دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن - تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی فرمت فایل اصلی پایان نامه : doc حجم

دانلود رایگان

بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن - تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی

فرمت فایل اصلی پایان نامه : doc

حجم فایل : 184 KB

تعداد کل صفحات : 106 صفحه

این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.چکیده تحقیق و پژوهش

با بررسي روند تدريجي و تكاملي مديريت امور كاركنان و اداره انساني در دهه‌هاي 1970و1980م به نگرشي برخورد مي‌نمائيم كه مقوله فرهنگ را به عنوان عنصر اصلي در مباحث مديريت منابع انساني مطرح نمودند.

توجه به فرهنگ سازمانی به طور نسبي توسط متخصصان رفتار سازماني مطرح شد، اما بستر اصلي آنرا بايد در مطالعات تجربي سازمان يافت.

يكي از اين نوع كارها، ارائه كتاب هنر مديريت ژاپني توسط پاسكال و آتوس مي‌باشد. اين مطالعه به راز موفقيت ژاپني‌ها بر مبناي خلق فرهنگ سازماني قدرتمند كه بين كاركنان، مديران، و كاركنان به تعامل تأكيد داشته و ناشي از علايق مشترك در كسب كمال سازماني مي‌باشد، اشاره دارد.

مطالعه ديگر كتاب در جستجوي كمال «پيترز و واترمن» مي باشد. آنان به اين نتيجه رسيدند كه رهبر نه تنها جنبه هاي ملموس و منطقي سازمان نظير ساختار و فن‌آوري را ايجاد مي‌كند بلكه بايد خالق ايدئولوژي‌ها، عقايد، زبان، مراسم و شعائر باشد (سيد جوادين، 1381، ص60-61). اهميت فرهنگ تابد آنجاست كه عنوان مي‌كنند موفقيت هر عمل و رفتاري در سازمان بسته به همسويي آن با هنجارهاي فرهنگي دارد، در غير اينصورت محكوم به شكست است، در صورت عدم تطابق و سستي فرهنگ بايستي به تغيير ارزش‌هاي آن همت گمارد. (ممي‌زاده، 1375، ص74)

اين تحقيق بر آن است كه با بررسي فرهنگ سازماني حاكم و شناسايي و شناخت ويژگي هاي اصلي آن توجه مديران را به بخش مهمي از سازمان كه شامل جنبه هاي غيررسمي سازمان مي‌باشدجلب نمايد تا در برنامه ريزي ها و اداره موثر و كاراي سازمان از اين عنصر مهم و حياتي غفلت نشود.


فهرست تحقیق و پژوهش

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ..........................................................................

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ............................................................. 2

2-1 عنوان تحقیق ...................................................................... 3

3-1 بیان مسئله تحقیق .......................................................... 3

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ..................................................... 4

5-1 اهداف تحقیق ................................................................. 5

6-1 سؤالات تحقیق ................................................................ 6

7-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق .................................................... 7

8-1 تعریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم ........................................... 9

9-1 قلمرو تحقیق ................................................................ 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه ......................................................... 12

2-2 مفاهیم فرهنگ و فرهنگ سازمانی ...................................... 13

3-2 عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی .................................... 15

4-2 نحوه شکل‌گیری فرهنگ‌ها .............................................. 16

1-4-2 بنیان‌گذاران سازمان ................................................. 17

5-2 ابعاد معروف فرهنگ ..................................................... 17

6-2 عناصر اساسی فرهنگ سازمانی ........................................ 19

7-2 راه‌های شناسایی فرهنگ سازمانی ................................... 21

8-2 تکوین فرهنگ سازمانی ............................................... 23

9-2 انواع فرهنگ سازمانی (تقسیم‌بندی‌های رایج فرهنگ سازمانی ) 24

1-9-2 فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ .................................... 24

2-9-2 فرهنگ قوی و ضعیف ............................................ 26

3-9-2 فرهنگ‌های مثبت و منفی ....................................... 27

10-2 استراتژی و فرهنگ .............................................. 30

1-10-2 فرهنگ انعطاف‌پذیری ....................................... 31

2-10-2 فرهنگ مأموریتی ............................................ 32

3-10-2 فرهنگ مشارکتی ............................................ 32

4-10-2 فرهنگ بوروکراتیک ........................................ 33

11-2 الگوهای اساسی تشریح فرهنگ سازمانی .................... 34

1-11-2 مدل پارسونز ................................................ 34

2-12-2 چارچوب اوشی .............................................. 34

3-13-2 شیوه پیترز و واترمن ..................................... 35

14-2مدیریت فرهنگ سازمان .................................... 35

15-2 تأثیر فرهنگ بر عملکرد و اثربخشی سازمان ............. 38

16-2 رابطه فرهنگ سازمانی با توانایی‌های مدیریت .......... 39

17-2 تأثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی ......................... 40

18-2 تأثیر فرهنگ سازمانی بر وظایف مدیریت .............. 41

19-2 فرهنگ سازمانی و توسعه سازمانی OD .............. 43

20-2 خلاصه‌ای از تحقیق مشابه انجام شده در ارتباط تقریباً نزدیک با موضوع 43

فصل سوم: طرح تحقیق

1-3 مقدمه ...................................... 46

2-3 نوع روش تحقیق ......................................... 46

3-3 جامعه آماری .............................................. 46

4-3 حجم نمونه آماری ....................................... 47

5-3 چگونگی تدوین پرسش‌نامه .......................... 47

6-3 روائی و پایائی پرسش‌نامه .......................... 50

1-6-3 روائی .............................................. 50

2-6-3 پایائی .............................................. 50

1-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش شاخص فرهنگ سازمانی 50

2-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش جو سازمانی ..... 51

3-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش آزمون شناخت سازمانی ........... 52

4-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش آزمون سنجش قدرت مدیران ............53

7-3 شیوه جمع‌آوری اطلاعات ............................................. 54

8- 3 روش تجزیه و تحلیل داده ‌ها ........................... 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4 تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات پرسش‌نامه ........... 56

1-1-4 توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مورد مطالعه .............. 56

2-1-4 توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان مورد مطالعه .......... 57

3-1-4 توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان مورد مطالعه 58

4-1-4 توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان مورد مطالعه . 59

5-1-4 توزیع فراوانی نوع بخش شغلی کارکنان مورد مطالعه .60

6-1-4 توزیع فراوانی وضعیت استخدام کارکنان مورد مطالعه ...61

7-1-4 توزیع فراوانی رده سنی کارکنان مورد مطالعه ................62

8-1-4 توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان مورد مطالعه ..........63

2-4 تجزیه و تحلیل استنباطی پرسشنامه ..................64

1-2-4 توزیع پراکندگی هویت سازمانی .................64

2-2-4 توزیع پراکندگی تعهد گروهی ......................65

3-2-4 توزیع پراکندگی ترغیب و ثبات نظام اجتماعی .........66

4-2-4 توزیع پراکندگی شاخص جهت‌دهی به رفتار اجتماعی .......

5-2-4 توزیع پراکندگی شاخص ساختار کار .........68

6-2-4 توزیع پراکندگی شاخص مسئولیت‌پذیری ...............69

7-2-4 توزیع پراکندگی شاخص اعطای پاداش‌ها و نظام ترفیع ................70

8-2-4 توزیع پراکندگی شاخص ریسک یا خطرپذیری .................71

9-2-4دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت


دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس مدیریت


دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس


دانلود تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی


فرهنگ سازمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

- رابطه بین فرهنگ سازمانی و ... انسانی برای پایان نامه ... ارشد مدیریت منابع انسانی ...

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال - …

... مطالب مدیریت منابع انسانی - پایان نامه کارشناسی ارشد ، پایان نامه ... فرهنگ سازمانی مدیریت ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

- چکیده پایان نامه های کارشناسی ... توسعه مدیریت دانش سازمانی . ... سپاری منابع انسانی بر ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد

پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع : ... پایان نامه های کارشناسی ... > پایان نامه های کارشناسی ارشد ...

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال - …

... پایان نامه کارشناسی ارشد ... پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی ... بین مدیریت منابع انسانی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی ... ارشد مدیریت منابع انسانی ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - parsproje.com

... بین فرهنگ سازمانی و ... پایان نامه کارشناسی ... و پایان نامه مدیریت منابع انسانی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت - مدیریت منابع انسانی

... مدیریت منابع انسانی ... ها، جو و فرهنگ سازمانی ... ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های ...

دانلود پایان نامه - پایان نامه مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ... مدیریت منابع انسانی تعهد ... اعتماد سازمانی فرهنگ ...

پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ...

موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی ... پایان نامه کارشناسی ارشد ... فرهنگ سازمانی و ...

پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ...

موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی ... پایان نامه کارشناسی ارشد ... فرهنگ سازمانی و ...

مدیریت آموزشی - akbaryanmellat.blogfa.com

... موضوعات برای پایان نامه ... فرهنگ سازمانی بر ... کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ...

مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

مدیریت منابع انسانی. ... خصوص انجام پایان نامه تحصیلی ... کارشناسی ارشد مدیریت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­ …

... مدیریت منابع انسانی ... بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر ... پایان نامه ارشد مدیریت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی …

فرهنگ سازمانی مدیریت ... پایان نامه کارشناسی ارشد ... مربوط به منابع انسانی می ...

پایان نامه، مدیریت، آینار، aynar، بازرگانی، دولتی، …

... فروش، منابع انسانی، مالی ... پایان نامه مدیریت ... و فرهنگ سازمانی در تسهیم ...

پایان نامه ارشد مدیریت | Facebook‬

پایان نامه ارشد مدیریت ... دولتی منابع انسانی ... پایان نامه کارشناسی ارشد ...

پرسشنامه پایان نامه مدیریت

راهنمای کارشناسی ارشد مدیریت; ... پایان نامه مدیریت ... مرتبه سازمانی، وضعیت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت - تحلیل استراتژیک مدیریت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ... مدیریت منابع انسانی ... است حتی در فرهنگ سازمانی نیز ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،پروپوزال دکتری مدیریت

... پایان نامه ارشد مدیریت و ... پایان نامه کارشناسی ارشد ... مدیریت منابع انسانی ...

مقاله فرهنگ سازمانی : راهنمای پرسشنامه و مدل مفهومی پایان نامه

مقاله پرسشنامه پایان نامه مدیریت فرهنگ ... کارشناسی ارشد مدیریت; ... سازمانی برای پایان نامه .

پایان نامه مدیریتMBA کارشناسی ارشد | LinkedIn

... اثربخشی منابع انسانی ... های کارشناسی ارشد مدیریت : ... پایان نامه مدیریت ...

پایان نامه فرهنگ سازمانی | دانلود فایل های کارشناسی ارشد ...

پایان نامه ارشد مدیریت ... ها پایان نامه فرهنگ سازمانی ... قابلیت­های منابع انسانی را در ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته مدیریت

سئوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ... منابع پایان نامه مدیریت با ... فرهنگ سازمانی در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی …

پایان نامه کارشناسی ارشد ... مربوط به منابع انسانی می ... مدیریت فرهنگ سازمانی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،پروپوزال دکتری مدیریت

... پایان نامه ارشد مدیریت و ... پایان نامه کارشناسی ارشد ... مدیریت منابع انسانی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ... پایان نامه ارشد . ... کارشناسی ارشد مدیریت ...

مرجع علوم مدیریت ایران :: دانلود مقاله، پاورپوینت و ...

... پایان نامه ها و طرح های پژوهشی درباره مدیریت، بازاریابی، کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی ...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد ... مدیریت منابع انسانی ... فرهنگ سازمانی ...

پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی …

... فرهنگ سازمانی و مدیریت ... توسعه منابع انسانی از ... پایان نامه کارشناسی ارشد ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت

... مدیریت،پایان نامه مدیریت ... بین فرهنگ سازمانی و مدیریت ... نامه مدیریت منابع انسانی;

پایان نامه های کارشناسی ارشد

پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع : ... پایان نامه های کارشناسی ... > پایان نامه های کارشناسی ارشد ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

پایان نامه ارشد مدیریت ... منابع انسانی ... نامه ارشد:فرهنگ سازمانی و ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ ...

... پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی ... ارشد مدیریت منابع انسانی ...

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال - …

... مطالب مدیریت منابع انسانی - پایان نامه کارشناسی ارشد ، پایان نامه ... فرهنگ سازمانی مدیریت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر ...

پروژه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی رابطه بین فرهنگ ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت ... منابع و ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ... بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ... انسانی و مدیریت موسسه ...

نیاز های انسان امروز از دکتر شریعتی

آموزش زبان انگلیسی مرحله

کامپیوتر 40. طرح برنامه نویسی منطقی و زبان برنامه نویسی prolog

کامپیوتر 41. فشرده سازی اطلاعات

کامپیوتر 43. مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

کامپیوتر 45. مدل زبانی پیگرد موضوع به منظور تشخیص گفتار

کامپیوتر 46. مسیر یابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای

کامپیوتر 47. مشخصه ذخیره سازی

پاور پوینت ریتم در معماری

پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن

ارتباط موسیقی و معماری فایل پاور پوینت

18 مورد از پرکاربرد ترین دیتیل های ساختمانی

کتاب ایران زمین

نقشه ی کامل پلان مسکونی دو طبقه

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر

پروژه درس آب و فاضلاب

عایق های پلیمری

کشت وتولید توت فرنگی

دانلود نرم افزار ویرایشگر اندروید

سلف سنج و خازن سنج بسیار دقیق-LC meter