دانلود رایگان


فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله 140 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان - مقدمهدرهنگام زلزله در اثر حرکات زمین، ساختمانها تحت نیروهای دینامیکی قرار می‌گیرند وبه ارتعاش در می‌آیند. در ساخت سازهای شهری به مواردی برخورد می‌کنیم

دانلود رایگان

- مقدمه

درهنگام زلزله در اثر حرکات زمین، ساختمانها تحت نیروهای دینامیکی قرار می‌گیرند وبه ارتعاش در می‌آیند. در ساخت سازهای شهری به مواردی برخورد می‌کنیم کهساختمانهای مجاور به هم چسبیده و یا با فاصله کم از یکدیگر قرار دارند. این سازه‌هابدلیل اختلاف خواص دینامیکی در یک جهت معین دارای زمان تناوبهای مساوی نمی‌باشند.تفاوت زمان تناوب در سازه باعث اختلاف در واکنشهای آنها نسبت به شتاب زمین خواهدشد و در نتیجه با توجه به تعییر مکانهای آنها در لحظات مختلف، در طول زلزله دوسازه گاهی به هم نزدیک و گاهی از هم دور خواهد شد. و اگر فاصله دو سازه به اندازهکافی بزرگ نباشد در هنگام زلزله ممکن است با یکدیگر برخورد کرده و ضربه‌ای بههمدیگر وارد نمایند برای جلوگیری از این رخداد باید فاصله بین ساختمانهای مجاورقرار داده شود تا از برخورد آنها جلوگیری گردد این فاصله را درز انقطاع گویند.

دربسیاری از زلزله‌های مهم گذشته در اکثر کلان شهرهای موجود در سراسر دنیا، بحثخرابی ناشی از نیروهای تنه‌ای مشاهده شده است. بحث نیروی تنه‌ای (Pounding) یکی ازرایجترین و مرسوم ترین پدیده‌های است که در خلال زلزله‌های مهیب قابل رویت است.نیروی تنه‌ای می‌تواند باعث ایجاد خسارتهای سازه‌ای و معماری در ساختمان شده وبعضاً باعث ریزش کلی ساختمان می‌گردد.

درخلال زلزله 1985 مکزیکوسیتی حدود 15% از 330 ساختمان تحت اثر نیروی برخورد (تنه‌ای)تخریب شدند. همچنین در خلال زلزله 1989 لوماپریوتا، تا حدود 200 مورد شکل گیرینیروی تنه‌ای مشاهده گردید. در این میان حدود 79 درصد از ساختمانها دچار تخریبمعماری شدند ] [.

درطی زلزله 1964 آلاسکا[1] برج هتل آنچوراگ وستوارد[2] دراثر برخورد با قسمتی از یکسالن رقص سه طبقه مجاور هتل، تخریب شد. همچنین، خرابی های ناشی از نیروی تنه ای درزلزله های 1967 ونزوئلا [3]و 1971سانفرناندو[4]نیز مشاهده گردید] [.


ازطرف دیگر برخورد بین عرشه ها وپایه های کناری پلها در طی زلزله 1971 سانفرناندومشاهده شد. در سال 1995در اثر زلزله هایاکو کن نانبو[5] در ژاپن حرکت طولی المانهای پلهان شین[6] تا 3/0متر نیز رسید. و از اینزلزله به بعد تحقیقات اساسی بر روی نیروی تنه‌ای شکل گرفت] [.


ازمهم­ترین راهکارهای ارائه شده در زمینه کاهش نیروی تنه ای می توان به تعبیه درزانقطاع کافی بین دو ساختمان مجاور هم به منظور جلوگیری از برخورد دو ساختمان،اشاره کرد. این روش از ساده ترین و در عین حال مفیدترین روشهای مرسومی است کهامروزه در حیطه آیین نامه های مختلف از طریق مجموعه ضوابط خاص ارائه شده است. بهمنظور تخمین این فاصله جداساز روش­های مختلفی همچون روش تفاضل طیفی، روش ضرایبلاگرانژ و روش ارتعاشات پیشا وجود دارد. محققین مختلف با استفاده از یکی از روش­هایذکر شده و با فرض رفتار خطی برای دو ساختمان مجاور هم به تخمین این فاصله پرداختهاند. در این مقاله سعی شده است که درز انقطاع بین دو ساختمان با در نظر گرفتنرفتار غیر خطی اعضاء دو سازه مجاور هم، محاسبه گردد. روش مورد استفاده در اینمقاله روش ارتعاشات پیشا بوده و تاثیر عواملی چون میرایی، دوره تناوب و جرم سازهها بر درز انقطاع بررسی شده و نتایج حاصل از تحلیل با ضوابط آیین نامه ایاستاندارد 2800 ایران و IBC2006 مقایسه شده است.
دانشجویی


پایان نامه


عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

جوشكاری اصطكاكی

آسان ترین برنامه ساز اندروید

پروژه زلزله فایل word

برنامه بسیار قوی و کاربردی قفل گذاری بر روی فولدرو پوشه های شخصی و محرمانه

حسابداری 150. سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130

یادادشت گذاری روی عکس باDoodle Text! 5.3

مقاله بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله

حسابداری 153. مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

جادوی کار پاره وقت

حسابداری 158. دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس

حسابداری 159. ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ

اموزش تعمیر مادربورد

حسابداری 160. عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه

حکایت دولت و فرزانگی

حسابداری 161. رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

سوالات استخدامی زبان انگلیسی

تحقیق با موضوع هیپنوتیزم چیست!

طرح/شهید

دانلود فرآیند جوشکاری نفوذی