دانلود رایگان


پروژه در مورد برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در استان بوشهر (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت)تعداد صفحات 73 - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان                                                                                                  

دانلود رایگان

عنوان                                                                                                    صحفه

چکیده...................................................................................................................................

فصلاول: کلیات تحقیق........................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................................

1-1بيان مساله ......................................................................................................................

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................

1-3-  اهداف تحقيق...............................................................................................................  

1-4سؤالات تحقیق................................................................................................................

1-5فرضیات تحقیق...............................................................................................................

1-6تعریف متغیرها ظرفیت مالیاتی..........................................................................................

1-6-سازماندهی تحقیق..........................................................................................................

فصلدوم: ادبیات و پیشینه تحقیق...........................................................................................

2-1- مقدمه...........................................................................................................................

2-2 مبانی نظری تحقیق...........................................................................................................

2-2-1 ساختار انواع ظرفيتمالياتي ........................................................................................

2-2-1-1 ظرفيت مالياتيو درآمد ملي ....................................................................................  

2-2-1-2ساختار ظرفيت مالياتيو سرمايه گذاری ملي ..............................................................

اضافه ارزش سرمايه حاصلاز فعاليتهای دولت ........................................................................

اضافه ارزش سرمايه بهدست آمده از مكانيزم اقتصادي ..............................................................

اضافه ارزش سرمايه حاصلاز عوامل پولي ...............................................................................

2-2-2 ديدگاه ابن خلدوندر مورد ماليات و نرخ بهینه مالیاتی...................................................

2-2-3 منحني لافر- خلدونپيشرفته........................................................................................

2-2-4 تعیین ظرفیت بهینهمالیاتی............................................................................................

2-2-5 عوامل موثر بر ظرفیتمالیاتی ......................................................................................

2-3 پیشینه تحقیق...................................................................................................................

2-3-1 مطالعات خارجی.........................................................................................................

2-3-2مطالعات داخلی...........................................................................................................

فصلسوم: روش اجرای تحقیق.............................................................................................

3-1- مقدمه...........................................................................................................................

3-2- سری­های زمانی پایا.......................................................................................................

3-3- آزمون ریشه واحد..........................................................................................................

3-4-آزمون دیکی-فولر  و دیکی-فولر تعمیم یافته ...................................................................

3-5- همجمعی......................................................................................................................

3-5-1- مفهوم آماری همجمعی...............................................................................................

3-5-2- مفهوم اقتصادیهمجمعی...........................................................................................  

3-5-3- روش یوهانسن – جوسیلیوس....................................................................................

3-6-آزمون­های تشخیص.......................................................................................................

فصلچهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها........................................................................................

4-5محاسبه ظرفیت و کوشش مالیاتی استان بوشهر...................................................................

4-4  مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم در استان: .........................................................................

4-3بررسی درآمد مالیاتی و نسبت مالیاتی استان.......................................................................

4-2داده ها............................................................................................................................

4-1مقدمه.............................................................................................................................

4-6سهم مالیات از بودجه سالانه.............................................................................................  

فصلپنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادها..........................................................................................

5-1- مقدمه ..........................................................................................................................

5-2 نتیجه گیری.....................................................................................................................

5-3-پیشنهادهای تحقیق.........................................................................................................

منابعو مأخذ......................................................................................................................... 68

منابعفارسی........................................................................................................................... 70

منابعانگلیسی......................................................................................................................... 71

چکیدهانگلیسی...................................................................................................................... 1


برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در استان بوشهر


برآورد ظرفیت


ظرفیت مالیاتی


کوشش مالیاتی


نسبت مالیاتی


استان بوشهر


آزمون یوهانسن


پایان نامه برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در استان بوشهر (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت)تعداد صفحات 73


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی alu در max plus(مدار حساب،منطق،شیفت)

نماز

راههای افزایش اعتماد به نفس

تعهد سازمانی و طراحی مجدد فضای کاری سازمان

نگهداشت محصولات صنعتی

استانداردهای مجموعه فرهنگی

آموزش رباتیک کودک 3

نقشه کشی تأسیسات بهداشتی

کتاب حسابان تصادفی برای ریاضی مالی 2

موتورهاي هيدروژني

نمایش عروسکی ماپت شو Peter Ustinov (re-encode by #TheMuppetArchive)

موتورهاي تزريق مستقيم بنزيني

فال ماه های سال

آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون

درد و دل کودکانه با مولا امام زمان

Mr-Number-Block-calls

تئوری موسیقی

نرم افزار آموزشی سه تار

بهترین مجموعه وال و aim سری کانتر

آموزش سریع میکروکنترلرAVR