دانلود رایگان


بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمهآهن يكي از عناصرفلزي معمول است كه %6/4 از سنگهاي آذرين و %4/4 از سنگهاي رسوبي را تشكيل مي‌دهد.محدوده غلظت آهن در خاكهاي معمولاً از %2/0 تا %55 تغيير مي‌كند (

دانلود رایگان

مقدمه

آهن يكي از عناصرفلزي معمول است كه %6/4 از سنگهاي آذرين و %4/4 از سنگهاي رسوبي را تشكيل مي‌دهد.محدوده غلظت آهن در خاكهاي معمولاً از %2/0 تا %55 تغيير مي‌كند (2000 تا 000/550) غلظتهاي آهن مي‌توانند در مناطق مختلفبسته به نوع خاك و حضور ساير منابع تغيير كنند.

خاكهاي شني كمترينو خاكهاي رسي بيشترين ميزان آهن را دارند. آهن مي‌تواند در هر دو حالت دو ظرف (فروس يا ) يا سه ظرفيتي(فريك يا ) تحت شرايط محيطيبخصوص وجود داشته باشد. حالت ظرفيتي آهن توسط PH و پتانسيل redoxسيستم تعيين مي‌شود و تركيبات آهن وجودشان وابسته به ميزان دسترسي ساير تركيباتشيميايي هم هست (همانند سولفور كه براي تشكيل شدن پيريت يا مورد نياز است). آهن براي رشد گياه الزامي بودهو عموماً به عنوان يك ريزمغذي محسوب مي‌گردد. آهن به عنوان يك فلز كليدي در نقل و انتقالات محسوب شده و براي سنتز و سايرفرآيندهاي زندگي سلولها مورد احتياج است . در نتيجه گياهان سعي در تسريع جذب آهندارند. آهن فروس بسيار حلال ‌تر بوده و قابليت دسترسي گياه به آهن از آن فريكبيشتر است. (-FEDOH)Gothite شكل غالب كاني آهندر خاكهاست. حالت دو ظرفيتي يا فروس مي‌تواند به حالت سه ظرفيتي يا فريك اكسيد شدهكه در حالت اخير مي تواند تشكيل رسوبات هيدرواكسيد يا اكسيد را داده و براي گياهانبه عنوان يك ريز مغذي، غير قبل دسترس گردد. عوامل عمومي كه بر قابليت تحرك و تثبيتآهن تأثير گذارند. شرايط قليايي و اكسيداسيوني هستند كه تشكيل ر سوب اكسيدهاي آهن محلول را تسريع مي‌كنند يا شرايط اسيدي واحياء كه حلاليت تركيبات فروس را تسريع مي‌كنند. قابليت در دسترس بودنآهن فروس و فريك همچنين به ميزان آب خاك محيط نيز وابسته است. براي مثال محيطهاي كاهيده كه شامل زمينهايپست و خاكهاي باتلاقي) هستند قابليت در دسترس بودن آهن فروس را براي گياهان تسريعمي‌كنند. در حالي كه محيطهاي اكسيده (زمينهاي مرتفع يا خاكهاي بازهكشي خوب) تشكيلرسوب تركيبات اكسيد فريك را تسريع مي كنند كه براي گياهان قابل جذب نيست. اگرآهن فروس زيادي وجود داشته باشد سميت آهنممكن است است براي گياهان رخ دهد. ولي وقوع اين حالت تا حد زيادي به گونه گياهيبستگي دارد همينطور اگر آهن فروس بسته به رسوب تركيبات آهن فريك در خاكها در دسترسنباشد كمبود آهن يا كلروز ممكن است رخ دهد. مديريت خاك مناسب مي‌تواند به كنترل PH و شرايط آب خاك كمك نموده وغلظتهاي بهينه آهن فروس را در دسترس گياهان قرار دهد. عموماً تعيين مقياسي مشخصبراي آهن خاكها به علت اينكه قابليت در دسترس بوده آهن براي گياهان و يا ايجادمسموميت به ويژگيهاي خاك نظير PHيا Eh و ميزان رطوبت خاكبستگي دارد مشكل است.

براي تخمين اينويژگيها و پتانسيل به وجود آمدن كمبود و يا سميت آهن براي گياهان پيشنهاد گرديدهكه Eh و PH خاك هر دو در مزرعه باز هماندازه‌گيري شوند.رایگان


دانلود


مقاله


ورد


word


بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان


ژئوشيمي آهن


تأثير فرآيندهاي هوازدگي بر آهن


تأثير شرايط خاك بر آهن


اثرات آهن و گياهان


ضرورت آهن


کمبود آهن


سميت آهن


مقاومتهاي مختلف گياهان به سميت و كمبود آهن


جذب و تجمع آهن در گياهان


بر هم كنشهاي آهن


تأثير آهن بر بي‌مهرگان خاك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدل - doc.mui.ac.ir

در فرآيند آموزش ... مردمي به اطلاعات يك گام كليدي در ... نقش و کارکرد به عنوان ...

كاكو با توام - اصول و مفاهيم مديريت استراتژيك 2

كارخانه ذوب آهن، فلز ... حال به بررسي سؤالات كليدي مربوط ... را به عنوان يك سازمان در ...

مقالات درموردفن آوری اطلاعات و ارتباطات - مقاله نقش

براي بررسي نقش فناوري ... در طراحي فرآيند به ... اين سيستم به عنوان يك تكنيك ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - موضوعات روش تحقیق ...

... كارگيري آنها در فرايند ... به عنوان يك وسيله ... بررسي نقش خانواده در ...

فرايند ذوب - com.rozblog.com

بررسي نقش تشويق در ... فلزات سنگين به عنوان يك ... گيري دو فلز سرب و آهن مي‌توان به ...

فرآيندهاي تصميم گيري - ghaani.persiangig.com

... توجه و بررسي در يك ... به عنوان يك فرآيند بسنده ... عملي زندگي ...

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين : اطلاعات مواد معدني

افزودن منگنز در فرايند توليد آهن ... آهن بايد در حدود 5/7 به يك ... فلز روي به عنوان ...

آرامش - مهارت زندگی

... هاي زندگي بهعنوان ... در اين سال يك ... ارزيابي فرآيند حلّ مسئله تا به اين ...

مدیریت اجرایی - مقاله توسعه رهبري گذشته، حال و آينده

... به عنوان قسمتي از فرآيند ... به نقش رهبري به عنوان يك ... در زندگي بيشتر به ...

مدیریت دانش / KM - hamidzarghami.blogfa.com

... از بررسي ... نقش دانش ضمني به عنوان يك ... به نوآوري در يک فرآيند ...

کتاب سیستم مدیریت ساختمان BMS

پایان نامه کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی متناوب سازهای تولید توزیع شده در یک میکروگرید (شبکه کوچک)

آموزش مهارت های زندگی

آموزش گرامر زبان

سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی

رمان عشق خاموش

پایان نامه شبیه سازی ترانزیستورهای ماسفت با نرم افزار سیلواکو

سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور با پاسخ

کافه بازار ویژه اندروید

پوسته فارسی فروشگاهی وردپرس میندیگ

سیستم توزیع کارخانه ذوب آهن – کوره های القایی

پایان نامه روشهای مختلف تثبیت ولتاژ خروجی نیروگاه بادی

مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو

پایان نامه راجع به پردازش تصویر

پایان نامه غشاهای نانو کامپوزیتی

پایان نامه حفاظت در شبکه میکرو گرید

گام به گام دروس طلایی نهم کلیه کتاب ها اعم ازعربی-علوم-فارسی-ریاضی-مطالعات-پیامهای آسمان-قرآن-زبان-انشا-فناوری-دفاعی

بکیج و مجموعه کسب درآمد از اینترنت

doPDF نرم افزار ساده تبدیل Word به PDF