دانلود رایگان


بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600بررسی نحوهتاثیرتشویق در افزایش یادگیریفصل اول qطرح تحقيق qمقدمه qبيان مسئله qاهداف تحقيق qاهميت موضوع تحقيق qفرضيه هاي تحقيق

دانلود رایگان

بررسی نحوهتاثیرتشویق در افزایش

یادگیری

فصل اولqطرح تحقيق

qمقدمه

qبيان مسئله

qاهداف تحقيق

qاهميت موضوع تحقيق

qفرضيه هاي تحقيق

qتعريف واژه هاواصطلاحات

qموانع ومحدوديت هايتحقيق

مقدمه :

شايدبراي عده اي تصور اينكه بتوان در مدرسه اي از تشويق استفاده كرد كمي دشواراست اماواقعيت اين است كه مي توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شكوه معلمان وشاگرداني بودكه با سرمايه از محبت وچهره هاي متبسم ومصصم در تلاش هستند كه در كارهاي خود موفقبوده اند. پس بايد رنگ مدرسه اي يادآور زيبائيها ونيكوئيها باشد. چرا كه هم انسانهابالاخص نوجوانان محبت پذير مي باشند. ولذا نياز به محبت از اساسي ترين نيازهاي هرانسان مي باشد. تشويق نيروها واستعدادهاي دانش آموزان را به كار مي اندازدواستقامت آنها را در كارها زياد مي كند وموجبات سرعت در كارهاي بدني را فراهم ميكند ودر كارهاي فكري موجب سعي وكوشش بيشتري مي گردد[1].تشويق وتقويت رفتار مثبت كودكان سبب شكل گيري عادات مطلوب در آنان مي شود. بهعبارت ديگر از آنجا كه از طريق رفتارهاي تشويق آميز كلامي وغير كلامي مادي وعنويفردي وگروهي مستقيم وغير مستقيم مربي بيش از هر چيز به يك نياز هم نوجوانان يعنينياز به محبت متعلق وتوجه پاسخ داده مي شود.

ماشاهد بيشترين مؤثرترين وپايدارترين اثر در رفتار آنان هستيم در حالي كه وقتي دانشآموزي را تنبيه مي كنيمن نه تنها به هيچ يك از نيازهاي خطري واساسي او پاسخ نميدهيم بلكه تعادل حياتي اش را برهم زده او را با تجربه ناخوش آيندي كه همواره ازآنگريز دارد مواجه مي كنيم ولو اينكه بطور موقت رفتار مطلوب آن را كنترل كرده باشيم[2].

رسولخدا پايه رفتار با كودكان و نوجوانان را بر محبت استوار كرده وسفارش مي كند كهآنان را گرامي بداريم وبا جايزه اي كه امكان وفايش هست انان را تشويق نمائيم.[3]

استفادهازروش تشويق ومحبت يكي از روشهاي تربيتي بسيار مؤثر ونشانه صدر ونقش مطمئنه داشتنفرد است. خداي تعالي رمز پيروزي پيامبر اكرم (ص) رادر همين شرح صدور محبت ورزيپيامبر به امت خود مي داند : به موجب لطف ورحمت الهي برايشان اموزشي نجواه وباانان مشورت كن ( وبه آنان شخصيت بده )[4]

كودكاگر از لحاظ درسي واخلاقي در سطح غير قابل قبولي باشد بايد نقطه مثبتي در وضعرفتار وظاهر او يافت وازآن بعنوان جاي پاي براي تشويق وي استفاده كرده مثلا ممكناست دستهايش لطيف واز آن بعنوان جاي پاي براي تشويق وي استفاده كرده مثلا ممكن استدستهايش لطيف ويا موي سرش اصلاح شده ومرتب باشد همچنين ممكن است به تميزي كفشهايشاهميت بده ويا دفتر وكتاب خودرا خوب نگه داري كند. به هر حال بايد از همان نقطهمثبت و روزنه كوچك نوري به زندگي تحصيلي كودك تابيده شخصيت قابل قبولي از او ساختوزندگي جديدي را برايش پي ريزي كرد. سرگرميها وعلائق كودك نيز نبايد از نظر معلمدور نمايد[5].

مقداريتوجه وتحسين براي هر كسي مفيد است چون انسان نياز به تاييد واحترام ديگران داردومي خواهد در هر كاري كه فعاليت مي كند ديگران كوشش او را قدر بدانند و برايش ارزشقائل شوند. منتها براي سرآمد شدن يا برجسته شدن ودريافت تحسين بايد كوشش بيش از حدمتعارف داشته والبته به موازات كوشش آمادگي واستعداد آن فعاليت ويژه هم بايد درانسان باشد[6].

كودكبايد عمل خوب را بر پايه عمل به وظيفه شخصي واجتماعي وبدون توقع داشتن پاداش انجامدهد ولي والدين به اين عنوان كه او فردي وظيفه شناس است او را تشويق كنند. تشويقبهتر است صورت مالي پيدا نكند بلكه اولا كودك بايد خواندن نماز را مانند ديگرانوظيفه خود بداند و ثانيا تشويق ما از او بهعنوان ابزار رضايت از انجام وظيفه اشباشد. يعني نشان دهيم كه از عملش خشنوديم وبعد در بستن بالاتر به او بفهمانيم كهخدا هم ازاين عمل او راضي است.

تشويقبايد واحد ضوابط وحدود باشد يعني اينكه نبايد فرد براي عمل تشويق شود.

بلكهشايسته است كه رفتارهاي خاص وبرجسته او مورد ستايش قرار گيرد. اما به جهت گستردگيموضوع فوق دراين پروژه فقط به موضوع تشويق مي پردازيم كه البته از اهميت خاصي ( ويژه اي ) نسبت بهتنبيه در مواردي نياز است ولي بايد باشد كه شاعر عالي مقام سعدي مي فرمايد :

جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را

درس معلم اربود زمزمه محبتي


بيان مسئله :

باتوجه به مسائلي كه گذشت مي خواهيم بدانيم كه چه نوع تشويق اثر مثبت داد و چه نوعآن اثر منفي وآيا تشويق تنها راه موفقيت يك دانش آموزاست ؟ تشويق بايد چگونه باشدآيا به نوع واندازه كاري كه انجام داده مي شود بستگي دارد ؟ آيا واقعا تشويق بيشاز روشهاي ديگر مانند تنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان تاثير دارد؟ تشويق درمنزل واز طرف والدين موثرتر است يا از طرف اولياء مدرسه ؟ آيا از طريق تشويق ميتوان از نروي يك فرد حداكثر فايده را برد و تمام خواسته خود را بدست آنها (دانشآموازان) برآورده ساخت ؟ و آيا تشويق فردي موثرتر يا تشويق گروهي ؟
اسكينر روانشناس رفتارگرا چنين عقديده دارد كه تنبيهشديد كودكان ونوجوانان در قبال انجام رفتار نا مطلوب ممكن است موقتا به حذف آنرفتار در كودك بينجامد ولي در بيشتر مواقع به بروز رفتارهاي


[1] احمد بهشتي –مجله تربيت شماره (2) سال هشتم – ص 13

[2] دكتر غلامعليافروز چكيده اي از روانشناسي تربيتيچاپ اول ص 43

[3] رضا فرهاديان –مجله تربيت شماره (1) سال هشتم – ص 19

[4] غلامرضا مديدعزيزي مجله پيوند شماره 74 – خردادص 18 - 17

[5] اسماعيل بيابانگر –مجله پيوند شماره 74 مهر –1374 ص 43

[6] سيما نظيري –مجله پيوند شماره 74 اردبيهشت 1374 –ص 42


بررسی


نحوه


تاثیرتشویق


در


افزایش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روش اسم گذاری روی IOS سیسکو

کتاب تساهل و تسامح

پاورپوینت اثرات راهبردی فناوری اطلاعات بر زندگی فردی و اجتماعی

آموزش خیاطی(آشنایی با دوخت دامن)

آموزش وی ری اسکچاپ

مارکت جادویی

سازمان بهداشت جهانی

حذف پسورد فایلهای Office

محافظت از فلاش مموری

حل تمرین کتاب Duda

کتاب چگونه یک طراح وب سایت حرفه ای شویم

یادآوری رمز WiFi

حل تمرین کتاب مبانی اقتصادی سیستم قدرت کرشن (بازار برق)

کتاب دو قرن سکوت

تبدیل نقشه کاغذی به فایل AutoCad

کتاب بوف کور صادق هدایت

کتاب زنی که مردش را گم کرد صادق هدایت

کتاب آموزش طراحی برد مدار چاپی (PCB)

دانلود مجموعه سوالات جامع کنکور سراسری تجربی از سال 83 تا 94 با پاسخنامه تشریحی در یک فایل

دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه) با فهرست و توضیحات کامل