دانلود رایگان


عنوان تحقیق : رویکردی بر خط مشی های مدیریت منابع انسانی و تجزيه و تحليل شغل قبل و بعد از هزاره سوم - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600 فرمت فایل WORD 45صفحهعنوان تحقیق : رویکردیبر خط مشی هایمدیریت منابع انسانی و تجزيه و تحليل شغل قبل و بعد از هزارهسوم فهرست مطالب

دانلود رایگان

فرمت فایل WORD 45صفحه

عنوان تحقیق :

رویکردیبر خط مشی هایمدیریت منابع انسانی و تجزيه و تحليل شغل قبل و بعد از هزارهسوم

فهرست مطالب صفحه

فصل اول کلیات و تعاریف و اصطلاحات 1-2

فصل دوم: برنامه و خط مشی سازمان 3-6

فصل سوم : تجزیه تحلیل شغل جهت طبقه بندی مشاغل 7-11

فصلچهارم طبقه بندی مشاغل 12

بخشاول طبقه بندی مشاغل 11-12

بخش دوم ارزشیابی مشاغل 13-16

بخش سوم طراحی شغل 16-19

فصل پنجم خلاصهتحقیق و پیشنھادھا 19-21

فھرست منابع و مآخذ 22


پیشگفتار

قبلاز هر چیز از استاد محترم جناب آقای دکتر درویش کمال تشکر و قدردانی را مینمایم کهاین فرصت را به حقیر دادند تا در ارتباط با موضوعات تحقیقی ارسالی از طریق نماینده محترم کلاس موضوعیمرتبط با تجربیات و سوابق و درس فرآیند خط مشی گذاری را انتخاب و تحقیق نمالیم .

با توجه به اینکه بیش از 20 سال درپست سازمانی کارشناس ارشد تشکیلات و روشها در یکی از شرکتهای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام وظیفه کرده ام ،و گرایش رشته قبولی در کارشناسی ارشد نیزمدیریت دولتی با گرایش تشکیلات و روشها می باشد لذا موضوع تحقیق را ((رویکردی بر خط مشی های مدیریت منابع انسانی و تجزيهو تحليل شغل قبل و بعد از هزاره سوم ))انتخاب نمودم که انشالله مورد تایید استاد محترم قرار بگیرد . بدیهی است ارائهمطالب این تحقیق بوسیله نرم افزار پاور پوینت با اجازه استاد در کلاس درس نیز برایدانشجویان محترم ارائه خواهد شد .

هرجند این تحقیق و بررسی ممکن است نارسایی هایی هم در برداشته باشد که پیشاپیش از استادم معذرت خواهی مینمایم امید می رود که مارا از راهنمایی خود دریغنفرمایند

فصل اول: کلیات تحقیق

هدف از این تحقیق آشنایی با خطمشی های مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل شغل می باشد که در نهایت منجر به طبقهبندی و ارزیابی مشاغل میگردد . روش کاری اینجانب برای بررسی این موضوع بدین صورتاست که ابتدا تعریفی خلاصه از برنامه های سازمان و خط مشی های مدیریت منابع انسانیارائه نموده ام و ازمیان خط مشی های مدیریت منابع انسانی ، خط مشی مربوط به چگونگیتجزیه و تحلیل شغل را مورد بررسی بیشتری قرار داده ام و از این تجزیه و تحلیل بهطبقه بندی مشاغل و چگونگی ارزیابی آنها در سازمان پرداخته ام . از نظریات اساتیددانشگاهها در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده نموده و بعنوان مبانی نظری در اینتحقیق ارائه نموده ام . مشکلات و محدویتهایی هم بالطبع در انجام تحقیق مانند فرصتزمانی ، جدا شدن اعضا گروه تحقیق و غیرهوجود داشته که سعی شده است تمام جوانب محتوی علمی این تحقیق در نظر گرفته شده ومطلبی یا موضوعی از یاد نرود . اصطلاحات و نکات کلیدی در این تحقیق تعریف شده کهبطور خلاصه در کلیات بیان شده است . در مورد خط مشی های سازمان ، رویه ها و مقرراتمطالبی بیان شده و سپس خط مشی های مدیریت منابع انسانی بصورت خلاصه با توجه بهحیطه وظایف و مسئولیتهایی که برای آن پیش بینی شده است تشریح گردیده است . تجزیه وتحلیل شغل و انواع روشهای انجام طرح طبقه بندی مشاغل که جزئی از خط مشی مدیریتمنابع انسانی است مورد بررسی قرار گرفته و در پایان اشاره ای به سازمانهای مجازیدر هزاره سوم شده است که با شناخت آنمیتوان بهتر به تجزیه و تحلیل شغل در سازمانهای امروزی پرداخت .

اصطلاحات و نکات کلیدی

نکات کلیدی : خط مشی و روشها ، رویه ها ، مقررات ، تجزیه وتحلیل شغل ، هزاره سوم ، سازمانهاى شبدرى Shamrock Organizations ، سازمانهاى مجازى Virtual Organization

تعریف شغل: در علم اقتصاد کار عبارت است از مجموعه ایاز فعالیتهای فکری و جسمی که حاصل آن ارزش اقتصادی داشته باشد . وقتی که این کاررا در یک قالبی ریختیم و برای آن مرز و حدی قائل شدیم به این قالب اصطلاحاً شغلگفته می شود. بنابراین شغل مجموعه وظایف ومسئولیتهایی است که به عنوان کار واحد شناخته می شود

طبقه بندی مشاغل :عبارتست از دسته بندی مشاغل بطویکه دارای یک یا چند صفت شابه باشند .

ارزشیابی مشاغل :عبارتست از مقایسه وظایف و مسئولیتها و سایر خصوصیات مشاغل مورد مطالعه با یکدیگربمنظور تعیین درجه اهمیت و ارزش آنها نسبت به یکدیگر با استفاده از ضوابط ومعیارهای مشخص

تجزيهوتحليل شغل :تجزيه وتحليل شغل به روشهائي اطلاق مي شود که اطلاعات و حقايق مربوط به کيفيتوماهيت هريک ازمشاغل سازماني، شرايط انجام وظايف ومسئوليتهاي آنرابطورسيستماتيک جمع آوري،مطالعه،تجزيه وتحليل ويادداشت مي شود.
نکات کلیدی هزارهسوم ، سازمانهاى شبدرى Shamrock Organizations ، سازمانهاى مجاز


عنوان


تحقیق


:


رویکردی


بر


خط


مشی


های


مدیریت


منابع


انسانی


و


تجزيه


تحليل


شغل


قبل


بعد


از


هزاره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت منابع انسانی - مقدمه‌ای بر مدیریت منابع انسانی ...

مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و ... خطمشی‌ها ; جو و ... مدیریت در هزاره سوم;

مقاله برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی

... منابع انسانی بعد از ... بر مدیریت منابع انسانی ... ها و خط مشی های منابع انسانی ...

مدیریت منابع انسانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

... و از طریق آگاهی از یک بعد ... مدیریت منابع انسانی و ... روش های تجزیه و تحلیل شغل و ...

مدیریت منابع انسانی - daneshnameh.roshd.ir

مدیریت منابع انسانی و ... مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی ... خطمشی‌ها جو و ...

عنوان مقاله: آسیبشناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و ...

... های مدیریت منابع انسانی ... تا تحقیق از صحت و ... مدیریت منابع انسانی و ...

برون سپاری خدمات: رویکردی راهبردی در مدیریت سازمان های ...

... سازمان های هزاره سوم ... جزوه، تحقیق و پروژه های ... و مدیریت منابع انسانی;

مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

... توان به عنوان موضوع تحقیق ... های رهبری و منابع انسانی ... مدیریت در هزاره سوم;

پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - مدیریت منابع انسانی

... مدیریت منابع انسانی ... تجزيه و تحليل شغل ... و پایان نامه های مدیریت اعم از ...

خط مشی رازداری – حریم خصوصی و شرایط – Google

... دسته‌های بر ... های ما و با تبعیت از خط مشی ... عنوان مثال اگر کسی از قبل ...

مقدمه‌اي بر مديريت منابع انساني :: مقاله در راهكار …

تجزيه و تحليل شغل ... هيچ يك از منابع مطالعه شده ... نيروي انساني و توسعه در هزاره سوم ...

سفرهای گالیور

همنوایی شبانه ارکستر چوبها

کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری

انسان شناسی و خودشناسی

من و نازی

نکته های زندگی1

نکته های زندگی2

نمونه سوالات استخدامی رشته ی حسابداری

ژست های عکاسی برای کودکان

آموزش کامل وردپرس

کاهش وزن کاملا تضمینی

عکس هایی قدیمی از تهران

خودآموز زبان اوستایی

عکس هایی از طبیعت(1)

100 عکسی که دنیا را تغییر داد

مجموعه ریتم های ایرانی FL Studio (مجموعه اول)

کتاب ساز هوشمند

مجموعه کامل گل رز

رپید لیچ

آموزش خود هیپنوتیزم