دانلود رایگان


مقیاس ارزیابی باورهای ضمنی هوش (عبدالفتاح و یتس، 2006) - دانلود رایگاندانلود رایگان مقياس نظرية ضمني هوش، براي اولين بار توسطعبدالفتاح و ييتس (2006) بر اساس نظرية طرز تفكر (نظريه هاي ضمني هوش)دوك (2000، 2006) تدوين شد.این مقیاس دارای 14ماده است. 7ماده

دانلود رایگان

مقياس نظرية ضمني هوش، براي اولين بار توسطعبدالفتاح و ييتس (2006) بر اساس نظرية طرز تفكر (نظريه هاي ضمني هوش)دوك (2000، 2006) تدوين شد.این مقیاس دارای 14ماده است. 7ماده آن برای اندازه ­گیری خرده مقیاس نظریه ذاتی هوش (باور ثابت هوش) و 7 مادهدیگر برای خرده مقیاس نظریه افزایشی هوش (باور افزایشی هوش) استفاده می­ شوند.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):

تعداد گویه ها: 14

تعداد مولفه: 2 مولفه (نظریهافزایشی هوش، نظریهذاتی هوش)

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 2