دانلود رایگان


پروژه ی ترمودینامیک پیشرفته(مقایسه ی معادلات حالت از روی ضریب ژول – تامسون) - دانلود رایگاندانلود رایگان گزیده ای از پروژه ترجمه شده از مقاله: چکیده: Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

دانلود رایگان گزیده ای از پروژه ترجمه شده از مقاله:

چکیده:

به ضریب ژول تامسون، معادله ی حالت مناسب (ELIR) را معرفی و توصیه کرده ایم. در این روش دریافتیم که دو ماده یسردساز بی ضرر یعنی R-152a و R-32 بیشترین مقدار ضریب ژول تامسون را دارند که در تطابق با مشاهدات تجربی اند.

جزو پروژه هایی در درس ترمودینامیک پیشرفته که فقط در این سایت موجود است.