دانلود رایگان


کل مقالات " مدیریت استراتژیک " - دانلود رایگاندانلود رایگان این مجموعه  شامل  121  مقاله در ارتباط با " مدیریت استراتژی " می باشد .فایلکلیه مقالات pdf ، لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  و حجم فایل زیپ دانلودی  46.6 MB  می

دانلود رایگان

این مجموعه  شامل  121  مقاله در ارتباط با " مدیریت استراتژی " می باشد .

فایلکلیه مقالات pdf ، لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  و حجم فایل زیپ دانلودی  46.6 MB  می باشد .

1186 مقدمه ای بر آینده پژوهی در علوم انسانی
1187 مستند سازی تجربیات در فرایند مدیریت استراتژیک
1188 عوامل موثر بر استقرار مدیریت استراتژیک در دولت های محلی
1189 تحلیل شاخص های ارزیابی رقابتی بودن بازار برق ایران: مطالعه موردی
1190 فرآیند استراتژیک در اقتصادهای نوظهور
1191  کاربرد تئوری ها و روشهای تجزیه و تحلیل محیطی در تنظیم نقطه تعادل استراتژی سازمانی
1192 روش شناسی و استراتژی سیستم های نرم
1193  تعیین مزیت نسبی صنایع مواد غذایی استان آذربایجان شرقی (مبتنی بر مزیت تولیدی و مزیت تجاری غیر مستقیم)
1194 ارائه یک الگوی گام به گام برای مدیریت برنامه های استراتژیک تغییر
1195 کاربرد تجزیه و تحلیل خوشه ای در مطالعات مدیریت استراتژیک : تجزیه و تحلیل و نقد
1196  ارتقاء پیمانکاران یک فرآیند است
1197 نقش برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی در بقای سازمانها
1198 چارچوبی برای تحلیل استراتژیک به طور جامع و مدون
1199 بررسی موردی برنامه ریزی استراتژیک شهری در شهر شارلوت
1200 تدوین برنامه ریزی استراتژیک صنعت شیلات ایران (مطالعه موردی سازمان شیلات ایران )
1201 بررسی جایگاه نظام مدیریت پروژه در برنامه ریزی استراتژیک شرکت های پیمانکاری عمومی (مطالعهی موردی شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس)
1202 راهنمای گام به گام پیاده سازی «کارت امتیاز متوازن» به عنوان یک سیستم ارزیابی استراتژیک
1203 توسعه کارت امتیازی متوازن در سازمان های محلی
1204  مدیریت بر ذینفعان سازمانی و چگونگی کسب رضایت آنان
1205  پارادایم قواعد ساده و استراتژی
1206 مروری بر استراتژی تاسیس یک پیمانکار نفتی
1207 موقعیت استراتژیک و ارزشیابی عملکرد شرکت
1208 مطالعه تطبیقی و ارزیابی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و ارائه یک چارچوب جدید برنامه ریزی
1209 نظام های نهادینه سازی مدیریت استراتژیک
1210 تفکر استراتژیک، راهی برای کسب مزیت رقابتی
1211 سیاستهای کسب و کار و استراتژیهای مدیریت
1212 ارزیابی سند برنامه استراتژیک به روش فازی:مطالعه موردی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان؛سال 1387
1213 شیوه های ارزش آفرینی شرکت مادر در شرکت های زیر مجموعه
1214 استراتژی های جدید کسب و کار
1215 مدل های تجاری الکترونیک و زنجیره ارزش
1216 استراتژی کانن:تولید با کیفیت
1217 رقابت برای آینده
1218 رهیافتی تحلیی بر توانمندی رقابتی
1219 فرایند توسعه قابلیت های منابع انسانی با رویکرد استراتژیک از طریق اعمال تغییرات مطلوب در نظام رهبری، آموزش و فرهنگ سازمان
1220 نگاهی کوتاه بر: برنامه ریزی استراتژیک
1221 به کارگیری الگوی ایجاد ارزش در صنعت لاستیک
1222 استراتژی زارا، تحول بدون واسطه
1223  استراتژی برای بقاء
1224 تاثیر برنامه ریزی استراتژیک تامین کنندگان در موفقیت صنایع کوچک
1225 مدیریت منابع انسانی صنعت نفت در پرتو ارزش های استراتژیک حاکم بر بخش انرژی
1226 بررسی استراتژی های رقابتی شرکت های صادرکننده برتر ایرانی
1227 عوامل موثر بر بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط (SME ها)
1228  تعیین شایستگی های محوری سازمان بر مبنای فرایندها و فعالیت های ارزش ساز
1229 بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی: ارائه یک مدل علی
1230 قابلیتهای رویکرد آینده نگاری در شبکه سازی فعالیتها و ایجاد مزیت رقابتی
1231  از استراتژی عالی تا عملکرد عالی
1232 ارزیابی عملکرد راهبردی بانک ها
1233 اتحاد استراتژیک برای خلق سازمان پیشرو
1234 برنامه ریزی هدف؛ به کجا باید رفت؟
1235 چگونه استراتژی را در عمل پیاده کنیم
1236 استراتژی به عنوان انقلاب
1237  بیانیه ماموریت سازمان
1238  برنامه ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع)
1239 نوآوری در استراتژی و جستجو برای ارزش
1240  تبیین و سنجش مدل راهبردی کیفیت خدمات
1241 استراتژی اثربخش
1242  تغییر استراتژی در شرکت نسپرسو
1243  نظریه تصویر و تصمیم راهبردی
1244  رویکردهای نوین استراتژی
1245 فرایند برنامه‎ریزی استراتژیک
1246 اقتصاد دانش مدار
1247 مدیریت استراتژیک ؛ افق طلایی سازمان
1248 استراتژی و ارزش
1249 بررسی موانع سازمان دهی اثربخش کانون های تفکر راهبردی
1250 الگوی فازی در تفکر بازار
1251 سیاستگذاری در سازمان های غیر انتفاعی
1252 رهبری استراتژیک؛ ایجاد تغییرات لازم و دستیابی به نتایج دلخواه
1253 مهندسی مجدد مدیریت استراتژیک
1254 ساختار استراتژیک سازمان
1255  روشهای خلاق برای تدوین استراتژی
1256 ملزومات توسعه منابع انسانی در ایجاد سازمانهایی با رتبه جهانی ضرورتی راهبردی در چشم انداز توسعه کشور
1257 ابزارهای تفکر استراتژیک (گاهی به هم نیروزایی و دور زندگی سازمان)
1258 رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکتهای دارویی ایران
1259 نقش عوامل استراتژیک داخلی در کسب مزیت رقابتی
1260 ارائه یک مدل استراتژیک برای ایجاد نام و نشان تجاری
1261 نقش مدیریت استراتژیک در ایجاد تغییر در سازمان های هزاره جدید
1262 چشم انداز سازمانی
1263 استفاده از کارنامه متوازن برای تنظیم برنامه مدیریت راهبردی
1264 مدیریت ظرفیت
1265  شیوه کارت امتیازی متوازن برای رهبری مدیریت پروژه
1266  راهبرد اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت راهبردی
1267 مدیریت ذی نفع
1268 کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان
1269 حاکمیت شرکتی
1270 بررسی جهانی شدن با نگرش بر روش SWOT
1271  مزیت رقابتی پایدار ( مفاهیم ، کاربردها ، روش ها )
1272 مدیریت ادغا مها به کمک کارت امتیاز متوازن
1273  ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن ( BSC )در مراکز تامین اجتماعی استان مازندران
1274 قدرت چشم انداز: یک تصویر روشن و قانع کننده نقاشی کنید
1275 رویکرد مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک
1276 بررسی و تحلیل مزیت نسبی در صنایع استان کردستان با استفاده از روش تعیین و تفکیک پایه اقتصادی
1277 ارائه مدل‌اندازه‌گیری اثربخشی نظام برنامه‌ریزی استراتژیک براساس هوشین کانری
1278 تعیین رابطه مهارت تفکر استراتژیک و هوشهای چندگانه (مبتنی بر نظریه هوشهای چندگانه هاوارد گاردنر)
1279 ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های تولیدی با استفاده از AHP فازی
1280 درباره راهبرد (مقدمه ای بر تدوین طرح راهبردی در ناجا )
1281 تفکر استراتژیک مدیران، رمز موفقیت پایدار بنگاه های اقتصادی
1282  توسعه و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن برای اندازه گیری بهره گیری بهبود سازمانی
1283 مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن در سازمانها
1284 طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه های فرهنگی کشور
1285  ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی)
1286 مدیریت عدم اطمینان در تصمیمات استراتژیک
1287 هم آهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک ( SRPs )
1288 برنامه ریزی نوعی فراگیری است
1289 تدوین الگو و چهارچوبی جامع برای شناسایی ، اولویت بندی و آنالیز عوامل بحرانی موفقیت مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز ایران
1290 سیاست ها و راهبردها در حوزه فناوری نانو
1291  آشنایی با مدیریت استراتژیک و اهمیت آن در هدایت سازمان
1292  استراتژیها و پارادایمها
1293 بررسی وضعیت عوامل کلیدی عملکرد سازمان های خدماتی با روش امتیازی متوازن
1294 تدوین بیانیه ماموریت برای یک سازمان کارآفرین
1295 چگونه پیشتاز بمانیم؟
1296 کارت ارزیابی متوازن در موسسات تولیدی کوچک و متوسط
1297  بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل راهبردی داخلی برای کسب مزیت رقابتی- مطالعة موردی: شرکت ایران خودرو
1298 کاربرد روش دلفای در تعیین اولویت اهداف استراتژیک سازمان ها
1299  برنامه ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط
1300 نگاهی بر فرآیند مدیریت استراتزیک
1301 طراحی مدل تعیین شایستگی­های محوری سازمانی ( مورد کاوی: شرکت ایران خودرو)
1302  ارایه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراژی و آینده نگاری
1303 "طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی
"
1304 جهت گیری های عمده و استراتزیک آینده در ساختار آموزش و پرورش
1305  مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
1306 تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازنمدیریت استراتژیک ، مقاله ، آینده پژوهی ، کارت امتیازی متوازن ،استراتژی اثر بخش ، رهبری استراتژیک ،


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمایش مقالات با موضوع مدیریت استراتژیک

بازدید امروز: 18,232 بازدید دیروز: 30,769 بازدید کل: 67,780,325 کاربران عضو: 2 کاربران مهمان: 86

Modir.ir -منابع آزمون دکترای سراسری - مجموعه مدیریت ...

بازدید امروز: 14,786 بازدید دیروز: 28,849 بازدید کل: 67,834,957 کاربران عضو: 1 کاربران مهمان: 92

پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های ...

ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

جهت اطلاع از هزینه و زمان تحویل ترجمه، مقاله یا مقالات خود را به این ایمیل ارسال ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI رشته مهندسی معماری

در این صفحه، دسته بندی موضوعی مقالات رشته مهندسی معماری نمایش داده شده است که با کلیک ...

برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران،مدیریت استراتژیک ...

مدیریت بحران،مدیریت استراتژیک،بحران‌ چيست؟شرایط بحرانی،برنامه ريزي و تصميم گيري ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات ...

مرجع علوم مدیریت ایران :: دانلود مقاله، پاورپوینت و ...

مرجع دانلود انواع pdf ،word و ppt مقالات، پاورپوینت ها، جزوات، مقاله های ترجمه شده مدیریتی ...

مقالات علمی پژوهشی بازاریابی و مدیریت بازار

مقالات علمی پژوهشی بازاریابی و مدیریت بازار | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود ...

سازمان تبلیغات اسلامی - ido

ایمان دو نیمه دارد، نیمى از آن در صبر است، و نیمى از آن در شُکر نهفته است. رسول اکرم (ص)

سازمان تبلیغات اسلامی - ido

ایمان دو نیمه دارد، نیمى از آن در صبر است، و نیمى از آن در شُکر نهفته است. رسول اکرم (ص)

مقالات ارائه شده در مجامع علمی و بین المللی سال 1388 ...

The school of industrial engineering has a long history of research and active evolvements in industrial projects in collaboration with both private and ...

پاپیروس

سایت پاپیروس، با توجه به شرایط هزاره جدید برآنست پاسخگوی نیاز اطلاعاتی شما علاقه ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

Science Direct - مرجع دانلود مقالات دانشجویی | UniPaper.ir

مرجع دانلود مقالات دانشجویی | UniPaper.ir دانلود مقاله,مقالات isi , مقالات ترجمه شده,دانلود ...

مدیریت منابع انسانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (shrm) در دانشگاه های نیجریه ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

سازمان تبلیغات اسلامی - ido.ir

صبر آن است که انسان مصیبتى را که به او مى رسد تحمّل کند و خشم خود را فرو برد. امام علی (ع)

به انديش - بررسی واحد سیستم ها و روش ها در سازمان …

به انديش - بررسی واحد سیستم ها و روش ها در سازمان (قسمت اول) - حضرت رسول اکرم(ص):من از فقر ...

مدرسه عالی کسب و کار ماهان|دوره MBA|دوره DBA|دوره های …

دوره mba ،دوره dba وMBA Online به سبک مدرسه کسب و کار ماهان:برند تخصصی در برگزاری دوره های mba

علی واحدی دیز | راهبران رستاک

msc, pgmp, pmp, rmp, sp, bsc bb, ebc*l a,علی واحدی دیز,مدیریت پروژه,مدرس,مدیریت استراتژیک

پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و …

جامعه مجازی مهندسین صنایع و مکانیک ایران خاطرات یک مدیر مهندسی ساخت و تولید مقالات ...

دکتر محمد سعید جبل عاملی - دانشگاه علم و صنعت …

" دکتر محمد سعید جبل عاملی" استاد. عضو گروه مهندسی صنایع و کیفیت. Email : jabal AT iust.ac.ir . تلفن ...

نمایشگاه تراکنش ایران - itefaba.com

نمایشگاه تراکنش ایران Iran transaction exhibition ... نایب رئیس هیأت مدیره بانک سامان. تحصیلات :

رمزنگاری کوانتومی

داستان های امام زمان قسمت اول

10 روش قطعی کسب درآمد اینترنتی در ایران

تصاویر کمدی و زیبا از بازی Super Cow

راهنمای جامع موفقیت

دوقلوهای عجیب

پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع برانگیختن مراجعین وکارمندان

پروژه درس شبیه سازی با نرم افزار Arena

عملگرا باشید، تا سخنور

مقاله بررسی تطبیقی حق انتفاع و اذن در انتفاع ، رشته حقوق

پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع افسانه عشقی

پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع تحلیل مردم شناسی اماکن مذهبی وتاریخی شهر صائین قلعه

ماژول نمایش گالری مطالب به صورت ریسپانسیو با تاریخ شمسی

کتاب راز شکرگزاری

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

کسب درامد اینترنتی در 7 روز

دوره آموزش برنامه نویسی تحت وب به زبان asp -قسمت سوم

اسکریپت اختصاصی پی تی سی ایران

خواص آرایشی روغن زیتون

ماه خون