دانلود رایگان


آموزش Idrisi - دانلود رایگاندانلود رایگان آموزش Idrisi شامل قسمتهای:ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﺴﺮی آﯾﮑﻨﻬﺎی اﯾﺪرﯾﺴﯽ، وارد ﮐﺮدنﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤیط ایدریسی، اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﺼﺎت واﻗﻌﯽ ﺑﻪ

دانلود رایگان


آموزش Idrisi

شامل قسمتهای:

ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﺴﺮی آﯾﮑﻨﻬﺎی اﯾﺪرﯾﺴﯽ، وارد ﮐﺮدنﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤیط ایدریسی، اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﺼﺎت واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ، رﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎدﯾﺠﯿﺖ ﮐﺮدن، تهیه نقشه DEM، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن و ﻣﻼﯾﻢﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ و ﮐﻼﺳﻬﺎی آن، آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوﺟﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻠﺖ، ﺟﺪاﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده ﻣﺮز ﺣﻮزه، ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻤﺒﻞ فایل های وﮐﺘﻮری، اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻌﺮﯾﻒراﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻧﻘﺸﻪ،ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺖ و ﮐﻼﺳﻬﺎی آن،تهیه ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎع، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ واﺣﺪ ﮐﺎری ﯾﺎ ﺷﮑﻞ اراﺿﯽ، اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﻋﺪدﺛﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻧﻘﺸﻪ ﻟﻨﺪﻓﺮم، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ،ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی، ﻣدیریت فایل ها، ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ در ورژﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺪرﯾﺴﯽ،دﺳﺘﻮر تهیه ﯾﮑﺴﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ها.


آموزش Idrisi| آموزش ایدریسی| آموزش قسمت های مختلف ایدریسی|free download IDRISI| IDRISI 2.08| IDRISI 2.08 اموزش نرم افزار| IDRISI سنجش از راه دور| nhkg| اموزش نرم افزار IDRISI 2.08| دانلود رایگان نرم افزار سنجش از راه دور IDRISI 2.08| دانلود رایگان نرم افز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش GIS - abkhiz.blogfa.com

آموزش gis - سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) و سنجش از دور (قدیمی) - - آموزش gis

suoe.ir - سایت علمی تخصصی محیط زیست

ویدیوی آموزش نصب نرم افزار 2014 erdas imagine; لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1396; جدیدترین سایت ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - نرم افزارهای نقشه برداری - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ...

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک - - پیدایش ... هدف: رنگ آمیزی باکتری ها مقدمه. در عمل ...

پیدایش - اندازه­گيري نسبت جذب سديم (SAR)

هدف آزمايش : اندازه­گيري نسبت جذب سديم (sar) مقدمه : خاك ­هاي مبتلا به شوري در مناطق خشك بسيار ...

دکتر سیدعلی چاوشیان - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

تماس با ما: تلفن دفتر: 77240565 - 77240399. دورنگار: 77240398. تلفن مرکزی دانشگاه: 9-77451500. آموزش کارشناسی:

آموزش GIS - abkhiz.blogfa.com

آموزش gis - سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) و سنجش از دور (قدیمی) - - آموزش gis

suoe.ir - سایت علمی تخصصی محیط زیست

ویدیوی آموزش نصب نرم افزار 2014 erdas imagine; لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1396; جدیدترین سایت ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - نرم افزارهای نقشه برداری - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ...

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک - - پیدایش ... هدف: رنگ آمیزی باکتری ها مقدمه. در عمل ...

پیدایش - اندازه­گيري نسبت جذب سديم (SAR)

هدف آزمايش : اندازه­گيري نسبت جذب سديم (sar) مقدمه : خاك ­هاي مبتلا به شوري در مناطق خشك بسيار ...

دکتر سیدعلی چاوشیان - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

تماس با ما: تلفن دفتر: 77240565 - 77240399. دورنگار: 77240398. تلفن مرکزی دانشگاه: 9-77451500. آموزش کارشناسی:

آموزش GIS - abkhiz.blogfa.com

آموزش gis - سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) و سنجش از دور (قدیمی) - - آموزش gis

suoe.ir - سایت علمی تخصصی محیط زیست

ویدیوی آموزش نصب نرم افزار 2014 erdas imagine; لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1396; جدیدترین سایت ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - نرم افزارهای نقشه برداری - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ...

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک - - پیدایش ... هدف: رنگ آمیزی باکتری ها مقدمه. در عمل ...

پیدایش - اندازه­گيري نسبت جذب سديم (SAR)

هدف آزمايش : اندازه­گيري نسبت جذب سديم (sar) مقدمه : خاك ­هاي مبتلا به شوري در مناطق خشك بسيار ...

دکتر سیدعلی چاوشیان - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

تماس با ما: تلفن دفتر: 77240565 - 77240399. دورنگار: 77240398. تلفن مرکزی دانشگاه: 9-77451500. آموزش کارشناسی:

اقتصاد خرد- نظام عرضه و تقاضا

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Fujitsu Siemens Amilo Pro V3515

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Fujitsu Siemens Esprimo V5505

Az screen recorder

روانشناسی_کودکان_نسخه_اول

دانستنی_های_قبل_بارداری

الگوی ترجمه ی جمله به جمله ی داستان های انگلیسی

اموزش حرفه ای نقاشی روی صورت

راهنمای انتخاب رشته تجربی

راهنمای انتخاب رشته ریاضی

مجله ورلد ساکر دسامبر 2015

پک دو هزرا تایی ممبر برای گپ و کانال

برنامه آندرویدی ترفند های کاربردی کامپیوتر

پاورپوینت-اصول و مراحل نازک کاری ساختمان-68 اسلاید-pptx

آموزش حرفه ای ساخت کاریکاتور با فتوشاپ

طرح جامع مدیریت پسماند مواد زائد برای یک شرکت کشتی سازی

طرح جامع مقابله با آلودگی نفتی برای یک شرکت کشتی سازی

کتاب Mastering Python Design Patterns سال انتشار (2015)

آموزش حرفه ای ترکیب تصاویر با فتو شاپ

تحقیق و پژوهش-انواع قراردادهای ساختمانی-در 230 صفحه-docx