دانلود رایگان


موضوع تحقيق: شخصيت بزهكار و مؤلفه هاي مؤثر بر آن - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالب »عنوان صفحهكليد واژه ................................................................................................................................................ 1چكيده

دانلود رایگان فهرست مطالب »
عنوان صفحه
كليد واژه ................................................................................................................................................ 1
چكيده .................................................................................................................................................... 2
بيان پرسش ............................................................................................................................................. 3
اهداف فرضيات و ضرورت تحقيق ......................................................................................................... 4
راه حل موضوع و پيشينه تحقيق .............................................................................................................. 5
مقدمه ..................................................................................................................................................... 6
كليات .................................................................................................................................................... 8
فصل اول :شخصيت بزهكار
گفتار اول : شخصيت
-1 مفهوم لغوي ....................................................................................................................................... 10
-2 تعريف شخصيت ................................................................................................................................ 10
-3 شيوه هاي پرورش شخصيت . .............................................................................................................. 14
-4 انواع شخصيت .................................................................................................................................... 15
گفتار دوم :بزهكار
-1 بزه چيست .......................................................................................................................................... 34
-2 بزه و شخصيت .................................................................................................................................... 35
-3 بزهكار كيست؟ .................................................................................................................................. 35
-4 انواع بزهكار با توجه به شخصيت مرتكب ....................................................................................... 43
www.Prozhe.com
4
فصل دوم :مؤلفه هاي موثر بر شخصيت
گفتار اول :عواملي بيروني موثر بر شخصيت
-1 اعتياد ................................................................................................................................................. 46
-2 الكلسيم .............................................................................................................................................. 49
-3 مهاجرت ............................................................................................................................................. 50
-4 خانواده ............................................................................................................................................... 52
-5 مؤلفه اقتصادي ................................................................................................................................... 63
-6 مؤلفه فرهنگي .................................................................................................................................... 64
-7 مؤلفه اجتماعي .................................................................................................................................. 68
گفتار دوم:عوامل دروني موثر بر شخصيت
-1 عوامل جسمي .................................................................................................................................... 71
الف)توارث ............................................................................................................................................ 72
ب)اختلالات كرو مو زو مي ................................................................................................................... 72
2)عوامل رواني ....................................................................................................................................... 74
الف)مراحل رشد رواني . ......................................................................................................................... 78
ب)بررسي رابطه شخصيت و بيمار يهاي روحي و رواني ........................................................................ 81
نتيجه گيري ............................................................................................................................................. 87
www.Prozhe.com
1
كليد واژه
1). شخصيت مجموعه ويژگي هايي كه خاص هر شخص است .
2).بزهكار: شخصي كه از الزامات قانوني تخطي مي كند.
3).مؤلفه : عوامل موثر بر پديده اي
www.Prozhe.com
2
« چكيده »
شخصيت فرد، فاكتور ي است كه همواره بر زندگي فرد تاثير مي گذارد، و حتي به طور ناخود
آگاه رفتار و مناسبات فرد تحت تاثير شخصيت وي مي باشد. شخصيت در طول عمر انسان ثابت
و پايدار است ولي قابل اصلاح مي باشد.
عوامل گوناگوني برروي شخصيت فرد تاثير مي گذارد كه تاثير آن ها برهم تابع عوامل ديگري
نيز مي باشد مانند شغل،تربيت،مسكن و بيماري ها و...اما شخصيت تنها عامل منحصر به فرد در
رابطه با ارتكاب جرم نمي باشد و تنها بسته و زمينه ساز تلقي مي شود.چه بسا انسان هاي كاملاً
نرمال هم در شرايطي كه محيط و عوامل بيروني بر آن ها سنگيني مي كند دست به ارتكاب
جرم بزنند.
www.Prozhe.com
3
بيان پرسش
1) آيا هر اختلال شخصيتي منجر به بزهكاري مي شود؟
2)آيا تمام بزهكاران،اختلال شخصيت دارند؟
3) شخصيت چگونه داراي اختلال مي شود؟
www.Prozhe.com
4
اهداف و فرضيات و ضرورت تحقيق
هدف از اين تحقيق بدست آوردن درك روشني ن سبت به شخصيت مي باشد و اينكه آيا
شخصيت افراد معمولي هم مي تواند تحت شرايطي منجر به بزهكاري شود.
و فرضيه اي كه در اين جا مطرح مي شود آن است كه هر شخص بزهكاري به نوعي اختلال
شخصيت دارد.
ضرورت تحقيق به نظر نگارنده اين است كه در بسياري از پرونده هاي قضايي به ش خصيت
آنگونه كه بايد توجه نمي شود و به صرف اين كه عملي با يكي از مواد قانوني تطبيق يافت.فرد
مستحق مجازات مي شود بدون توجه به آنكه شخص ممكن است از بيماري شخصيتي رنج مي
برد و از آن جا كه هر انساني جرم را در حالت عدم تعادل روحي و رواني انجام مي دهد،توجه
به اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار است.
www.Prozhe.com
5
راه حل موضوع و پيشينه تحقيق
بهتر آن است كه والدين از همان ابتداي رشد و نمو كودك توجه و مراقبت كافي را به وي
مبذول بدارند و اجتماع هم در مقابل به شهروندان خود فرصت رشد و بالندگي را بدهد.
در مورد تحقيق اينجانب مطالب فراواني نوشته شده است از جمله كتاب روان شناسي وجرم
تاليف ديويد پوت و اين واين سامونز،بزهكاري اطفال و نوجوانان تاليف دكتر علي نجفي
توانا،...كه در اين مجموعه گرد آوري شده اند.
www.Prozhe.com
6
مقدمه
در ادوار مختلف زندگي بشر با اينكه عده اي از رعايت آداب و رسوم و اجراي قانون سر پيچي
نموده يا مرتكب جرم مي شدند.اما بزهكاري از مسائل حاد اجتماعي نبوده است.در قرن معاصر
ازدياد بزهكاري مخصوصا ارتكاب جرايم توام با خشونت يكي از معضلات اجتماعي محسوب
و افكار عمومي را شديدا نگران ساخته است.طبق گزارش سازمان ملل در طي سال هاي 1980
تا 1986 ساليانه به طور متوسط 5٪ بر ميزان جرايم در سطح جهان افزوده شده كه بيش از ميزان
٪ رشد جمعيت است.جرايم بر عليه اشخاص توام با خشونت 9٪،جرايم عليه اموال كه معمولا 7
جرايم را تشكيل مي دهد 30 ٪ افزايش يافته كه 60 تا 70 ٪ جرايم مذكور را اطفال و نوجوانان
كمتر 18 سال مرتكب شده اند.سن اعتياد به 12 الي 14 سال تقليل يافته و انحرافات در بين اطفال
كمتر 10 سال نيز روبه فزوني است .پيشرفت تكنولوژي ،زندگي سنتي جوامع مختلف را
دگرگون و نظام جهان را در شهرها و روستا ها متحول ساخته است .بهبود وضع حمل و
نقل،شبكه هاي مخابراتي،رسانه هاي گروهي در دور افتاده ترين نقاط دنيا،روستاييان را از مزايا
و رفاه زندگي شهري آگاه ساخته و آنان را براي رهايي از كار طاقت فرساي روستا،آزادي از
قيد و بند بومي و دستيابي به زندگي مرفه به طرف شهرها مي كشاند،گاهي نيز عدم امنيت و
آرامش مزيد بر علت جا به جايي افراد مي گردد.افراد مذكور در بدو ورود به شهرها به علت
كمبود مسكن و عدم امكان پرداخت كرايه منزل ،با طرز رقت بار

موضوع


تحقيق:


شخصيت


بزهكار


و


مؤلفه


هاي


مؤثر


بر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق رشته حقوق - شخصيت بزهكار و مؤلفه هاي مؤثر بر آن

... شخصيت بزهكار و مؤلفه هاي مؤثر ... فای و مزایای آن ... اسلامی و تاثیر آن بر ...

سوالات و پاسخنامه آزمون اختبار

دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر ... عنوان تحقيق بررسي علل ... موضوع تحقیق ...

دانلود رایگان جزوات حقوقی و دادآفزین و چتر دانش و

موضوع تحقيق: شخصيت بزهكار و مؤلفه هاي مؤثر بر آن . ... موضوع تحقيق: شخصيت بزهكار و مؤلفه ...

مقالات و تحقیقات رشته حقوق Archives - مقاله | …

... ۴ راه حل موضوع و ... و مؤلفه های مؤثر بر آن. ... شخصيت بزهكار و مؤلفه هاي ...

رشته حقوق Archives - مقاله | بازارچه تحقیقاتی

... موضوع و انگیزه انتخاب آن ... و مؤلفه های مؤثر بر آن. ... شخصيت بزهكار و مؤلفه هاي ...

جامعه شناسی - نوع رابطه خانواده و تاثير آن بر

... بررسي و تحقيق آن ... پيوند هاي حاكم بر آن تفاوت ... شخصيت انساني و ارتباط آن با ...

دانلود پروژه شناخت ویژگی های روان شناختی و شخصیتی مؤثر

... و بررسی عوامل مؤثر بر آن ... و تاثير آن بر ويژگي هاي ... و غلبه بر ... و این موضوع ...

تأثير عوامل اجتماعی بر گرايش افراد به اعتياد، سرقت و ...

... از مؤلفه‌‌‌هاي ... را بر رفتار و شخصيت ... تحقيق معادل 1 و پايائي آن ...

ديدگاه‏هاي هويت ـ ‏شخصيت و رفتاري‏نگر در رشد اخلاقي ...

ديدگاه‏هاي هويت ـ ‏شخصيت و ديدگاه‏هاي ... و اخلاقي از مؤلفههاي ... مؤثر بر يادگيري و ...

كودكان تك‌سرپرست و رفتارهای انحرافی

... مؤثر بر رفتارهاي ... مؤلفههاي اصلي شخصيت ... و تكوين شخصيت بزهكار و كج ...

كودكان تك‌سرپرست و رفتارهای انحرافی

... مؤثر بر رفتارهاي ... مؤلفههاي اصلي شخصيت ... و تكوين شخصيت بزهكار و كج ...

دانلود مقاله تحلیل مواد و وسایل آموزشی بخوانیم …

تحلیل مواد و وسایل آموزشی بخوانیم پایه اول .

کافی نت دانشجویان - مقاله رشته علوم اجتماعی

... (شخصيت بزهكار و مؤلفه ... و مؤلفههاي مؤثر بر آن ) ... این موضوع را مورد تحلیل و ...

پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق دانشجویی ...

مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن ... و عوامل مؤثر بر آن ... هاي آن و ...

دانلود مقاله تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار

چنانچه موضوع مورد ... ضمانت بی چون و ... دانلود مقاله تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار.

علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های …

... از شخصيتهاى سينمايى و ... مؤثر است و ارضا نشدن آن ... بر اساس نتايج يك تحقيق ...

حقوقی

شناخت شخصيت مجرمانه و راه هاي درمان آن ... و شخصيت بزهكار و ... و از آن جمله بر ...

بخش سوم پروژه ها و تحقیق ها و گزارشات کارآموزی

پروژه هاي دانشگاهي ... با پرداخت فقط 10 هزار تومان آگهی خود را به مدت یکماه و بصورت ویژه ...

بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاريهای نوجوانان با تكيه بر

بررسی عوامل مؤثر بر ... است و راه تحقيق آن ... مؤلفه اول را كنترل هاي ...

دانلود مقاله علل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه هاي

همراه با علل و شيوه هاي پيش گيري و درمان آن ... بزهكار و ... بر اساس نتايج يك تحقيق ...

دانلود مقاله تحلیل مواد و وسایل آموزشی بخوانیم …

تحلیل مواد و وسایل آموزشی بخوانیم پایه اول .

مقاله علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه‌هاي ...

بر اساس نتايج يك تحقيق ... و ارزش هاي آن ... از شخصيت هاي سينمايي و ...

66. payanname100.monoblog.ir - دانلود پايان نامه

پيشرفت تحصيلي و عوامل مؤثر بر آن ... حقوقي و تجربي آن، براي بزهكار ... و گونه هاي آن ...

بخش سوم پروژه ها و تحقیق ها و گزارشات کارآموزی

پروژه هاي دانشگاهي ... با پرداخت فقط 10 هزار تومان آگهی خود را به مدت یکماه و بصورت ویژه ...

علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه‌هاي پيشگيري از آن

... علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه ... هاي اجتماعي و راه‌هاي پيشگيري از آن ...

مجموعه مقالات و موضوعات روانشناسي [آرشيو] - Page 3 ...

... گذار و مؤثر بوده و ... موضوع و هدف ... دور شود و يا بر وفق جهت آن نزديك ...

پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی،

فرضيه‌هاي تحقيق و نتيجه گيري آن ... اهميت وارزش موضوع تحقيق . ... عوامل مؤثر بر آموزش ...

دانلود پروژه و پایان نامه رشته علوم انسانی درباره ...

... يافته هاي تحقيق ۳-۱قرن بیست و ... و تأثیر آن بر ... لذا بر آن شدم که موضوع ...

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی - دانلود پایان نامه …

... و شكل گيري شخصيت او بر ... ان توجه شده است موضوع ... و تحليل داده هاي تحقيق ...

یکی از مسائلی که امروزه در شهرها و به ویژه شهرهای …

... و تحقيق آن ... با موضوع انجام شده است بر ... و شخصيتهاي ...

مقاله بررسی تطبیقی حق انتفاع و اذن در انتفاع ، رشته حقوق

پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع تحلیل مردم شناسی اماکن مذهبی وتاریخی شهر صائین قلعه

خواص آرایشی روغن زیتون

کاملترین بانک موبایل اصناف با 80 صنف

کتاب گردش در جهان

آموزش ساخت گروه جیمیل و ارسال ایمیل گروهی رایگان

قوانین ثبت اختراعات

تکنولوژی بیوسنسورها ی الکتروشیمیایی در تخمیر

پایان نامه علو اجتماعی با موضوع شرایط ازدواج و عقد

پایان نامه با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

پایان نامه با موضوع اتحادملی وانسجام اسلامی ازدیدگاه آیات وروایات اسلامی

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی کودکان

50 پروژه کاربردی سی شارپ - قسمت سوم

روابط اجتماعی معلمان ودانش آموزان در عصر ارتباطات

برخورد یا گفتگوی تمدنها

حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ

رضایت شغلی

Handbook of Vitamins

در جست و جوی اصول (فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری 1 هندریکسون) ویژه دانشجویان ارشد رشته حسابداری

آموزش ماکرو نویسی در محیط اکسل