دانلود رایگان


پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600این مقیاس 80 سوالی برای اندازه گیری سازه همدمطلبی و دوری گزینی در روابط بین اشخاص است. طرز پاسخ دادن به این مقیاس، علامت زدنبله در کنار سوال است، در صورتی

دانلود رایگان این مقیاس 80 سوالی برای اندازه گیری سازه همدمطلبی و دوری گزینی در روابط بین اشخاص است. طرز پاسخ دادن به این مقیاس، علامت زدنبله در کنار سوال است، در صورتی که سوال در مورد پاسخ دهنده صادق باشد؛ و در غیراینصورت علامت زدن گزینه خیر است. نمرات همدم طلبی و دوری گزینی با جمع کردن تعدادسوالات هر یک از این دو پدیده بدست می آید.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):

تعداد گویه ها: 80

تعداد مولفه: مولفه ندارد

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 4