دانلود رایگان


رساله مجتمع اقامتی_تفریحی - دانلود رایگاندانلود رایگان Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA فصل اول: کلیات Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA فصل دوم: هتل و انواع آن Normal 0 false false false

دانلود رایگان فصل اول: کلیات
فصل دوم: هتل و انواع آن

فصل سوم: سازه و تأسیسات

فصل چهارم: نمونه هایدیگر معماران (مصادیق)

فصل پنجم: موقعیتجغرافیایی استان گیلان و تحلیل سایت

فصل ششم: ضوابط واستانداردها

فصل هفتم: مبانی نظری طرح