دانلود رایگان


پایان نامه شبکه های عصبی کامپیوتر - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه شبکه های عصبی کامپیوتر فایل word قابل ویرایشتعداد صفحات 125مناسب دانشجویان ، دانش آموزان و محققانمرجع پایان نامه و پروژه های دانشجویی ،پایان نامه

دانلود رایگان پایان نامه شبکه های عصبی کامپیوتر


فایل word قابل ویرایش

تعداد صفحات 125

مناسب دانشجویان ، دانش آموزان و محققان


مرجع پایان نامه و پروژه های دانشجویی ،پایان نامه کامپیوتر ، پایان نامه نرم افزار ، پروژه های درسی و....

چكيده

شبكه هاي عصبي مصنوعي در بسياري از مواردتحقيق و در تخصص هاي گوناگون به كار گرفته شده و به عنوان يك زمينه تحقيقاتي بسيارفعال حاصل همكاري دانشمندان در چند زمينه علمي از قبيل مهندسي رايانه ، برق ، سازه، و بيو لوژي اند . از موارد كاربرد شبكه اي عصبي مي توان به طبقه بندي اطلاعات ،شناخت ويژگي هاي حروف و شكلها ، برآورد توابع و غيره اشاره كرد .

كاربردشبكه هاي عصبي در مهندسي عمران و به خصوص سازه نيز روز به روز در حال توسعه است وبي شك در آينده شاهد فراگير شدن و گسترش اين علم در مهندسي سازه خواهيم بود . ازموارد استفاده شبكه هاي عصبي در مهندسي عمران مي توان به بهينه سازي ، تحليل ،طراحي و پيش بيني خيز و وزن سازه ها ، تحليل و طراحي اتصالات ، پيش بيني نتايجآزمايشات بتني و خاكي ، كاربرد در تئوري گرافها و بسياري از موارد ديگر اشاره كرد.

اينمقاله حاوي پنج بخش است :

بخشاول به مفاهيم بنيادي شبكه هاي عصبي مصنوعي مي پردازد و بعضي از موضوعات برايآشنايي مقدماتي به اختصار در اين بخش توضيح داده شده است و شامل مدل بيولوژيكيشبكه هاي عصبي مي باشد و همچنين سلول عصبي مصنوعي توضيح داده شده است كه به منظورتقليد از خصوصيات مرتبه اول ( First order )سلول عصبي بيولوژيكي طراحي شده است .سطح تحريك سلول عصبي كه توسط جمع ورودي هايوزن دار معين شده است ، در اين بخش توضيح داده شده است .

شبكههاي عصبي مصنوعي تك لايه و چند لايه نيز به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است كهساده ترين شبكه به صورت گروهي از سلول هاي عصبي است كه در يك لايه مرتب شده اند وشبكه هاي چند لايه تواناييها و قابليت هاي محاسباتي بيشتري را ارائه مي كنند .شبكه هاي بازگشتي كه شامل ارتباطات تغذيه برگشتي هستند ، در اين شبكه ها ، خروجيهاي قبيل دوباره به سمت عقب به طرف ورودي ها منتشر مي شوند و خروجي شان هم بااستفاده از ورودي جاري و هم خروجي قبليشان تعيين مي شو د.

بخشدوم :شامل الگوريتم هاي آموزشي مي باشد و هدف از آموزش شبكه را توضيح مي دهد كه يكشبكه به گونه اي آموزش داده مي شود كه با به كار بردن يك دسته از ورودي ها ، دستهخروجي هاي دلخواه توليد شود .

بخشسوم : الگوريتم انتشار برگشتي را توضيح مي دهد كه انتشار برگشتي يك روش سيستماتيكبراي تربيت شبكه هاي عصبي مصنوعي چند لايه است و يك پايه رياضي دارد كه با وجودقوي بودن خيلي عملي نيست و ساختار شبكه كه شامل سلول عصبي است ، توضيح داده مي شودو در قسمت بعدي شبكه چند لايه كه از الگوريتم انتشار برگشتي استفاده مي كند ،توضيح داده مي شود .

دربخش چهارم راهنماي استفاده از برنامه NETS2.01 كه يك شبيه ساز عصبي است و توسط محققان در بخشهوش مصنوعي فن آوري مركز فضايي ناسا توسعه داده شده است ، توضيح داده مي شود واهداف آن شامل دو قسمت است :

1- تهيه سيستمي كه حدي براي ايجاد ساختارهاي عصبيشبكه عصبي كه به منظور ياد گيري از روش انتشار برگشتي استفاده مي كنند قابل تغييرباشد .

2- تشويقكاربران عام جهت ميل به ياد گيري فن اوري شبكه عصبي بدون نياز به سخت افزار هايخاص .

دربخش پنجم اموزش شبكه هاي عصبي مورد بحث قرار گرفته است كه براي تحليل سازه ها وطراحي سازه ها به كار گرفته مي شود .

نيرويمحوري المان شماره المان عمق سازه طول سازه

L h NE p

وهمچنين نرم افزار هاي مورد استفاده در شبكه ها كه شامل NETS2.01 و Neuralworks است ، توضيح داده شده استكه نرم افزار Neuralworks خودقادر به نگاشت اطلاعات ورودي به حدود دلخواه است ولي نرم افزار NETS2.01 قادر به نگاشت اطلاعاتورودي به حدود دلخواه نيست و براي اين منظور براي نگاشت اطلاعات ورودي به حدوددلخواه برنامه اي به نام m-in-net نوشته شده است و از اين برنامه براي اماده سازياطلاعات ورودي براي برنامه NETSاستفاده شده است .

درپايان اين بخش شبكه عصبي براي پيش بيني وزن سازه و براي پيش بيني خيز سازه موردبررسي قرار گرفته كه توسط جداولي ، ورودي ها و خروجي هاي آن مشخص شده است .

ونيز يك مثال از شبكه عصبي براي تحليل سازه ها مورد بررسي قرار گرفته است . كه بااستفاده از يك جدول شماره اي را براي يك المان و سازه در نظر گرفته و يك شمارهبراي المان در شبكه عصبي و ساير مشخصات شبكه كه شامل تعداد ورودي هاي شبكه عصبي نوع اطلاعات ورودي شبكه عصبي ( طول دهانه (C ) سازه فضا كار دو لايهاي بر حسب متر ) و عمق ( h )سازه فضا كار دو لايه اي بر حسب متر و تعداد خروجي هاي شبكه عصبي و نوع اطلاعاتخروجي شبكه و تعداد زوجهاي آموزشي در نظر گرفته شده براي آموزش شبكه و تعدادزوجهاي آموزشي در نظر گرفته شده براي آزمايش شبكه كه با توجه به تعداد زوجهايآموزشي و كسب عملكرد و دلخواه از شبكه سازه هاي مختلفي را براي شبكه در نظر ميگيريم ، آنها را تربيت و از ميان آنها بهترين ساختار را انتخاب مي نماييم .
در بخش ششم همتوضيحاتي راجع به سازه هاي فضا كار داده مي شود كه از اعضاي مستقيم ساخته مي شوندو

عمكردآنها در فضاي سه بعدي است و به انواع اين سازه ها اشاره شده است .پایان نامه شبکه های عصبی کامپیوتر


پایان نامه کامپیوتر


پروژه کامپیوتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کامل پایان نامه رشته کامپیوتر درباره شبکه های عصبی ...

دانلود کامل پایان نامه رشته کامپیوتر درباره شبکه های عصبی. ارسال شده در رشته کامپیوتر ...

دانلود پایان نامه شبکه های عصبی مصنوعی | جزوه

دانلود پایان نامه شبکه های عصبی ... نامه ارشد و دکترا کامپیوتر پایان نامه شبکه ...

انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر | شبکه های عصبی

انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر | شبکه های عصبی مصنوعی مقدمه این مقاله مقدمه ای بر شبکه ...

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه شبکه های عصبی

در ادامه پایان نامه هایی در ... در زمینه شبکه های عصبی ... های علوم کامپیوتر و ...

دانلود پایان نامه شبکه های عصبی

شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های ... برچسب ها دانلود پایان نامه شبکه های عصبی, ...

دانلود پایان نامه شبکه های عصبی و کاربرد آن در کامپیوتر ...

دانلود پایان نامه شبکه های عصبی و کاربرد آن در کامپیوتر شبکههای عصبی مصنوعی از ...

دانلود پایان نامه شبکه های عصبی

دانلود پایان نامه شبکه های عصبی ... شبکه های عصبی کامپیوتر پایان نامه شبکه های ...

دانلود پایان نامه در مورد شبکه های عصبی

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر شبکه های عصبی ... پایان نامه شبکه های عصبی پایان نامه ...

دانلود پایان نامه شبکه های عصبی

... ,دانلود پایان نامه شبکه های عصبی ,دانلود ... شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های ...

دانلود مقاله ی مقدمه ای بر شبکه های عصبی-رشته ی کامپیوتر ...

پایان نامه طراحی ... یادگیری توسط شبکه های عصبی ... شبکه های عصبی کامپیوتر,دانلود ...

لیست پایان نامه های کارشناسی - دانشگاه علم و …

شماره عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما تاریخ دفاع 1 طراحی بویلرها

مرجع پروژه آماده با متلب MATLAB PROJECT

فروش پروژه آماده ارایه با نرم افزار مهندسی در تمامی گرایشات و رشته های مهندسی در ...

پایان نامه کارشناسی ... - ویکی پاور

پایان نامه علل اختلال و نحوه انتخاب برقگیر جهت حفاظت شبکه در مقابل اضافه ولتاژ

Aftabgardan - در جلسه دفاع از پایان نامه چه می‌گذرد ...

در جلسه دفاع از پایان نامه چه می‌گذرد!؟ (نکاتی در مورد انتخاب موضوع پایان نامه تا بعد ...

شبکه های بی سیم Wireless - com.rozblog.com

شبکه های بی سیم Wireless,شبکه های بی سیم Wireless

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

مقالات; تحقیقات; پایان نامه; پروژ دانشجویی; طرحهای توجهی; گذارش کار اموزی; پروز c++و+c ...

آخرین بلک لیست وزارت علوم | انجام پایان نامه ارشد و …

انجام پایان نامه ارشد و دکتری انجام پایان نامه, انجام پایان نامه ارشد, دکتری" >انجام ...

میگنا - بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی …

بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی فردی و اجتماعی نسل جوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل ...

برنامه های کامپیوتر

ویندوز ۷ آخرین نسخه سیستم‌عامل از سری مایکروسافت ویندوز است که در تاریخ ۲۲ اکتبر سال ...

یک ابزار - مرجع ابزار وبلاگ و سایت

ارائه دهنده ابزار رایگان وبلاگ و وب سایت ... شما در این سایت می توانید فایل های خود را ...

اصول کار رله و معرفی انواع آنها - مهندس مهدی بقالها - …

در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی ء مولدها وترانس ها وتجهیزات واسباب و ...

سعدی

منبع تغذیه 0 تا 30 ولت 3آمپر

ایالات متحده آمریکا(بدون عکس)

پاسخ تمرینات شیمی 1

نمونه سوالات المپیاد شیمی کلید

خواص آب پرتقال

آیا از خواص آلبالو خبر دارید؟

دسته بندی سوالات شیمی 2 و 3و 4 از 85 تاکنون به همراه پاسخ تشریحی

دانلود سؤالات دسته بندی شده شیمی ۲ در امتحانات هماهنگ استانی

ترفندجلوگیری اسوختن فلش مموری

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نهایی شیمی 3 از سال 82 تا 92

کتاب حل المسائل گسسته سال چهارم دبیرستان

منبع تغذیه power

سبک های پوستر

روبات پرمیوم Clashbot

CorelDRAWاموزش

حل المسائل جبر و احتمالات سوم ریاضی

آگهی ترحیم

چگونه جذاب باشیم و در دلها نفوذ کنیم؟

آموزش html