دانلود رایگان


پاورپوینت کاربرد مشتقات گازطبیعی (LNG,LPG,CNG) و بازارمصرف آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان مقاله: پاورپوینت کاربردمشتقات گازطبیعی (LNG,LPG,CNG) و بازارمصرف آنها تعدادصفحات:30قالب: پاورپوینتقیمت:5000شرح مختصر:از دیر باز استفاده از انرژی از

دانلود رایگان

عنوان مقاله: پاورپوینت کاربردمشتقات گازطبیعی (LNG,LPG,CNG) و بازارمصرف آنها

تعدادصفحات:30

قالب: پاورپوینت

قیمت:5000

شرح مختصر:

از دیر باز استفاده از انرژی از جملهمهمترین نیازهای بشر بوده است. بعدها با کشف چاه های نفتی منبع جدید انرژی پا بهعرصه ی جهان گذاشت ولی در حال حاضر کاهش سریع منابع نفتی جهان نشان از یک خلا بزرگانرژی دارد، بنابر این نیاز به یک جانشین مناسب به عنوان منبع انرژی جدید وجوددارد و گاز طبیعی در قیاس با سایر سوخت های فسیلی دارای ارزش بیشتری است از جملهفناوری های مرتبط با گاز طبیعی که کاربرد های فراوانی در این صنعت دارند عبارتنداز:

LNG,LPG,CNG

فهرست :

معرفی LPG(Liquefied Petroleum Gas)

جدول ترکیبات LPG

منابع به دست آوردن گاز مایع

شرایط نگهداری

LPG در جهان

عرضه و تقاضای lpg درجهان

مزایای مصرف

معایب مصرف

برتری های محیط زیستی

معرفی (CNG)Compressed Natural Gas

CNGدر جهان

مزایای مصرف

معایب مصرف

برتری های محیط زیستی

معرفی LNG(Liquefied Natural Gas)

ویژگی های LNG

تولید LNG در جهان

موارد مصرف LNG

روش نگهداری

فرآیند تولید LNG

مزایای مصرف

معایب مصرف

برتری های محیط زیستی

نتیجه گیری

منابع