دانلود رایگان


پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری، 1992) - دانلود رایگاندانلود رایگان نسخه جدید پرسشنامهپرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (1992)مورد بازنگری قرار گرفت. از جمله مقياس هاي رفتاري ويژه ارزيابي

دانلود رایگان نسخه جدید پرسشنامهپرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (1992)مورد بازنگری قرار گرفت. از جمله مقياس هاي رفتاري ويژه ارزيابي رفتارهاي پرخاشگرانه، پرسشنامه پرخاشگري باس و پري مي باشد. اين مقياس، چهارگونه رفتارهاي پرخاشگرانه (پرخاشگري بدني، پرخاشگري كلامي، خشم، و كينه ورزي) را ارزيابي مي ­كند. اين پرسش نامه براي گروه هاي سني نوجوانان و جوانان 18 تا 22 ساله ساخته شده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):

تعداد گویه ها: 29

تعداد مولفه: 4 مولفه (پرخاشگري بدني، پرخاشگري كلامي، خشم، و كينه ورزي)

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 3