دانلود رایگان


پروژه بتن - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}نام پروژه : اجرایسازه بتنیشامل : الزامات اولیه طراحی  پروژه بتن نقشه اولیه جهت

دانلود رایگان

نام پروژه : اجرایسازه بتنی

شامل : الزامات اولیه طراحی  پروژه بتن

 نقشه اولیه جهت طراحی با فرمت jpg  و dwg

دفترچه بتن به فرمت pdf  و word  جهت ویرایش مجدد

تعداد صفحات 27 صفحه

خروجی ایتبز به صورتفایل word در50 صفحه منظم شده

در مجموع 80 صفحهتعداد صفحات پروژه میشود.

به همراه فایلهایایتبز انجام شده در پروژه

ابتدا پیش نمایشی که در پایین متن آمده را ببینید سپس اقدام به خرید کنید.


پیش نمایشی شامل دو فایل pdf اولی دفترچه اصلی و دومی محاسبات ایتبز می باشد.


مشخصات کلی پروژه

محل ساخت پروژه                                                             شیراز

نوع سازه                                                                اسکلت بتنی

تعداد طبقات سازه ای                                                         5 طبقه

کاربری                                                                           مسکونی

ارتفاع طبقات                                                                      3.2متر

ارتفاع پیلوت                                                                        3.4متر

ارتفاع همکف                                                                        2.5متر

قاب خمشی متوسط                                              xسیستم سازه در جهت

دیوار برشی                                               yسیستم سازه در جهت

مقاومت فشاری بتن                                       250کیلو بر سانتی متر مربع

ظرفیت باربری مجاز خاک                                1.5کیلو بر سانتی متر مربع

نوع خاک                                                                               تیپ2

دیوارها                                                                          آجری

پوشش سقف                                                                  تیرچه با فوم

 

استانداردها وآیین نامه ها:

در این پروژه ازآیین نامه های زیر جهت بارگذاری و طراحی سازه بتنی استفاده شده است.

بارگذاری ثقلی وجانبی بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث ششم-بارهای وارد برساختمان

  طراحی اعضای بتنیبراساس ACI 378-99

   کهتنظیمات طراحی برنامه بر مبنای مقررات ملی ساختمان مبحث نهم

طرح و اجرایساختمان های بتنی انجام می شود.

لطفا نظر یا سوالیاگر دارید در قسمت نظرات بنویسید یا به ایمیل ـJef313@chmail.ir  ارسال کنید.