دانلود رایگان


پایان نامه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی - دانلود رایگاندانلود رایگان Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 خلاصه ی مطالب :بخش اوّل : تربیت ونقشمادر درتربیت نوجوان فصل اوّل : تربیت برای تربیت

دانلود رایگان


خلاصه ی مطالب :

بخش اوّل : تربیت ونقشمادر درتربیت نوجوان

فصل اوّل : تربیت

برای تربیت تعاریفمتفاوتی ارائه شده واین تفا وت ها ناشی ازاختلاف درمورد ریشه ی این کلمه است ،برخی تربیت را مشتق از« ربّ » می دانند وبه معنای فراهم نمودن بستری برایبرانگیختن ورشد هرگونه استعداد بالقوّه دریک موجود ، وبرخی تربیت را ازمادّه ی «رَبَوَ » به معنای افزودن ورشدونمو کردن می دانند . درکتب روایی روایات زیادیدرمورد تربیت آورده شده است .

پسربچّه بوسیله ی رفتارپدرش درس زندگی ، زنداری وبچّه داری می آموزد وبا رفتارمادرش زن ها را می شناسد وبرای آینده ی خویشتصمیم می گیرد .

اگرنوجوان نتواند به والدین خود اعتماد کند بهطورطبیعی ازحوزه ی اثرپذیری وتربیت آنها خارج می شود .

قاطعیّت ازشرایط لازم درتربیت است ،منظورازقاطعیّت ، محکم ، جدّی واستواربودن شخص دررأی وتصمیم خویش است . لازم بهیادآوری است که قاطعیّت غیرازخشونت است وآن دورا نباید باهم اشتباه کرد .

تنبیه بدنی آثارسوئی دارد ، چه ازجانب اولیاءخانواده یا مدرسه صورت گیرد.

فصل دوّم : مادرونقش اودرتربیت

آیات27تا29 و33 سوره ی مریم ، مقام مادررا به زیبایی بیان می کند.

مادربارزترینمنشأآسایش ومهروعالی ترین منبع سعادت خانوادگی است . مادرمظهرعاطفه ومهروچهره یدوست داشتنی خانه است ، اوست که درچهاردیواری خانه ، مدینه ی فاضله می سازد وبه پرورش وسازندگی شخصیّت ها می پردازد.

اهمیّت مقام مادرآن گاه معلوم می شود که سری بهپرورش گاه ها وزندان کودکان ونوجوانان بزنیم وچهره های بزهکاررا که اغلب معرّفوجود مادران تبهکارونالایق و... هستند ، ببینیم . درآن صورت برخود فرض خواهیم دیدکه به مادران واقعی تعظیم واززحماتشان تشکّرکنیم ، زیرا آنان منشأ کرامت ها وپدیدآورنده ی هرگونه خیروسعادتی هستند .

بسیاری ازدانشمندان معتقدند که غریزه ی مادریطبیعی ترین غرایزاست وهرزنی به طورغریزی می خواهد مادرشود . داشتن فرزند عالی ترینهدف ممکن درزندگی هرزنی است. زن بودن ، تکامل زن وسعادت اوبا مادرشدن امکانپذیراست .

کلمه ی «اُم » درقرآن وروایا ت به طورفراوانذکرشده است . درحقیقت مادر اصل ، ریشه وسرچشمه ی وجود کودک است وکودک انعکاسیازواقعیّات جسمی وروحی مادراست .

دخترقبل ازاینکه ازدواج کند باید توجّه داشتهباشد ، یا به اوتوجّه دهند که مادرفرداست وباید بیشتردرغذا ، رفت وآمد و...دقّتکند تا موجود ومولود نسلی پاک باشد . درقرآن آیات 86-84 انعام وآیات 15و16 سوره یاحقاف به این مسئله می پردازد .

مادری چیست ؟ مادری فنّی استعمیق همراه با مبانی که زن در درون خانه دارد ، روزبه روزبه سوی کمال وترقّی میرود واعمال این تخصّص بدون هیچ گونه چشم داشت است . فنّی است که غفلت واشتباه درآنموجب تباهی نسل وفساد جامعه می گردد ومراقبت ازآن جامعه ای خیرخواه ومتکامل پدیدمی آورد . مادرسالم فردی است که درابعاد جسمانی ، ذهنی ، روانی ،

اجتماعی وشغلی ، شخصیّترشد یا فته ای داشته باشد .....


نقش مادر


تربیت فرزند


مقاله


پایان نامه نقش مادر در تربیت فرزند


فرزند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه : نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ...

... پایان نامه : نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ... نقش مادردرتربیت فرزندان ...

پایان نامه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی - …

پایان نامه (3) ... تحقیق در مورد نقش ... پایان نامه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ...

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی( ازدیدگاه …

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ... پایان نامه ... نقش مادردرتربیت فرزندان ...

دوره نوجوانی - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق …

پروژه و پایان نامه ... فرزندان دردوره نوجوانی ... حوزه نقش مادردرتربیت فرزندان ...

دانلود مقاله نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی

... - دانلود مقالات و پایان نامه ... نقش مادردرتربیت فرزندان ... فرزندان دردوره نوجوانی.

پایان نامه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی.

پایان نامه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی. ... دانلود نرم افزار ردیابی فرزندان و ...

پایان نامه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ...

عنوان پایان نامه نقش مادردرتربیت ... پایان نامه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی.

دانلود تحقیق در مورد نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی

دانلود مقاله نقش مادردرتربیت فرزندان ... ,دانلود پایان نامه نقش ... فرزندان دردوره نوجوانی

دانلود پایان نامه در مورد نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره ...

... نقش مادردرتربیت فرزندان ... فرزندان دردوره نوجوانی. ... نوجوانی ... پایان نامه نقش ...

بررسی نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی از …

... فرزندان دردوره نوجوانی ... نقش مادردرتربیت فرزندان ... فرزندان ... پایان نامه نقش ...

طراحی alu در max plus(مدار حساب،منطق،شیفت)

نماز

راههای افزایش اعتماد به نفس

تعهد سازمانی و طراحی مجدد فضای کاری سازمان

نگهداشت محصولات صنعتی

استانداردهای مجموعه فرهنگی

آموزش رباتیک کودک 3

نقشه کشی تأسیسات بهداشتی

کتاب حسابان تصادفی برای ریاضی مالی 2

موتورهاي هيدروژني

نمایش عروسکی ماپت شو Peter Ustinov (re-encode by #TheMuppetArchive)

موتورهاي تزريق مستقيم بنزيني

فال ماه های سال

آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون

درد و دل کودکانه با مولا امام زمان

Mr-Number-Block-calls

تئوری موسیقی

نرم افزار آموزشی سه تار

بهترین مجموعه وال و aim سری کانتر

آموزش سریع میکروکنترلرAVR