دانلود رایگان


عنوان: رادار - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600 عنوان:رادار فهرست مطالبعنوان

دانلود رایگان


عنوان:

رادار


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................................. ز


فصل اول: اساس کاررادار

1-1- تاريخچه رادار.......................................................................................................................................... 2

2-1- شناخت و تعريف رادار.......................................................................................................................... 5

3-1- اساس کار رادار....................................................................................................................................... 5

4-1- انعکاس امواج........................................................................................................................................... 8

5-1- شکل موج رادار..................................................................................................................................... 11

6-1- فرکانس تکرار پالس............................................................................................................................. 12

7-1- زمان تکرار پالس................................................................................................................................... 12

8-1- عرض پالس............................................................................................................................................. 13

9-1- زمان استراحت پالس........................................................................................................................... 13

10-1- فرمول تعيين فاصله هدف............................................................................................................. 14

1-10-1- مایل راداری.................................................................................................................................. 15

2-10-1- تعیین فاصله به وسیله رادار................................................................................................... 15

3-10-1- خطای محاسبه فاصله و سمت.............................................................................................. 17


فصل دوم: عواملموثر در عملکرد رادار

1-2- عوامل موثر در عملکرد رادار........................................................................................................... 20

1-1-2- شرايط جوي...................................................................................................................................... 20

2-1-2- ارتفاع هدف نسبت به ارتفاع آنتن............................................................................................ 22

3-1-2- مشخصه­هاي هدف......................................................................................................................... 22

2-2- عوامل موثر در تعيين حداکثر برد رادار...................................................................................... 25

3-2- عوامل موثر در تعيين حداقل برد رادار........................................................................................ 27

1-3-2- بازتاب دوبل....................................................................................................................................... 28

4-2- معادله رادار............................................................................................................................................. 29

5-2- قدرت رادار.............................................................................................................................................. 31

1-5-2- سيکل کار رادار............................................................................................................................... 33


فصل سوم: کاربردهايرادار

1-3- انواع مختلف سيستمهاي رادار......................................................................................................... 36

1-1-3- سيستم رادار پالسي....................................................................................................................... 36

2-1-3- سيستم رادار داپلريي موج پيوسته......................................................................................... 37

3-1-3- سيستم رادار موج پيوسته با مدولاسيون فرکانس............................................................ 39

4-1-3- سيستم رادار موج پيوسته بامدولاسيون پالسي.............................................................. 40

5-1-3- سيستم رادارهاي آرايه فازي...................................................................................................... 40

6-1-3- مقايسه رادارهاي پالسي و رادارهاي موج پيوسته ياCW.............................................. 41

2-3- کاربردهاي مختلف سيستم رادار.................................................................................................... 42

1-2-3- رادارهاي ناوبري.............................................................................................................................. 43

2-2-3- رادارهاي جستجوگر...................................................................................................................... 44

3-2-3- رادارهاي مراقبت............................................................................................................................. 46

4-2-3- رادارهاي ردگيري يا کنترل آتش............................................................................................ 49

5-2-3- رادارهاي ارتفاع ياب...................................................................................................................... 50

6-2-3- رادارهاي بيکن................................................................................................................................. 52فصل چهارم: اجزايسيستم رادار

1-4- بلوک دياگرام سيستم رادار.............................................................................................................. 55

2-4- فرستنده رادار......................................................................................................................................... 57

3-4- گيرنده رادار............................................................................................................................................ 58

4-4- آنتن رادار................................................................................................................................................. 59

5-4- نشان­دهنده رادار................................................................................................................................... 60

6-4- کاربري سيستم رادار........................................................................................................................... 60

2-6-4- نحوه­ي روشن کردن رادار........................................................................................................... 61

3-6-4- ايمني................................................................................................................................................... 61

فهرست منابع و مآخذ...................................................................................................................................... 63

فهرست شكلها

شکل صفحه

شکل 1-1- بلوک دياگرام يک رادار ابتدايي........................................................................................... 7

شکل 2-1- انتشار امواج راديويي و بازتاب آن....................................................................................... 7

شکل 3-1- نحوه­ي انعکاس امواج از سطوح منعکس­کننده موانع.................................................. 9

شکل 4-1- اسپکتروم امواج الکترومغناطيس........................................................................................ 10

شکل 5-1- نمونه يک پالس رادار.............................................................................................................. 11

شکل 6-1- مفهوم زمان تکرار پالس........................................................................................................ 12

شکل 7-1- مفهوم عرض پالس و زمان استراحت پالس................................................................... 13

شکل 8-1- زمان رفت و برگشت............................................................................................................... 15

شکل 9-1- تعيين فاصله به وسيله رادار................................................................................................. 16

شکل 1-2- انعکاس در تمام جهات........................................................................................................... 23

شکل 2-2- انعکاس از سطح ناهموار........................................................................................................ 24

شکل 3-2- پالس رادار................................................................................................................................... 25

شکل 4-2- حداکثر فاصله واضح................................................................................................................ 26

شکل 5-2- حداقل فاصله رادار................................................................................................................... 28

شکل 6-2- بازتاب ثانويه............................................................................................................................... 29

شکل 7-2- توان قله (PEAL POWER) و توان متوسط................................................................. 32

شکل 8-2- ......................................................................................................................................................... 34

شکل 1-3- يک رادار C.W. داپلر ساده.................................................................................................. 37

شکل 2-3- يک رادار C.W. داپلر با دو آنتن مجزا............................................................................. 38

شکل 3-3- تصويري از يک رادار ناوبري................................................................................................ 44

شکل 4-3- يک نوع رادار جستجوگر و ناوبري سطحي.................................................................... 45

شکل 5-3- يک نوع رادار جستجوگر و ردياب هوايي....................................................................... 46

شکل 6-3- يک نوع رادار مراقبت سطحي و هوايي........................................................................... 47

شکل 7-3- يک نوع رادار مراقبت هوايي برد زياد.............................................................................. 47

شکل 8-3- نمايي از آنتن يک رادار کنترل ترافيک هوايي............................................................. 48

شکل 9-3- نمايي از اتاق رادار برج کنترل ترافي فرودگاه.............................................................. 48

شکل 10-3- يک نوع رادار کنترل آتش دريايي................................................................................. 50

شکل 11-3- يک نوع رادار ارتفاع ياب.................................................................................................... 51

شکل 12-3- تعيين ارتفاع به وسيله رادار............................................................................................. 51

شکل 1-4- بلوک دياگرام يک سيستم رادار پالسي........................................................................... 55

شکل 2-4- بلوک دياگرام يک فرستنده رادار....................................................................................... 57

شکل 3-4- بلوک دياگرام يک گيرنده رادار.......................................................................................... 58

شکل 4-4- فرم تشعشعي يک آنتن جهت­دار....................................................................................... 59

شکل 5-4- موج برهاي با مقطع دايره­اي و مستطيلي...................................................................... 60

شکل 6-4- تصويري از يک سيستم رادار............................................................................................... 61


مقدمه

به طور کلي رادار وسيله اي است برايجمع­آوري اطلاعات از اشياء يا هدفهاي دور به وسيله ي فرستادن امواج الکترومغناطيسبه سمت آنها و تجزيه و تحليل سيگنال برگشتي و در نهايت به تصوير کشاندن نتايجحاصل.

رادار به عنوان يکي از وسايل عمدهکمک ناوبري، دستگاهي است که استفاده­کننده را قادر مي­سازد اشياء يا هدفهاي موجوددر فواصل دور را تقريباً در هر شرايطي، از جمله وضعيت نامناسب جوّي، تاريکي شب وهواي مه آلود، کشف و موقعيت آنها را تعيين کند. همچنين رادار وسيله­اي است براياندازه­گيري دقيق فاصله هر جسم يا هدفي که مي­بيند و کشف مي­کند.

رادار علاوه بر اين که موقعيت ساير اجسامو اهداف نظير هواپيماها و کشتيها را به صورت اطلاعات فاصله و سمت نسبت به موقعيتخود مشخص مي­کند، براي تعيين موقعيت خودمان نيز مورد استفاده قرار مي­گيرد. اين همان نقطه­يابيبراي ناوبري است.

کاربردهاي مختلف يک دستگاه رادار باعثشده تا از آن به عنوان يکي از با اهميت­ترين وسايل در عمليات ناوبري نام برده شود.در اين پايان نامه طي


عنوان:


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

مقاله لاتین + ترجمه فارسی آن با عنوان ” فن آوري اطلاعات و ساختن يك زير ساختار شبکه بی ...

رادار چیست؟ (نحوه کار، انواع و تاریخچه رادار در ایران و جهان)

رادار Radar از حروف اول کلمات Radio Detection and Ranging به معنای کشف و فاصله یابی رادیویی گرفته شده ...

شیوهٔ شماره گذاری عنوان‌ها (تیتر‌ها) و بند‌ها - …

شیوهٔ شماره گذاری عنوان‌ها (تیتر‌ها) و بند‌ها. منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه ...

هواپیمای جنگنده سوخو 35 (خطرناک ترین و بی رحم …

مقدمه در اواسط دهه 70 میلادی با ارائه جنگنده های f15 و f16 توسط ایالات متحده درست در اوج ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشته داريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ...

سوخو پک فا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نیروی هوایی روسیه; نیروی دریایی روسیه; و به عنوان پایه طراحی مشترک هواپیمای جنگنده ...

: امواج رادیویی

نحوه برخورد امواج رادیویی با بافتها در بیشتر اجسام مانند بافت نرم هسته‌ها دارای ...

بوت لودر چیست ؟ و چه کاربرد های دارد ؟ - آی تی رادار

بوت لودر (Bootloader) چیست؟ بوت لودر برنامه‌ای است که در هنگام روشن شدن گوشی و قبل از شروع ...

اردشیر حسین‌پور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اردشیر حسین پور (۲۰۰۷ - ۱۹۶۲)متولد تهران، دانشمند و استادیار دانشگاه و متخصص در الکترو ...

Index - Military.ir - The First Military Reference Forum ...

کاربران میتوانند در این تاپیک اخبار عمومی و داخلی ایران را پست کنند. توجه کنید که تنها ...

Index - Military.ir - The First Military Reference Forum ...

کاربران میتوانند در این تاپیک اخبار عمومی و داخلی ایران را پست کنند. توجه کنید که تنها ...

فارس گزارش می‌دهد ویژگی‌ها و دلایل تمایل ایران برای …

فارس گزارش می‌دهد ویژگی‌ها و دلایل تمایل ایران برای خرید جنگنده سوخو ۳۰ / ایران ...

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

الكتروفورس با بيش از 5 سال سابقه در زمينه مشاوره واجراي پروژه هاي صنعتي ودانشجويي ...

توان قدرت نظامی ایران چقدر است ؟ (+عکس)

ایران کشوری قدرتمند در منطقه خاورمیانه و حتی اسیا است کشوری که با بومی سازی مدرن ترین ...

بزرگترین مرجع جنگ افزار

بزرگترین مرجع جنگ افزار - اشنایی با پیشرفته ترین و جدیدترین تسلیحات نظامی که تاکنون ...

بدو علم - علوم فضايي و هوانوردي

بدو علم - علوم فضايي و هوانوردي - - بدو علم ... همچنین 24 فروند بالگرد SA-342K Gazelles در میانه ...

آژانس هواپیمایی آسمان هفتم

عنوان: مبدا: اقامت: شروع قیمت ها: اصفهان گردی: اصفهان ( 2 شب ) 370,000

منتديات ستار تايمز

كيف تكتشف الصور المزيفة؟ سحر نصر تلتقي بـ 40 شركة قبرصية في صناعات الدواء السياحة (صور)

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

سایت تخصصی دانلود پروژه، پایان نامه؛ پروپوزال و تحقیق دانشجویی کلیه رشته های دانشگاهی.

القوات الجوية الفرنسية - …

القوات الجوية الفرنسية هو سلاح الجو من القوات المسلحة الفرنسية. تم تشكيلها في عام 1909 ...

دانلود پایان نامه رشته برق موضوع پردازش سیگنال انواع رادار ...

دانلود پایان نامه رشته برق با موضوع پردازش سیگنال انواع رادار وساختارکلی رادارها ...

رادار چگونه كار می كند - aftabir.com

رادار چگونه كار ... شاتل‏های فضایی و ماهواره‏های دوار بر دور كره زمین از چیزی به عنوان ...

جنگ افزارها - سایر تجهیزات/رادار/پدافند

Vega میتواند همانند بقیه سیستمهای الکترونیکی پسیو این کلاس ، به عنوان یک رادار اخطار ...

منتديات كسلا الوريفة :: مشاهدة …

الكاتب: عماد الدين حسين الطاهر [ 09 مايو 2012, 22:35 ] عنوان المشاركة: رادار والأذن "الأميرية ...

انجام پروژه های مهندسی هوافضا و مکانیک - سامانه های …

خانواده رادارهای افق به منظور پایش دریایی به عنوان رادار ساحلی توسعه یافتند.

ISF - Internal Security Forces ; قوى الأمن …

ISF official portal bringing you round the clock latest news about the internal security forces in Lebanon and the latest security news in the country and ...

ناوچه جماران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رادار: رادار ... با برد حداقل ۲۰۰ کیلومتر و توان رهگیری ۱۰۰ هدف بطور همزمان به عنوان ...

رادار - دانلود مقاله - پایان نامه و پروژه درباره آن

عنوان پایان نامه : اصول کلی رادار و عملکرد رادار ها; مربوط به رشته : برق و مخابرات; فرمت ...

مقاله رادار - nashrestan.ir

عنوان مقاله: رادار خلاصه مقاله: رادار وسیله ای است كه با بهره گیری از ارسال امواج ...

پروژه کارشناسی اطلاعات عملیات با عنوان بررسی عملکرد رادار ...

پروژه کارشناسی اطلاعات عملیات با عنوان بررسی عملکرد رادار مونو پالس در محیط جنگ ...

کسب درآمد ملیونی ازاینترنت (تضمینی)

word2013را قورت بده ...!

قصیده سال دردی

(apk (roobak ram faster بهترین انتخاب

معرفی تکنیک چیدمان فضا از زبان ترنر ، هنسن و هیلیر

برنامه ای برای پاکسازی هارد و فایل های بی مصرف ویندوز

برنامه ای قدرتمند با محیطی ساده برای قفل گذاری فلش و...

یاداشتهای علم جلد یکم 1347،1348

مقاله جامع دوربینهای مدار بسته

اله های گذشتگان اریک فون دانیکن

تحلیل فضای شهری

کتاب: بحران در نهادهای جهانی و امنیت بین المللی چند جانبه گرایی

کتاب: بحران سیاست خارجی آمریکا

آموزش کامل کسب درآمد اینترنتی در منزل

آموزش ups

پرسشنامه موفقیت سازمانی

گزارش کاراموزی نوشابه و اب معدنی

مجموع آثار برتولت برشت

دفترچه تلفن فارسی نسیم نسخه 4.0.0.95

آموزش بوکس