دانلود رایگان


تاريخچه (سرگذشت تاريخي ورزش فوتبال) - دانلود رایگاندانلود رایگان اسناد تاريخي بهوضوح نشان مي دهند بازي يا نوعي ورزش بدنسازي كه عبارت بود از ضربه زدن به توپ باپا و فرستادن آن به درون توري كوچك، در قرن دوم و سوم قبل از ميلاد در

دانلود رایگان

اسناد تاريخي بهوضوح نشان مي دهند بازي يا نوعي ورزش بدنسازي كه عبارت بود از ضربه زدن به توپ باپا و فرستادن آن به درون توري كوچك، در قرن دوم و سوم قبل از ميلاد در درونفرمانروايي خاندان «هال» در ارتش چين مرسوم نبوده است. همچنين اسنادي مستحكم ترنشان مي دهد مرزبندي زميني براي بازي ضرببه به توپ با پا،در شهر كيوتوي ژاپن اتفاقافتاده است. در يونان و روم قديم نيز نوعي بازي شبيه به فوتبال كنوني وجود داشتهاست، البته هر تيم بيش از 27 بازيكن داشت. به هر حال ذكر دقيق اين مطلب كه فوتبالدقيقاً كي و كجا شروع شد امري ناممكن است. اما منطقي است كه بپذيريم بازي با توپكه ما در ورزش هاي شكل يافته كنوني، بيش از 3000 سال قبل در جايي روي اين كره خاكيوجود داشته است.

اما قدر مسلم آنستكه انگلستان محل تولد فوتبال جديد و اتحاديه فوتبال است و جاي هيچ شك و ترديدي درآن نيست. انگلستان همراه با اسكاتلند مشتركاً پايه گذاران فوتبال شكل يافته كنونيمي باشند.

فوتبال كه به زبانعاميانه مردم انگليس ساكر (soccer)ناميده مي شود و محبوب ترين و رايج ترين ورزش در بين مردم اينجزيره از قرن هشتم ميلادي به بعد بوده است. اما در شروع به بازي خشن و جنگ تن بهتن بيشتر شبيه بود.

در سال 1869اتحاديه فوتبال در قوانين خود شرطي را وارد كرد كه بموجب آن تماس توپ با دستكاملاً ممنوع باشد و به اين ترتيب شالوده فوتبال جديد ريخته شد. در اين بازي توپنه نقطه مشخصي كه قبل از شروع بازي تعيين مي شد حركت داده مي شد. صدها نفر در بازياي شركت مي كردند كه در طول قرن ادامه يافت.

اما از آنجا كهمسابقات فوتبال به خشونت كشيده مي شود، حكومت ها بسيار كوشيدند تا آن را ممنوعكنند. در انگليس پادشاه ادوار سوم در سال 1231 ميلادي قوانيني در اين مورد را منعكرد و كوشيد فوتبال را متوقف كند. در اسكاتلند پادشاه جيمز اول در سال 1424 ميلاديدر مجلس اعلام نمود كه هيچ كس حق ندارد در فوتبال بازي كند. اليزابت اول ملكه انگلستانقانوني در مجلس به تصويب رساند كه بر اساس آن براي بازيكن فوتبال مجازات زندان بهمدت يك هفته در نظر گرفته مي شد و فرد خاطي مي بايست در كليسا توبه مي كرد. اماهيچ قانوني نتوانست اين بازي را در انگليس متوقف كند. چون فوتبال به بازي اي سرديتبديل شده بود. در سال 1815 كالج اتون مشهورترين مدرسه انگليس يك سري قوانين وضعكرد و پس از مدتي مدارس كالج ها و دانشگاه هاي ديگر نيز از اين قوانين پيروي كردند. بعدها اين قوانين استاندارد شد و نسخهاي از آن اكنون به عنوان قوانين كمپيريچ شناخته مي شود، در سال 1848 در بسياري ازكالج ها و دانشگاه هاي انگليس پذيرفته شد. اما كم كم فوتبال به دو مكتب جدا از همتقسيم شد. برخي كالج ها و مدارس ترجيح دادند از قوانين مدرسه راگبي پيروي كنند كهدر آن به زمين انداختن حريف، ضربه زدن به ساق پا، حمل توپ و خلاصه تمامي قوانينقدغنشده در قوانين كمبريج كاملاً مجاز بود. در 26 اكتبر 1863 يازده باشگاه و مدرسهلندن نمايندگان خود را به همايشي كه در «تاورن فري مزون» تشكيل شده بود فرستادندتا يك سري قوانين اساسي و جداگانه براي مسابقات وضع شود. اين همايش منجر به پيدايشفوتبال و فوتبال راگبي از هم جدا شد. فوتبال يا ساكر: در سال 1880 ميلاديدانشجويان دانشگاه آكسفورد لغاتي را در زبان عاميانه متداول ساختند كه بر اساس آنپسوند er به آخر كلماتي كهآن ها مخفف و كوتاه مي كردند اضافه مي شد. به عنوان مثال براي فوتبال راگبي لغتمحاوره اي و عاميانه «راگر» (rugger) وضع شد. روزي از يكي از دانشجويان اين دانشگاه بنام جارلز ورفوردبروان پرسيده شد كه آيا دوست دارد راگر بازي كند و او به شوخي پاسخ داد نه ساكر.او لغت (footballassociatlon) (اتحاديه فوتبال) را مخفف كرده و به آخر آن پسوندer اضافه كرده بود و لغت ساكر را ساخته بود به اينترتيب بود كه لغت عاميانه ساكر (soccer) براي فوتبال در انگليس رايج گرديد(ذكر منبع).
همانطور كه قبلاً اشاره شد بازي فوتبال (و نيز واژهفوتبال) از انگلستان اشاعه يافت، اين بازي كه در نيمه دوم قرن 19 در بين ثمره هايانگليس به صورت مسابقه، براي انتخاب «بهترين بازيكن» رسميت يافت. و بعد بينانگلستان و ايرلند و اسكاتلند و در آغاز قرن 20 در بسياري از كشورهاي اروپايي،باشگاهي و فدراسيون براي مسابقه ها تأسيس شد و فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) واصطلاح «جام جهاني» بوجود آمد، و سرانجام نخستين بازي و مسابقه هاي جام جهاني درسال 1930 در اروگوئه برگزار شد و تا به امروز هر چهار سال يكبار (جز زمان جنگ جهانيدوم) انجام مي شود كه بسياري از كشورها را در قاره هاي پنج گانه بخود جلب كردهاست. افزون بر بازي هاي جام جهاني هر چهار سال مسابقه هايي با نام «مسابقه هايفوتبال جام ملت ها» در قاره هاي آسيا، افريقا، اروپا، امريكا و اقيانوسيه(استراليا) برگزار مي شود.


رایگان


دانلود


مقاله


ورد


پژوهش


تحقیق


فوتبال


فیفا


تاریخچه


word


ورزش


تندرستی


سلامتی


اطلاعات


تاريخچه وسرگذشت تاريخي ورزش فوتبال


تاريخي


سرگذشت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداري پيمانكاري

برنامه نویسی به زبا ن سی برای میکرو

75 دیتیل ساختمانی ! همه نوع دیتیل

مجموعه آیکونهای مشکی

انیمیشن زیبای عاشقانه

آموزش الكترونيكي

خلاصه کتاب مشتری در جایگاه شریک

تحقیق آماده با موضوع مدیریت کیفیت جامع(TQM) نتیجه گیری،اخلاق سازمانی

تحقیق آماده با موضوع مدیریت نگرش

تحقیق آماده با موضوع جایگاه علم مدیریت

تقویم خورشیدی

دانلود تحقیق و کمک پایان نامه نقش و جايگاه اخلاق در قرآن

دانلود تحقیق روش های عمده در تبلیغات

تولید پارچه گرد بافت

تولید چرم

صد کتاب

پکیج ابزار بازاریابی ایمیلی بهمراه آموزش تصویری

آموزش 3d max

پاورپوینت کتاب بازاريابی و مديريت بازار پیام نور حسن الوداری

برگزاری دورههای کوتاه مدت مدیریت حسابداری زبان و کامپیوتر