دانلود رایگان


پایان نامه حفاري - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ، پروژه ،مقاله ،تحقیق و ...پایان نامه حفاري فایل word قابل ویرایشتعداد صفحات 120بخشی از پایان نامه 800x600مقدمهدر جمع‌اوري و تهيه اطلاعات موردنياز براي

دانلود رایگان پایان نامه ، پروژه ،مقاله ،تحقیق و ...


پایان نامه حفاري

فایل word قابل ویرایش

تعداد صفحات 120بخشی از پایان نامه

مقدمه

در جمع‌اوري و تهيه اطلاعات موردنياز براي طراحي هرنوع حفاري زيرزميني پس از انجام مطالعات اقتصادي و فني (امكان‌پذيري مقدماتي طرح)پي‌جوئيهاي لازم و مقايسه‌گرينه‌هاي مختلف و انتخاب راه‌حل مطلوب مقدماتي كه برايدسترسي به هدف موردنظر ممكن مي‌باشد، مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين‌شناسي و اقليم‌شناسيمنطقه اجراي طرح بايستي توسط مهندسين مشاور ذيصلاح پذيرد.

اقدام به جمع‌آوري اين اطلاعات و انجام مطالعات،اولين اقدام لازم در طراحي هرگونه فضاي زيرزميني بهر نوع و بهر شكل و براي هر هدفيكه باشد خواهد بود شناخت زمين‌شناسي محل احداث سازه، زيرزميني از ديدگاه تنش‌هايموجود و بارهاي وارده بر وسائل نگهداري و انتخاب روش‌هاي كاربردي مطلوب حائز كمالاهميت است.

اطلاعاتي كه از نقشه‌هاي زمين‌شناسي بزرگ مقياس حاصلمي‌شود عمومي و كلي بوده و تمامي نيازهاي طراحان سازه‌هاي زيرزميني را در بر نمي‌گيرد.لذا براي تعيين دقيق مشخصات زمين‌شناسي، مطالعات كلي و دقيقتر خاك و سنگ ازضروريات اوليه طراحي است.


هدفهاي اصلي اكتشافات زمين‌شناسي

1ـ تعيين شرايط اوليه تشكيل و وضعيت واقعي سنگها،شرايط فيزيكومكانيكي آنها در محدوده حفريات و فاصله بين حفريات تا سطح زمين

2ـ تعيين شرايط سطحي زمين از نقطه‌نظر آبهاي سطحي،زهكشي‌هاي طبيعي، قناتها، چشمه و رودخانه‌ها

3ـ جمع‌آوري اطلاعات مربوط به گازدهي، حرارت و آب درزيرزمين

4ـ تعيين مشخصات زمين ساختي، تنشها و اثرات آنها رويدامنه فشارها در محدوده حفريات زيرزميني


مـراحـلاكتشـافي زمين‌شناسي از ديدگاه حفر و احداث حفريات زيرزميني

اقدامات اكتشافي از ديدگاه احداث حفريات زيرزمينيشامل سه مرحله زير است:

الف ـ تحقيقات و اكتشافات مربوط به مشخصات عمومي طرح قبل از شروع طراحي

1ـ الف ـ بررسي كلي منطقه از ديدگاه تاريخي و آمارهايموجود، سنگ‌شناسي چينه‌شناسي و محيط زيست

2ـ الف ـ بررسي عكس‌هاي هوائي، وضعيت گياهان منطقه،مشخصات بارز شيميائي سنگها و كشف شرايط اوليه تشكيل آنها (آذرين يا رسوبي)، مطالعهگسل‌ها و چين‌خوردگي‌ها

3ـ الف ـ مطالعات آب‌شناسي، وضعيت رودخانه‌ها، سيل‌ها،تعيين PH آب،تعيين مشخصات حرارتي و شيميائي و املاح موجود در آبهاي سطحي براي تشخيص طبيعتسنگها و جنس زمين

4ـ الف ـ مطالعات ژئوشيمي براي تعيين مشخصات شيميائيسنگها و خاكهاي سطحي

5ـ الف ـ تعيين مشخصات ژئوفيزيكي با روشهاي مقاومتالكتريكي، لرزه‌نگاري و غيره و مقايسه آنها با نمونه‌هاي حاصل از گمانه‌هاياكتشافي

6ـ الف ـ مطالعات دقيق درزه‌ها، گسيختگي‌ها و تهيهنقشه‌هاي مربوطه

ب ـ تحقيقات دقيق ژئوتكنيكي (زيرزميني) بموازات طراحي و قبل از شروععمليات احداث

1ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مسلم از شرايط فيزيكي وشيميائي سنگهاي دربرگيرنده حفريات، هوازدگي، وزن مخصوص و مقاومت آنها

2ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات در مورد استقرار و شيب لايه‌ها،چين‌خوردگي‌ها، گسل‌ها، سطوح لايه‌بندي و درزه‌ها

3 ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مربوط به: مقدار، كيفيت،خواص شيميائي و عمق آبهاي زيرزميني

4 ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مربوط ب: مقدار، كيفيت وخواص شيميائي گازها و افزايش درجه حرارت زمين نسبت به عمق

ج ـتحقيقات تكميلي در زمان عمليات احداث حفريات

تحقيقات تكميلي زير نه تنها براي كنترل اطلاعات دادهشده توسط طراحان كه براي اطمينان از درستي روش اجرائي انتخاب شده و در صورت لزوم اصلاحو تغيير روشها بايستي صورت گيرد.

نمونه اين تحقيقات تكميلي در زمان احداث حفرياتزيرزميني عبارتند از:

1ـ ج ـ حفر پيش تونلها و نمونه‌گيري از سنگهاي جلوتراز سينه‌كار و مطالعه ساير شرايط زمين محل طرح

2 ـ ج ـ تجزيه شيميائي آبها و گازها

3ـ ج ـ اندازه‌گيري تنش‌ها و تقارب مقاطع


نتيجه‌گيري

احداث سازه‌هاي زيرزميني، در جهت دستيابي بهر هدف ويا در مسير حل هر مشكلي كه باشد، نسبت به احداث سازه‌اي مشابه در روي زمين بسيارپيچيده‌تر و مشكل‌تر و در نهايت بسيار گرانتر و پرهزينه‌تر خواهد بود

اجراي اينگونه طرحها، حتي با بكارگيري بهترين امكاناتو توجه به كليه مقررات ايمني، نسبت به سازه‌هاي روي زمين، با خطرات جاني و ماليبيشتري روبرو مي‌باشد با توجه به اين حقايق است كه تهيه طرح توسط مهندسين مشاور،كه بر پايه مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين‌شناسي صورت پذيرفته باشد از الزامات و ضرورياتهر پروژه زيرزميني است.

بدين ترتيب مشاور انتخابي براي طراحي سازه‌هايزيرزميني بايد داراي توانائيهاي لازم جهت انجام دقيق اكتشافات و مطالعات موردنيازبوده و قدرت تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و كاربرد آنها را در طراحي صحيح پروژهداشته باشد و با كليه دستورالعمل‌هاي بين‌المللي اجرائي و روشهاي مدرن حفاري آشناباشد.

بررسي نيروهاي وارده بر فضاهاي زيرزميني
پایان نامه حفاري


پایان نامه عمران حفاري


اكتشافات زمين‌شناسي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت - پایان نامه ها

نام و نام خانوادگي. رشته. سال ورود. موضوع پايان نامه. استاد راهنما اول. استاد راهنما دوم

دانشکده مدیریت

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود عمران و معماری. دانلود عمران. جزوات درسی و گزارش کارآموزی عمران. جزوه آب و فاضلاب

دانشجوی دکتری: احمد رمضان زاده

با سلام و عرض احترام و ادب من از دانشجویان نفت ورودی 93 هستم؛ قصد دارم برای پایان نامه ...

كارشناسي ارشد-دانشگاه تهران - پردیس بین الملل …

پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره هاي ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

در مورد پوشش رنگ لباس و روش گرم کردن منزل …

در مورد پوشش رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی ...

انجمن پیمانکاران عمرانی استان همدان

انعقاد تفاهم نامه همکاری صدور خدمات مهندسی. انعقاد تفاهم نامه با مرکز سونا وحمام ترکی ...

مناقصات و مزایده ها - شرکت آب و فاضلاب روستایی

اطلاعیه ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار تجدید مناقصه شهربابک. برای رفع ابهام در خصوص ...

مناقصات و مزایده ها - شرکت آب و فاضلاب روستایی

اطلاعیه ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار تجدید مناقصه شهربابک. برای رفع ابهام در خصوص ...

شرکت شهرک‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری

مزایای استقرار نواحی صنعتی; بانک اصلاعات واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

دفتر اسناد رسمی شماره54

تقسیم نامه ملک. 1- اسناد مالکيت. 2- صورت مجلس تفکيکي جهت قيد حدود به استناد ماده 32 آئين ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

اختراع - iripo.ssaa.ir

Web; صفحه اصلی; مرکز مالکیت معنوی; اختراع; طرح صنعتی

دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت

دانشكده مهندسي معدن، نفت و ژئوفيزيك دانشگاه شاهرود در حالي پاي به چهل سالگي خود مي ...

دانلود رایگان و با لینک مستقیم مقاله های civilica

دانلود رایگان مقاله های سیویلیکا,دانلود رایگان و با لینک مستقیم مقاله های civilica,عطا ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - مهندسی عمران راه و ...

نکات مربوط به چگونگی ارایه سمینار كارشناسي ارشد

نکات مربوط به سمینار كارشناسي ارشد در این بخش مطالب آموزشی مربوط به سمینار دانشجوی

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull iranian law database with persian farsi language in Internet and web free for all people

متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان

اکتشاف سیستماتیک و صحیح زیرساخت معادن فعال و سودآور-استان سیستان و بلوچستان - زاهدان ...

26. مقالات حقوقی ₪₪₪ - Page 2 - P30World Forums

P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - مهندسین ناظر بخوانند! -

TSETMC تالار بورس تهران

tsetmc تالار بورس تهران - معلم بورس یک سایت خبری فعال وبروز است است

عکسهای عجیب و دیدنی از در جهنم

,عکسهای عجیب و دیدنی از در جهنم ! ... درب جهنم در كشور ازبكستان. به گزارش سرويس بين الملل ...

مجموع بخشنامه های قضایی - جدیدترین اخبار و قوانین …

جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه ) ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

دانلود رایگان فلوچارت طراحي پی منفرد بتنی بر اساس آيين نامه aci

همایش های مواد و معدن : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار …

کنفرانس های مواد و معدن سال 1395 - کنفرانس های مواد و معدن سال های گذشته - اطلاع رسانی ...

اقتصاد خرد- نظام عرضه و تقاضا

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Fujitsu Siemens Esprimo V5505

Az screen recorder

روانشناسی_کودکان_نسخه_اول

دانستنی_های_قبل_بارداری

اموزش حرفه ای نقاشی روی صورت

راهنمای انتخاب رشته تجربی

راهنمای انتخاب رشته ریاضی

مجله ورلد ساکر دسامبر 2015

پک دو هزرا تایی ممبر برای گپ و کانال

برنامه آندرویدی ترفند های کاربردی کامپیوتر

پاورپوینت-اصول و مراحل نازک کاری ساختمان-68 اسلاید-pptx

آموزش حرفه ای ساخت کاریکاتور با فتوشاپ

طرح جامع مدیریت پسماند مواد زائد برای یک شرکت کشتی سازی

طرح جامع مقابله با آلودگی نفتی برای یک شرکت کشتی سازی

کتاب Mastering Python Design Patterns سال انتشار (2015)

آموزش حرفه ای ترکیب تصاویر با فتو شاپ

تحقیق و پژوهش-انواع قراردادهای ساختمانی-در 230 صفحه-docx

دانلود جزوه فوق العاده حقوق تجارت 3 - بر اساس کتاب ربیعا اسکینی (برات، سفته، قبض، انبار) - به همراه 10 دوره نمونه سوال و پاسخنامه

bios and IO dump of Acer-aspire E1-570