دانلود رایگان


تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600چكيده :سياستهاي پولي به مجموعه تدابير و تصميم هايي اطلاق مي شود كهاز طريق بانك مركزي براي كنترل حجم پول گرفته مي شود تا از طريق تغييرات عرضه پولو نرخ بهره ،

دانلود رایگان

چكيده :

سياستهاي پولي به مجموعه تدابير و تصميم هايي اطلاق مي شود كهاز طريق بانك مركزي براي كنترل حجم پول گرفته مي شود تا از طريق تغييرات عرضه پولو نرخ بهره ، جريان مخارج جامعه را تحت تأثير قرار دهد و در نتيجه نيل به اهدافاقتصادي تسهيل گردد معمولاً سطح قيمتها، ميزان اشتغال، ميزان توليد واقعي، صادرات،واردات به عنوان مهمترين متغيرهاي هدف در اقتصاد كلان مطرح مي باشند كه افزايش ،كاهش و يا ثبات آنها هدفهاي مورد نظر اقتصادي، از جمله سياستهاي پولي محسوب ميگردد.

در اقتصاد ايران بخش كشاورزي، در طي سه برنامه توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي محور توسعه قرار گرفته است و سعي دولت بر اين بوده است كه جهتاعتبارات حتي المقدور به سمت بخشهاي توليدي كشارزي سوق نمايد. بنابراين با توجه بهاهميت سياست پولي بر بخشهاي اقتصادي و اهميت بخش كشاورزي در رسيدن به رشد و توسعهدر اين تحقيق به بررسي ارتباط سياست پولي و ارزش افزوده بخش كشاورزي پرداخته شدهاست. براي برآورد رابطه بين ارزش افزوده بخش كشاورزي و حجم پول براي ايران طي دوره81-1338 و با استفاده از تجزيه و تحليل خود رگرسيوني VAR غيرمقيد و بردار تصحيح خطا VECM و آزمون هم گرايي يومانسون و جوسيليوس ،‌بدست آوردن روابط و برآورد مدل مي پردازيم.

نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه در بلندمدت اعمالسياست پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي اثر مثبت، معني دار اما ناچيز داشته است واثر خشكسالي ‌در فاصله سالهاي 80-1377 منفي بوده كه منطقي نيز مي باشد. و نيز باعثانتقال منحني ارزش افزوده بخش كشاورزي به پايين شده است. در كوتاه مدت سياست پوليانبساطي اثر معني داري بر ارزش افزوده بخش كشاورزي نگذاشته است.

با وجود نقش محدوديت بخش كشاورزي در طي سه برنامه توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعد از انقلاب، ولي سياستهاي پولي به صورت روي كارآمدبراي رسيدن به اين هدف عمل نكرده است. از سوي ديگر توصيه مي شود كه در كوتاه مدت وميان مدت از سياستهاي انبساط پولي كمتر و با احتياط استفاده شود. زيرا اين سياستدر كوتاه مدت بر توليد و ارزش افزوده بخش كشاورزي اثر معني دار و قابل توجهينگذاشته است.رایگان


دانلود


مقاله


ورد


word


کشاورزی


تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي


اهداف سياستهاي اقتصاد كلان


سیاست پولی


اهداف سیاست پولی


مكتب نئوكلاسيك


مكتب كينزين


مكتب پول‌گرايان


مكتب كينزي جديد


مكتب كلاسيك جديد


ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي در مورد اثر سياستهاي پولي بر توليد


ابزارهاي سياست پولي


ابزارهاي كمي سياست پولي


نرخ تنزيل مجدد


ابزارهاي كيفي سياست پول


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همه چیز درباره مقاله وانواع آن

کتاب سال اسپاگتی

نرم افزارPortable SACS 5.1

ترجمه مقاله - تحقیق برروی تأثیر عوامل امنیت اطلاعات سیستمهای هتلداری بر قابلیت اطمینان آنها

سازه های فولادی 1

آموزش تصویری و گویای اسکچ آپ

بازیافت طلا از قطعات کامپیوتری و الکترونیکی

جوشکاری فولادهای ساده کربنی وکربن منگنزدار

بازیافت طلا ونقره ازقطعات الکترونیکی

کتاب الکترونیکی برای مهندسین شیمی Fluid Flow

آموزش تصویری وی ری اسکچ آپ جلسه 2 و3

جوشکاری نفوذی

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

فایل خود هیپنوتیزم فروش میلیونی

طرح آماده ویلا سه بعدی اسکچ آپ بهمراه تنظیمات رندرگیری

جوشکاری با پرتوهای الکترونی

ترسیم نمودارهای dfd بانک

جوشكاری اصطكاكی

نمونه سوالات تخصصی و عمومی کارشناسی برق الکترونیک استخدامی شرکت گاز

آموزش پر درآمد تعمیرات لامپ کم مصرف