دانلود رایگان


آموزش مونتاژ قدم به قدم رايانه - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه:میدانیمکه بحث مونتاژ رایانه امروزه به عنوان شغل در میان خیلی ها موجود است و رواج هم یافتهباعث این شده که نیازها به این حرفه ی پر دردسر بیشتر بشه. معرفی

دانلود رایگان

مقدمه:

میدانیمکه بحث مونتاژ رایانه امروزه به عنوان شغل در میان خیلی ها موجود است و رواج هم یافتهباعث این شده که نیازها به این حرفه ی پر دردسر بیشتر بشه.


معرفی سخت افزار های ورودی و خروجی و واسط

ماآموزش رو از پایه ترین چیزها شروع می كنیم و به تخصصی ترین مطالب هم خواهیم رسیدپس با ما همراه باشید... در كامپیوتر ما كلآ به وسایل قابل لمس و دیدنی یك سیستمكامپیوتری سخت افزار می گوییم. سخت افزار ها شامل سه گروه هستن ...


سخت افزار های ورودی ، سخت افزارهای خروجی ، و سخت افزارهای واسط

ازسخت افزارهای ورودی كامپیوتر می توانیم به موارد زیر اشاره كنیم:

1.صفحهكلید

2.موس

3-سی دی رام

و...