دانلود رایگان


تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي - دانلود رایگاندانلود رایگان چکیدهتحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ی هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه

دانلود رایگان

چکیده

تحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ی هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه هاي سطح شهر تهران هستند که از بين آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند.

از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته ی فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.

بعلاوه بین دانشجویان کارشناسی و ارشد نیز از نظر میزان زنانگی و مردانگی رابطه تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین شاغلین رشته فنی مهندسی و شاغلین رشته هنر نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلید واژه ها:

مردانگی ، زنانگی ،دانشجو، رشته تحصيلي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول (کليات پژوهش): 1
مقدمه 1
بيان مسئله 5
ضرورت و اهميت پژوهش 7
هدف پژوهش 9
سئوالات پژوهش 9
فصل دوم (پيشينه پژوهش): 11
هويت جنسي 12
پيدايي هويت جنسي 13
نظريه طرحواره جنسي 15
نقش يابي جنسي در اوايل کودکي 17
تاثيرات ژنتيکي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي 18
تاثيرات محيطي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي 19
هويت و رفتار جنسي در اواسط کودکي 25
تاثيرات فرهنگي بر نقش يابي جنسي در اواسط کودکي 26
نقش يابي جنسي در نوجواني 27
هويت جنسي در ميان سالي 30
کليشه ها يا تصورات قالبي جنسيتي چيست؟ 33
تصورات قالبي جنسي 33
عقايد و رفتارهاي قالبي مربوط به جنسيت در اوايل کودکي 35
عقايد جنسيت کليشه اي در اواسط کودکي 36
تصورات قالبي و کليشه اي در مورد زنان 38
ويژگي هاي جنس زن 38
ويژگي هاي جنس مرد 39
ديدگاه هاي کليشه اي راجع به مردان 40
تغييرات نقش هاي مردان 41
عوامل موثر در تفويت تفاوت هاي زن و مرد 42
تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ خلقي 47
نحوه برخورد با فشارهاي روحي و عصبي 48
تفاوت هاي مرد و زن در کمک کردن به ديگران 49
نظريه طرحواره جنسيتي 51
سازماندهي طرحواره هاي جنسيتي 51
رشد طرحواره جنسيتي 53
زنان و اقليت هاي قومي 56
حضور کمرنگ زنان در عرصه هاي مديريتي 58
وجود نگاه هاي سنتي 60
آيا زنان مي توانند رهبر باشند 62
زنان ، جرم ، خلافکاري 68
شيوه هاي سنجش مردانگي و زنانگي 74
مقياس هاي نقش جنسيت مردانه و نقش جنسيت زنانه 81
تفسير نره هاي مقياس GM وGF 83
فصل سوم (روش شناسي پژوهش): 85
طرح تحقيق 86
جامعه آماري 86
نمونه آماري 86
روش نمونه گيري 86
ابزارهاي پژوهش 86
پاياني و اعتبار 88
فصل چهارم(نتايج): 90
الف:توصيف داده هاي آماري 91
ب: تحليل داده آماري 96
فصل پنجم(بحث در نتايج): 104
بحث در نتايج 108
محدوديت ها 109
پيشنهادات 110
منابع 111
پيوست 113تبیین رابطه


نقش جنسيتي


مردانه


زنانه


رشته تحصيلي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي

خرید این محصول » :: تبیین ارتباط بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با بند تحصيلي ...

تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي ...

... رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي ... بين نقش جنسيتي مردانه و ...

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی ... تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته ...

تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي

فایل حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی ...

پایان نامه تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با ...

... مردانه و زنانه با رشته ... بين نقش جنسيتي مردانه و ... و... تبیین رابطه بين نقش ...

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی دسته: علوم تربیتی بازدید: 9 ...

تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي

... مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ... بين نقش جنسيتي مردانه و ...

تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي ...

تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي. تحقیق حاضر به مقايسه ...

پایان نامه تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با ...

چکیدهتحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی ...

تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي ...

بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان ...

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی دسته: علوم تربیتی بازدید: 8 ...

تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي ...

تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي. تحقیق حاضر به مقايسه ...

تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي

تحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی ...

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی ... (تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته ...

پایان نامه تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با ...

چکیدهتحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی ...

تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي ...

بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان ...

روش تحقیق تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با ...

... بين نقش جنسيتي مردانه و ... تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته ...

پایان نامه بررسی رابطه نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته ...

تحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی ...

پایان نامه تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با ...

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم به صفحه دانلود فایل(پایان نامه تبیین رابطه بین نقش ...

روش تحقیق تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با ...

ساعات کاری سایت : [ 8 صبح الی 23 شب حتی روزهای تعطیل ] لطفا قبل از تماس بخش سوالات متداول ...

fdghfhgf - پروژه مالی بررسی حقوق و دستمزد شهرداری

... بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر رشته هاي فني و ...

لیست کامل محصولات فروشگاه - صفحه 71 | ایران …

روش تحقیق تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي ... مردانه و زنانه ...

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی …

رابطة بين شيوه هاي ... تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با ... رشته: مدیریت و ...

لیست عناوین تحقیقات و پژوهش ها و پایان نامه های رشته ...

... تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و ... و رابطه آن با ... در رشته‌هاي تحصيلي ...

مرجع تخصصی پروژه و پایان نامه دانشجویی - پایان …

... نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته ... رابطه بين رشته تحصيلي با ... نقش و تاثير ...

مقاله و پروژه - پایان نامه

... مقاطع و رشته ... جنسيتي مردانه و زنانه با رشته ... رابطة بين استرس با ...

SID.ir | بررسي رابطه بين جنس و نقش هاي جنسيتي با

... جنس و نقش هاي جنسيتي با ... رابطه بين جنس و نقش ... نقش هاي جنسيتي زنانه و ...

پایان نامه پروژه مقاله ترجمه کارآفرینی دانلود …

بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (eps) و ... جنسيتي مردانه و زنانه با ... و نقش آن در ...

fdghfhgf

بررسی تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با ... رابطه بين سن و ... نقش و سهم ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) …

... از کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته ... و ثبت نام با ... رابطه دینداری با ...

پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداري پيمانكاري

برنامه نویسی به زبا ن سی برای میکرو

کتاب و حلل المسایل کاربرد ریاضیات و مدل سازی مهندسی شیمی(Rice &Do)

75 دیتیل ساختمانی ! همه نوع دیتیل

مجموعه آیکونهای مشکی

انیمیشن زیبای عاشقانه

آموزش الكترونيكي

خلاصه کتاب مشتری در جایگاه شریک

تحقیق آماده با موضوع مدیریت کیفیت جامع(TQM) نتیجه گیری،اخلاق سازمانی

تحقیق آماده با موضوع مدیریت نگرش

تحقیق آماده با موضوع جایگاه علم مدیریت

تقویم خورشیدی

دانلود تحقیق تبلیغات در عرصه بازار

دانلود تحقیق و کمک پایان نامه نقش و جايگاه اخلاق در قرآن

دانلود تحقیق روش های عمده در تبلیغات

تولید پارچه گرد بافت

تولید چرم

صد کتاب

پکیج ابزار بازاریابی ایمیلی بهمراه آموزش تصویری

مشاور همراه