صدور حکم قاضی ...

بررسی نقض حکم قاضی و تقاضای تجدید نظر از …

اعتبار علم قاضی وچالشهای پیش رو. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات ...

دانستنی های قانون - اعتبار امر قضاوت شده کیفری …

اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني شرايط اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني

اعتبار علم قاضی در صدور حکم - وبلاگ حقوقی محمد …

بتول آهنی* چکیده : علم به معنای دانستن و آگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده های ...

علم قاضی - javanemrooz.com

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی 1) اعتبار و حجیت علم قاضی: ... حکم به علم مستلزم دوری از فسق ...

عصر اعتبار - حکم بابک زنجانی اصلاح شد

حکم بابک زنجانی اصلاح شد . عصر اعتبار- قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ...

اجرای احکام کیفری درقانون آیین دادرسی کیفری جدید …

قاضی صادر کننده حکم پس از رسیدگی در وقت فوق العاده با توجه به شرایط و وضعیت مالی محکوم ...

شبیه سازی فیلتر های دیجیتال در متلب

تحقیق ومقاله با موضوع حل مسایل مقداراولیه-مرزی دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی

جدیترین راه پولدار شدن

تحقیق ومقاله با موضوع پرس

تحقیق ومقاله با موضوع موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین

تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه به همراه فایل رشنال رز

فیلم های آموزشی WORD 2010

سیستم تماس با ما فاکس کانتکت

تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه

مجموعه آموزشی plc

کتاب تعادل درونی

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

طرح توجیهی تولید جعبه پلاستیکی میوه

کتاب راز

فایل پاور پوینت رشته معماری از پروفسور فیلیپ جانسون ‏phlip johnson

نرم افزار برنامه ساز اندروید

خط تاثیر ‏Influence Lines‏ ‏

بهینه سازی عملکرد چراغ جلوی خودروی سواری با استفاده از روش نظامند حل ابداعانه مسئله TRIZ

جزوه بسیار ساده و روان تحلیل سازه 1